adscode

İŞTE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 11 DÜNYA GENEL SIRALAMASINDAKİ DURUMU

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından hazırlanan ve Türk üniversitelerinin 2018 dünya genel sıralamalarındaki durumunu gösteren raporda, Türkiye'deki üniversitelerin başarısı belirlendi.

İŞTE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 11 DÜNYA GENEL SIRALAMASINDAKİ DURUMU
Eğitim
Güncelleme : 28-Feb-19 15:52

URAP Laboratuvarı, 2010’dan bu yana her yıl Türkiye ve Dünya üniversite sıralamaları yapmaktadır. Sıralamalar yapılırken, veri tabanlarındaki gelişmeler ve üniversitelerimizden gelen öneriler değerlendirilmekte ve gerektiğinde bazı yeniliklere yer verilmektedir.

Üniversite sıralamalarının temeli 1874’te atıldı


Üniversite sıralamaları sanıldığından çok daha önce başlamış ve o dönemlerde de çok ilgi görmüştü. Ancak o yıllarda henüz bilgisayar olmadığı için sıralama çalışmaları için veri toplamak çok zaman almaktaydı. İlk sıralamalar, sadece ülke içinde yapılabilmekteydi ve günümüzdeki gibi her yıl yapılması mümkün değildi. Bu nedenle ülke içi üniversite sıralamaları ilk yıllarda kitap olarak basılıp satılırdı.


Üniversite sıralamalarına temel oluşturan ilk çalışmalar, 1874’te İngiltere’de Sir F. Galton’un “English Men of Science “ adlı kitabını yayımlamasıyla başladı. Galton, İngiltere’deki Kraliyet Akademisi’ne (Royal Society) üye seçilmiş olan bilim insanlarını detaylı olarak inceledi ve onların doğuştan mı yoksa okudukları okullar sayesinde mi başarılı olduklarını analiz etti. Bu çalışma sonucunda tam bir üniversite sıralaması yapılmamış olsa da Galton’un çalışmaları ilk üniversite sıralamalarını yapan bilim insanları için yol gösterici oldu.


Dünyanın ilk üniversite sıralaması, 1900’de İngiltere’de Alick H. Maclean tarafından yazılan “Where We Get Our Best Men” adlı kitabın basılmasıyla ortaya çıktı. Maclean, kitabında İngiltere’deki en saygın insanların listesini yaptı. Ardından her üniversitede kaç saygın insanın eğitim gördüğünü belirledi ve bu sayılara göre İngiliz üniversitelerini sıralayıp kitabında yayımladı. Benzeri bir üniversite sıralamasını 1904’te Havelock Ellis yaptı ve İngiliz üniversitelerinde eğitim görmüş olan ve dahi olduklarına inanılan kişilerin sayısına göre üniversiteleri sıraladı. ABD üniversitelerini ilk kez sıralayan J. M. Cattell, İngiltere’de Galton ile çalıştı ve onun yöntemlerinden etkilenerek 1906’da ABD’deki 4 bin bilim insanının listesini yaptı. Cattell, listesine aldığı akademisyenleri; mezun oldukları üniversitelere, kazandıkları ödüllere ve hangi üniversitelerde çalıştıklarına göre sıraladı. Ardından, 4 bin kişi arasında en başarılı ve en saygın olan 1.000 akademisyeni seçti ve onları kendi içlerinde başarılarına göre sıralayarak 100’er kişilik 10 gruba ayırdı. Her ABD üniversitesinde ilk 100’deki akademisyenlerin sayısını belirleyip en yüksek puanla çarptı, ilk 100’de olmayan akademisyenler için daha düşük puanlar verdi. Her üniversitenin toplam puanına göre ABD üniversitelerini sıralayan J. M. Cattell’in listesinde en yüksek puanı alan Harvard Üniversitesi birinci olmuştu. ABD’de 1924’te Raymond M. Hughes, üniversitelerdeki bilim adamlarına gönderdiği anketlerin sonuçlarına göre yeni bir üniversite sıralaması yaptı.  A. Carter, 1966’da ABD’deki üniversiteleri Lisans Üstü programlarının başarısına göre sıraladı. US News & World Report adlı dergi, 1983’te ABD üniversitelerini akademisyenlere ve iş adamlarına gönderdiği anket sonuçlarına göre sıraladı. US News & World Report, günümüzde de ABD üniversitelerini her yıl sıralamaya devam ediyor. İlk dünya üniversite sıralaması 2003’te JiaoTong (ARWU) tarafından yapıldı. Ardından 10’dan fazla dünya sıralaması ortaya çıktı.


