adscode

Genel Sağlık-İş, eş durumu tayin kısıtmalamasına karşı dava açtı

Genel Sağlık-İş, eşi devlet memuru olmayan sağlık çalışanlarının eş durumu tayin kısıtmalamasına karşı dava açtı.

Genel Sağlık-İş, eş durumu tayin kısıtmalamasına karşı dava açtı
Sendikalar
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye BACAKSIZ'ın açıklaması:

Eşi Devlet Memuru Olmayan Sağlık Çalışanlarının Eş Durumu Tayin Kısıtlamasına Karşı Danıştay Nezdinde Dava Açtık

“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Dava konusu Yönetmelik ile yapılan düzenlemede, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesine, “Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendi hükmüne ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.” şeklinde bir fıkra eklenmiştir.
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinde değişiklik yapılmasını öngören dava konusu Yönetmelik ile kendisi devlet memuru olan, fakat eşi devlet memuru olmayan sağlık çalışanlarının “aile birliği mazereti nedeniyle yer değişikliği” taleplerinin reddedilebilmesinin yasal zemini hazırlanmış olup, eşi devlet memuru olmayan sağlık çalışanları, aile birliği ve bütünlüğünün bozulması tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır.
Söz konusu yönetmelik değişikliği anayasa ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış ve devletin vatandaşa karşı görevleri arasında sayılmış “aile birliği ve bütünlüğünü” koruma ilkesini ve Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen “eşitlik” ilkesini açıkça ihlal etmektedir.
Bu nedenle Sendikamızca Danıştay nezdinde ilgili Yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştır. Genel Sağlık-İş; haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı üyelerinin ve sağlık sosyal hizmet çalışanlarının yanında olmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)