adscode
adscode
adscode

İşte eğitim dünyasını bir araya getiren sempozyumdan çıkan sonuçlar

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Eğitimde Öngörüler” temalı XVI. Geleneksel Eğitim Sempozyumu sonuç bildirgesi yayınlandı.

İşte eğitim dünyasını bir araya getiren sempozyumdan çıkan sonuçlar
Eğitim

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Eğitimde Öngörüler” temalı XVI. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Antalya Kaya Riu Palazzo Otel’de 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları, yurtdışından gelen yabancı akademisyenler, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden bilim insanları, eğitim uzmanları, yazılı ve görsel basın mensupları, özel okul kurucu, yönetici ve öğretmenlerinden oluşan 1200’ün üzerinde katılımcı ile 3 gün boyunca geçmiş deneyimler ve bilgiler ışığında eğitimin geleceğiyle ilgili öngörüler hakkında (12) konferans ve (15) çalıştayla gerçekleştirilmiş, meslektaşlar arası bilgi alış verişlerinde bulunulmuştur. Ayrıca eğitim ve öğretimle ilgili ürün ve hizmetler sağlayan firmalar fuaye alanında dünyada eğitim alanındaki en son gelişmeleri yansıtan ürün ve hizmetlerini katılımcılara sunmuşlardır.

Çağın gereklerine hazırlıklı olabilmek için o geleceğe giden yolun anlaşılması, bu yolda karşılaşılan güçlükler ve bunlardan çıkarılan dersler, PISA 2015 sonuçlarının öğrenci performanslarının yüksek olduğu okullarda ve ülkelerde, bu performans ile ilişkili görülen okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin uygulamalarını anlamak amacıyla Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, gibi ülkelerden gelen eğitimcilerden ülkelerinde okulların geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl hazırlandıkları dinlenmiştir. Bu görüşler üzerinde ülkemizde eğitimle ilgilenen uzmanlarla birlikte öğrencilerimizi geleceğe daha iyi hazırlamayı nasıl başarabileceğimiz, onlara nasıl iyi model olabileceğimiz tartışılmıştır.

Pedagoji ve eğitim, hem toplumu hem de kültürü şekillendiren etkenlerdir ama aynı zamanda da hem toplumun hem de kültürün ürünleridir. Eğitim alanında yapılan araştırma ve deneyler bildiğimiz anlamdaki okul eğitiminin dört duvardan arınması sürecinde olduğumuzu, zengin-fakir çevre ve okullar fark etmeksizin birlikte çalışan çocukların kendi öğrenme süreçlerini kendilerinin organize edebildiği, eğitim hedeflerine ulaşabildikleri, ve internet erişimi olan çocuk gruplarının her şeyi kendi kendilerine öğrenebildiklerini göstermekte ve öğrenmenin geleceğine dair farklı ipuçları vermektedir.

 

Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için hayatımızı ve eğitimi kolaylaştıran mobil teknolojilerin yaratabileceği nomofobi gibi bağımlılıklara karşı dikkatli olunması, bilinçli ve kontrollü kullanım ile teknolojinin kölesi durumuna düşülmemesi gerektiğine dikkat çekilmiş; aktarmacılık ve taklit için model arama ve her şeyin üst aklın mantığına göre düzenlemenin yararsız olduğu anlaşılmıştır.

 

-1-

 

 

 

Kültürü şekillendiren teknoloji ile hem iç içe geçmiş hem de çok kutuplu bir dünya oluşmaktadır.  Uluslararası rekabete katılabilmek için teknik maliyetleri çok daha düşük, bulut tabanlı, çok miktarda bilgiyi anında toplayabilen mekansız web’de bilgi işleme, dijital ders kitapları, mobil iletişim, yüksek kalite video yayınları gibi eğitim teknolojileri konusunda yenilikçi ürün ve hizmetlerden yararlanarak ömür boyu eğitim sağlayan üniversiteler ile işbirliği yapma kültürünün gelişmesi ve eğitim yoluyla girişimciliğin arttırılması desteklenmelidir.

 

Dünya Ekonomik Forumu Mesleklerin Geleceği Raporunda belirtilen geleceğin en önemli üç becerisinin; karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri olduğunu açıklamıştır. Ayrıca, bu becerilerin hızla değişen dünyada geleceğe ayak uydurabilmek için, hızlı kararlarla uygulanması önemlidir. Eğitimcilerin nesil farklılıklarının üstesinden gelebilmeleri, öğrencileriyle birlikte hareket ederek, gereğinde oyun oynayarak, gereğinde teknolojiden yararlanarak, beraber üretip, yaratarak, çağın nabzını tutan bir eğitim yapabilmeleri için, ihtiyaç ve profillerine göre farklılaştırılmış etkili profesyonel gelişim programları ile desteklenmeğe ihtiyaçları vardır. Bu şekilde özgüvenli eğitimcilerin yetişmesi, onları rol model olarak gören öğrencilerimizin de özgüvenini ve dolayısıyla başarı ve yaratıcılıklarını arttıracaktır.

 

Hızlı değişimler yaşadığımız günümüzden geleceğe sağlam ve olumlu adımlarla ilerleyebilen kültürlü, üretken ve yaratıcı nesilleri sevgi ortamı içinde yetiştirebilmenin biz eğitimciler için en büyük amaç olduğu bu Sempozyumumuzda bir kez daha vurgulanmıştır.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)