Türk üniversitelerinin genel durumu


Türk üniversiteleri, cumhuriyet kurulmadan önce modern Avrupa üniversitelerindeki gelişmelerden kopuk kalmıştı. Ülkemizdeki akademisyenlerin çoğu bilimsel araştırma yapma alışkanlığı edinemediği için kendilerini sadece ders vermekle yükümlü görmekteydi. ABD ve Avrupa üniversitelerinde ise Aydınlanma Çağı’na girildikten sonra bilimsel çalışmalar hız kazanmıştı ve üniversitelerde art arda önemli buluşlar yapılmaktaydı. İngiliz J. Dalton 1810’da atom teorisini geliştirince Fizik ve Kimya alanlarında önemli gelişmeler oldu. İngiliz J. J. Thomson, 1877’de atomların yapısında elektronlar olduğunu buldu. Almanya’da Röntgen, 1895’de X-ışınlarını buldu ve bir yıl sonra da Fransa’da H. Becquerel radyoaktiviteyi keşfetti. E. Rutherford, 1898’de radyasyonun alfa ve beta ışınlarını içerdiğini keşfetti. E. Rutherford 1919’da atomların içinde proton olduğunu kanıtladı. Bu buluşlar sayesinde atomların sanıldığı gibi bölünemez olmadığı ve küçük parçacıklardan oluştuğu anlaşıldı. Einstein 1916’de genel görelilik kuramını yayımlayarak bilimsel çalışmalara çok farklı bir bakış açısı kattı. Devrimsel buluşların sayısı Avrupa ve ABD’de katlanarak artarken maalesef o dönemlerde ülkemizdeki akademisyenler bu gelişmelerden fazla etkilenmedi. Bu nedenle 1933 üniversite reformu öncesinde yükseköğretim kurumlarımız, ülke kalkınmasına da önemli bir katkı yapamadı. Üniversitelerimiz, 1933 üniversite reformundan sonra hızla modern eğitim kurumları olma şansına kavuştu. Hitler döneminde Avrupa’dan Türkiye’ye getirtilen bilim insanları; İTÜ, İstanbul ve Ankara üniversitelerinde modern eğitim ve araştırma ortamları oluşturdu. Ardından ülkemizde çok sayıda modern üniversite kuruldu ve ülke kalkınmasına önemli katkılar yaptılar.


Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen, ülkemizdeki üniversitelerde uluslararası bilimsel dergilerde makale yazma alışkanlığı tam olarak yerleşmemişti. Avrupa’da ise bilimsel dergiler 1665’ten itibaren yayımlanmaya başlamıştı. Avrupa ve ABD’de 1800’lerde, hemen her bilim alanında bilimsel dergiler yayımlanmaktaydı. Türk üniversiteleri ise 1950’lere kadar yok denecek kadar az makale yayımlayabilmişti. Üniversitelerimizde 60’lı ve 70’li yıllarda da çok az uluslararası bilimsel makale üretildi. Makalelerin sayıları 1980’lerin ikinci yarısında artmaya başladı. Ardından, 2003’te ilk dünya üniversite sıralaması yayımlandıktan sonra yayın sayılarındaki artış hızlandı. Makale sayıları özellikle 2010’dan itibaren önemli ölçüde arttı ancak önceki raporlarda açıklandığı gibi, artışın nedeni bazı akademisyenlerin etki değeri çok düşük veya sıfır olan dergilerde çok sayıda makale yazmış olmalarıydı.  Bu nedenle üniversitelerimizin yayınlarına yapılan atıf sayıları çok düştü. Atıf sayıları az olduğu için üniversitelerimizin yayın başına düşen atıf sayısı (CPP) ABD ve Avrupa üniversitelerine oranla çok düşük kaldı. Aynı nedenle; ilgili bilim alanlarında en fazla atıf alan makaleler arasına, üniversitelerimizin çok az sayıda makalesi girebildi.


