adscode

Etik farkındalığı yüksek öğretmenlere 'ek puan'

MEB Etik Eylem Planı'nda, etik farkındalığı yüksek öğretmenlere ek puan, yılın etik davranış sergileyen öğretmenine de ödül sisteminin getirilmesi önerildi.

Etik farkındalığı yüksek öğretmenlere 'ek puan'
Eğitim
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürütülen Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Etik Eylem Planı'nda, etik farkındalığı yüksek öğretmenlere ek puan, yılın etik davranış sergileyen öğretmenine de ödül verilmesi önerildi.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca AB desteğiyle Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki İçin Teknik Destek Projesi kapsamında, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın tarafından "Milli Eğitim Bakanlığı Etik Eylem Planı Raporu" hazırlandı.

Raporda, Milli Eğitim Bakanlığında diğer bakanlıklarda olduğu gibi 13 Nisan 2005 tarihli Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29. maddesi gereği Etik Komisyonu kurulduğu hatırlatıldı.

MEB için bir SWOT, mevzuat ve risk analizlerinin gerçekleştirildiği eylem planında, mevcut durum belirlenmeye çalışıldı ve etik davranışın teşvik edilmesi için vizyon ve misyon oluşturuldu.

Etik davranışın yaygınlaştırılması vizyonunun, Milli Eğitim Bakanlığının ileriye dönük hedeflerini tanımladığına işaret edilen eylem planda, MEB yöneticilerine ve bağlı birim amirlerine "etik farkındalık eğitimi" verilmesinin önemine işaret edildi.

Öğrencilere karakter eğitiminin detayları
Planda, etik eğitiminin öğrencilere de sağlanması gerektiğine işaret edilerek öğrencilere bu eğitimin verilmesi ile onların karakter özelliklerini geliştirmek, özgür ve sorumlu bireyler olarak doğru-yanlış, iyi-kötü ayrımını yapabilmelerini sağlamak gerektiği ifade edildi.

Karakter eğitimlerinin ilk, ortaokul ve lise düzeyinde planlanması gerektiği aktarılan planda, "Karakter eğitimi programının geliştirilmesi ve günlük planlarda etikle ilgili etkinliklere yer verilmesi, öğrencilerin her ilde seçilecek bir okulda "etik kongresi" düzenlemeleri, Türkiye çapında "Türkiye etik kongresi" düzenlemelerinin sağlanması, etik farkındalık çalışmalarına katılan öğrencilere ödül verilmesi." önerileri getirildi.

Etik davranış için otomasyon sistemi 
MEB'de etik davranışı güçlendirecek otomasyon sisteminin kurulması ve izlenmesi için kamu hizmetlerinin dijital hale getirilmesi hedefler arasında yer aldı. Ayrıca, MEB tarafından sunulan kamu hizmetleriyle ilgili yolsuzluk ve etik dışı uygulamaların bildirileceği bir online hat kurulması, bu hatın 7/24 çalıştırılması, bildirimlerin etkili biçimde soruşturulması gerektiğine işaret edildi.

Bakanlığın etik davranışlar konusunda kapsamlı ve bilimsel araştırmalar yapmasının da yararlı olacağı görüşüne yer verilen planda, ayrıca etik konusunda sivil toplum kuruluşları ve medya ile iş birliğinin geliştirilmesi de hedefler arasında belirlendi.

Etik davranışların yaygınlaştırılmasında tehdit ve yaptırımdan çok, olumlu örneklerin ödüllendirilmesinin daha yararlı etkiler yapacağının altını çizildiği planda, burada amacın kişilerin değil, etik davranışların ödüllendirilmesi şeklinde olması gerektiğine değinildi.

Ödüllendirme için, "etik farkındalığı yüksek öğretmenlere ek puan verilmesi, yılın etik davranış sergileyen öğretmeni ödülü verilmesi, bunun için bütçe ayrılması, örnek etik uygulama kriterlerinin belirlenmesi, il ve ilçelerden örnek etik uygulamaların ödüllendirilmesi, Ankara'da MEB tarafından 'Örnek Etik Uygulamalar' sempozyumu yapılması." önerileri sıralandı.

AA

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)