Dünya sıralamalarında; makale sayısı, atıf sayısı, en fazla atıf alan ilk %1’lik ve ilk %10’luk dilimdeki makale sayısı ve yayın başına düşen atıf sayısı gibi göstergeler çok etkili olduğu için Türk üniversiteleri sıralamalarda yeterince yükselememektedir. Çünkü; ARWU, NTU, CWTS (Leiden), SciMago ve URAP sıralamaları tümüyle akademik performansa dayalı sayısal verileri kullanmaktadır. US News&World Report, RUR ve CWUR sırlamaları ağırlıklı olarak akademik performansa dayalı sayısal verileri kullanmaktadır. QS ve THE dünya sıralamaları ise anket ağırlıklı olmakla birlikte akademik performansa dayalı göstergeleri de vardır.  


Dünya sıralamalarında bazı haksızlıklara neden olan konulardan biri, daha önce açıklandığı gibi bazı bilim alanlarındaki makalelerde yazar sayılarının birkaç bine çıkartılmış olmasıdır. Bir makalede binlerce yazar ve yüzlerce üniversitenin adının oluşu dünya sıralamalarında o yüzlerce üniversitenin haksız olarak yükselmesine neden olmaktadır.  Bu nedenle URAP ve diğer bazı sıralama kurumları binlerce yazarı olan makalelerle ilgili önlemler almıştır. URAP’ın Türkiye ve dünya sıralamalarında, 1.000 ve daha fazla yazarlı makaleler değerlendirme dışında bırakılmaktadır. Son yıllarda; yüksek enerji fiziği, tıp, biyokimya ve kimya gibi bazı bilim alanlarında çok yazarlı makale sayıları giderek artmıştır. Yüksek enerji fiziği alanındaki bir makalenin yazar sayısının 5.154 ve tıp alanındaki bir makalenin de yazar sayısının 5.575 oluşu bu sorunun ulaştığı boyutu göstermektedir. URAP Laboratuvarı, üniversite sıralamalarında yayın kalitesini öne çıkarmak amacıyla makale sayısı göstergesi için veri toplanırken Q4 grubu makaleleri değerlendirme dışı bırakmaktadır.  
URAP Laboratuvarı teknik ekibi, her yıl üniversitelerimizin tüm dünya sıralamasında dünyadaki yerlerini topluca görebilmeleri için raporlar hazırlamaktadır. URAP’ın bu raporunda, 173 üniversitemizin 2018 yılında 11 dünya sıralama sistemindeki durumları verilmektedir.  


Etki değeri düşük dergilerle ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar


Bilindiği gibi InCites dergileri etki değerine göre her bilim alanında Q1, Q2, Q3 ve Q4 olarak %25’lik dört gruba ayırdı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bazı dergilerin 2 veya 3 farklı alanı temsil etmesidir. Bir dergi; kimya, biyoloji ve tıp alanlarında makaleler yayımlıyor ise bu üç alanda da yer alabilir. Bu durumda aynı dergi kimya alanında Q3’de, biyoloji ve tıp alanında Q4’te olabilir. Üniversite sıralamalarında o dergideki makalelerin tümü otomatik olarak en üst dilimde yani (yukarıdaki örnekte) Q3 olarak sayılmaktadır. Bu gruplama akademisyenlerin bilimsel yayınlarını değerlendirmek için kullanılacak ise ilgili kişinin lehine olan değerin kullanılması adil bir uygulama olur. Örneğin yukardaki örnekte, bir akademisyenin uzmanlığı tıp ise onun makalesinin Q4 grubu dergide değil Q3 grubu dergide yayımlanmış olarak değerlendirilmesi uygun bir tercih olur. Çünkü o makale üniversite sıralamasında Q3 grubunda bir makale olarak ilgili üniversitenin puanına eklenmektedir.


2018 yılı dünya sıralamalarında Türk üniversitelerinin durumu


Tablo 1’de görüleceği gibi 2018 yılı dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500’e girebilen 9 üniversitemiz vardır. Bu üniversitelerden ODTÜ 4 sıralamada (Webometrics, US NEWS, RUR ve QS); Boğaziçi Ü. 3 sıralamada (US NEWS, RUR ve QS); İstanbul Ü. 3 sıralamada (CWTS, CWUR ve ARWU); Koç Ü. 3 sıralamada (THE, RUR ve QS); Sabancı Ü.  3 sıralamada (THE, RUR ve QS); İTÜ 2 sıralamada (US News ve RUR); Hacettepe Ü. 2 sıralamada (CWTS ve RUR); İ.D. Bilkent Ü. 2 sıralamada (RUR ve QS); TOBB-ETÜ ise 1 sıralamada (RUR) ilk 500’e girmişlerdir.

Dünya sıralamalarında en fazla yer alan üniversitelerimiz


Tablo 2’de 11 dünya sıralamasından en az 7‘sinde yer alan 17 üniversitesinin dünyadaki yerleri verilmektedir. Hacettepe Ü. , İstanbul Ü. , İTÜ ve ODTÜ 11 dünya sıralamasının 11’inde de yer almışlardır. Gazi, Boğaziçi ve İ.D. Bilkent 11 dünya sıralamasından 10’unda yer alan üniversitelerimizdir. Ankara Üniversitesi, 11 dünya sıralamasından 9’unda yer almıştır. Erciyes, Dokuz Eylül ve Atatürk üniversiteleri 8 sıralamada yer alırken Ege, Yıldız Teknik, Marmara, Çukurova, Koç ve Sabancı üniversiteleri de 7 sıralamada yer almışlardır. Tablo 2 üniversitelerin yer aldıkları sıralama sayısına göre dizilmiştir. Eşitlik durumunda üniversitelerin URAP 2018 Dünya Sıralamasındaki yerleri göz önüne alınmıştır. (173 üniversitemizin 11 dünya sıralamasındaki durumu ekte bulunan Tablo 3’te ayrıntılı olarak verilmiştir.)


Tablo 2. 2018 yılında 11 dünya sıralamasından en az 7’sinde yer alan 17 Türk üniversitesi


 

Sonuç


Dünya sıralamalarında 2018 yılında, 9 üniversitemiz en az bir sıralamada ilk 500’e girmiştir. Bu üniversitelerden ODTÜ’nün 4 sıralamada; Boğaziçi, İstanbul, Koç ve Sabancı üniversitelerinin 3’er sıralamada;  İTÜ, Hacettepe ve İ.D. Bilkent üniversitelerinin 2’şer sıralamada ve TOBB-ETÜ’nün de bir sıralamada ilk 500’e girmesi ülkemiz açısından önemli bir başarıdır.


Dünya üniversite sıralaması yapan 11 sıralama kurumunun 11’inde de yer alan 4 üniversitemiz, 10 sıralamada yer alan 3 üniversitemiz, 9 sıralamada yer alan 1 üniversitemiz, 8 sıralamada yer alan 3 üniversitemiz ve 7 sıralamada yer alan 6 üniversitemiz vardır.


Genel olarak bakıldığında üniversitelerimizin son 15 yılda sıralamalardaki durumu oldukça iyiydi. Ancak son 4-5 yılda çok sayıda üniversitemizin sıralamalardaki yükselme hızı düştü. Bazı üniversitelerimiz ise gerilemeye başladı. Bunun nedenleri; yayın sayılarımızın diğer ülkeler kadar hızlı artmayışı ve saygın dergilere yönelmek yerine etki değeri en düşük dergilere (Q4 grubu dergiler) yönelmiş olmamızdır.


Üniversitelerimizin bilimsel makale sayısı 2010’dan bu yana sürekli arttı. Ancak bu artış sırasında, etki değeri en yüksek dergilerde çıkan makalelerin sayısı artırılamadığı için ilk 500’deki ve ilk 1.000’deki üniversitelerimizin sayısı giderek azalmaktadır. Üniversite yöneticilerimizin öğretim üyelerini etki değeri yüksek dergilere yöneltmek için gösterdikleri çabalar çok yararlı olmaktadır. Yöneticilerin bu çabalarının etkileri zamanla hissedilecektir. URAP ekibi olarak, üniversitelerimizin bilimsel yayınlarının sayı ve kalitesini en kısa sürede artıracaklarına ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alabileceklerine inanıyoruz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı’nda yürütülen tüm çalışmalarımız Teknik Kurul ve Danışma Kurulunun ortak ürünüdür. Teknik Kurulumuzda görev yapan Prof. Dr. Nazife Baykal, Prof. Dr. Canan Çilingir, Prof. Dr. Ayşen Akkaya, Doç. Dr. Cengiz Acartürk, Dr. Öğr. Üyesi Murat Perit Çakır, Oğuzhan Alaşehir, Buket Aran, Murat Koçak, Fatih Ömrüuzun, İlker Koç, Çağatay Taşcı, Ece Çağlayan, Berna Tuncer’e, Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Deniz Zeyrek Bozşahin’e ve Danışma Kurulumuzda yer alan Prof. Dr. Nusret Aras, Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Prof. Dr. Engin Ataç, Prof. Dr. Ülkü Bayındır, Prof. Dr. Attila Aşkar'a teşekkür ederiz.


Bu raporun ülkemizdeki yükseköğretim kurumları, akademisyenler ve öğrencilerimiz için yararlı olmasını dileriz.


Prof. Dr. Ural Akbulut
URAP KoordinatörüEk: Tablo 3. 2018 yılında 11 dünya sıralamasında yer alan 173 Türk üniversitesinin durumu

Tablo 3 hakkında açıklama:

Dünya genel sıralamalarında 2018 yılında yer alan 173 Türk üniversitesinin durumu Tablo 3’te verilmektedir. 2018 yılında 6 sıralamada yer alan 20, 5 sıralamada yer alan 27, 4 sıralamada yer alan 40, 3 sıralamada yer alan 74 ve 2 sıralamada yer alan 94 üniversitemiz vardır. Sadece bir sıralamaya (Webometrics) girebilen üniversitelerimizin sayısı bu yıl 78 olmuştur. Bilindiği gibi Webometrics sıralaması üniversitelerin web sayfalarının zenginliğine ve aktivitesine göre sıralama yapmaktadır. Bu 78 üniversitemiz, web sayfalarını zenginleştirerek Webometrics sıralamasında hızla üst sıralara yükselebilir. Diğer sıralamalara girebilmeleri için ise bilimsel aktivitelerini artırmaları ve makalelerini etki değeri yüksek bilimsel dergilere yönlendirmeleri yararlı olur. Tablo 3’de eşitlik durumunda üniversitelerin URAP 2018 Dünya Sıralamasındaki yerleri göz önüne alınmıştır.

Tablo 3. 2018 yılında 11 dünya sıralamasında yer alan 173 Türk üniversitesinin durumu

 

ÜNİVERSİTELER

URAP

WEBO METRICS

SCIMAGO

USNEWS

THE

LEIDEN

RUR

QS

NTU

CWUR

ARWU

 

 

11 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

1

HACETTEPE ÜNİ.

527

758

599

531

550

447

415

775

575

525

550

2

İSTANBUL ÜNİ.

579

769

586

663

900

317

561

900

575

498

450

3

İSTANBUL TEKNİK ÜNİ.

619

567

574

376

700

572

408

625

675

648

750

4

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ.

620

494

560

367

700

565

437

475

675

596

850

 

 

10 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

5

GAZİ ÜNİ.

776

931

641

858

1001+

562

676

900

 

679

850

6

BOĞAZİÇİ ÜNİ.

809

594

618

234

550

 

419

495

725

740

950

7

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ.

852

733

551

531

550

893

440

425

 

789

650

 

 

9 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

8

ANKARA ÜNİ.

687

777

642

597

1001+

656

571

900

 

625

 

 

 

8 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

9

ERCİYES ÜNİ.

948

1301

654

1113

900

700

 

 

 

847

650

10

DOKUZ EYLL ÜNİ.

962

1112

674

1022

1001+

728

 

 

 

938

650

11

ATATÜRK ÜNİ.

1016

1284

652

1075

 

742

 

 

675

979

850

 

 

7 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

12

EGE ÜNİ.

746

882

624

778

 

526

 

 

 

616

850

13

YILDIZ TEKNİK ÜNİ.

868

1205

671

769

 

778

662

 

 

 

950

14

MARMARA ÜNİ.

946

1198

657

910

1001+

858

 

 

 

 

950

15

ÇUKUROVA ÜNİ.

1047

1268

695

826

1001+

 

 

900

 

932

 

16

KOÇ ÜNİ.

1088

971

582

703

450

 

453

435

 

 

 

17

SABANCI ÜNİ.

1331

1068

583

 

375

 

400

465

 

 

950

 

 

6 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

18

AKDENİZ ÜNİ.

1203

1544

682

1100

1001+

900

 

 

 

 

 

19

GEBZE TEKNİK ÜNİ.

1439

2512

653

1250+

900

 

620

 

 

 

 

20

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ.

1554

1583

721

1250+

1001+

 

394

 

 

 

 

 

 

5 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

21

SELÇUK ÜNİ.

1084

1431

678

1173

 

840

 

 

 

 

 

22

KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.

1135

1451

682

1100

 

808

 

 

 

 

 

23

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.

1236

1665

700

1084

 

924

 

 

 

 

 

24

ANADOLU ÜNİ.

1300

823

625

1127

900

 

 

 

 

 

 

25

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTSÜ

1373

1678

660

1250+

1001+

 

 

 

 

 

 

26

ONDOKUZ MAYIS ÜNİ.

1386

1734

711

 

1001+

916

 

 

 

 

 

27

ATILIM ÜNİ.

1939

2079

702

1250+

900

 

 

 

 

 

 

 

 

4 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

28

FIRAT ÜNİ.

1194

1618

679

1140

 

 

 

 

 

 

 

29

GAZİANTEP ÜNİ.

1195

1453

712

890

 

 

 

 

 

 

 

30

BURSA ULUDAĞ ÜNİ.

1226

1201

668

1208

 

 

 

 

 

 

 

31

MERSİN ÜNİ.

1388

1864

731

863

 

 

 

 

 

 

 

32

SAKARYA ÜNİ.

1432

1522

690

 

 

926

 

 

 

 

 

33

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.

1452

2075

716

910

 

 

 

 

 

 

 

34

PAMUKKALE ÜNİ.

1463

1771

706

1249

 

 

 

 

 

 

 

35

ÖZYEĞİN ÜNİ.

1561

1882

667

1250+

 

 

 

 

 

 

 

36

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ.

1663

2533

725

1250+

 

 

 

 

 

 

 

37

ADIYAMAN ÜNİ.

1670

2654

754

1250+

 

 

 

 

 

 

 

38

KAFKAS ÜNİ.

1793

2342

743

1250+

 

 

 

 

 

 

 

39

BAHÇEŞEHİR ÜNİ.

1811

2131

708

 

1001+

 

 

 

 

 

 

40

YEDİTEPE ÜNİ.

1859

1981

668

 

1001+

 

 

 

 

 

 

 

 

3 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

41

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.

1364

1806

712

 

 

 

 

 

 

 

 

42

KOCAELİ ÜNİ.

1413

1950

692

 

 

 

 

 

 

 

 

43

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ.

1468

5555

721

 

 

 

 

 

 

 

 

44

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ.

1597

1970

712

 

 

 

 

 

 

 

 

45

SİVAS CUMHURİYET ÜNİ.

1632

2020

726

 

 

 

 

 

 

 

 

46

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ.

1653

1867

710

 

 

 

 

 

 

 

 

47

DİCLE ÜNİ.

1662

2297

720

 

 

 

 

 

 

 

 

48

İNÖNÜ ÜNİ.

1676

2097

697

 

 

 

 

 

 

 

 

49

ÇANKAYA ÜNİ.

1686

1737

674

 

 

 

 

 

 

 

 

50

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ.

1689

2401

689

 

 

 

 

 

 

 

 

51

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.

1732

2478

723

 

 

 

 

 

 

 

 

52

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.

1773

2209

715

 

 

 

 

 

 

 

 

53

BAŞKENT ÜNİ.

1817

1994

722

 

 

 

 

 

 

 

 

54

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ.

1853

2299

714

 

 

 

 

 

 

 

 

55

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ.

1860

2315

733

 

 

 

 

 

 

 

 

56

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ.

1894

2509

714

 

 

 

 

 

 

 

 

57

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ.

1952

2871

736

 

 

 

 

 

 

 

 

58

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ.

1964

3175

716

 

 

 

 

 

 

 

 

59

AFYON KOCATEPE ÜNİ.

2012

2178

717

 

 

 

 

 

 

 

 

60

BALIKESİR ÜNİ.

2020

2270

703

 

 

 

 

 

 

 

 

61

KIRIKKALE ÜNİ.

2050

2558

707

 

 

 

 

 

 

 

 

62

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ.

2059

2682

727

 

 

 

 

 

 

 

 

63

HARRAN ÜNİ.

2073

2283

721

 

 

 

 

 

 

 

 

64

KARABÜK ÜNİ.

2078

2757

728

 

 

 

 

 

 

 

 

65

AKSARAY ÜNİ.

2093

2758

740

 

 

 

 

 

 

 

 

66

TRAKYA ÜNİ.

2116

2379

722

 

 

 

 

 

 

 

 

67

YOZGAT BOZOK ÜNİ.

2159

3015

716

 

 

 

 

 

 

 

 

68

İSTANBUL BİLGİ ÜNİ.

2170

1867

724

 

 

 

 

 

 

 

 

69

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ.

2407

3431

751

 

 

 

 

 

 

 

 

70

İZMİR EKONOMİ ÜNİ.

2482

2540

734

 

 

 

 

 

 

 

 

71

ÇAĞ ÜNİ.

 

3011

595

1250+

 

 

 

 

 

 

 

72

DOĞUŞ ÜNİ.

 

1945

728

1250+

 

 

 

 

 

 

 

73

İSTANBUL AYDIN ÜNİ.

 

2083

735

1250+

 

 

 

 

 

 

 

74

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ.

 

2675

763

1250+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

75

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ.

1730

6793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.

1731

6087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ.

1840

6470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ.

1890

3427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

DÜZCE ÜNİ.

1926

5635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.

2013

5904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

SİNOP ÜNİ.

2079

6999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ.

2092

4717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ.

2096

5540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ.

2124

6523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

HİTİT ÜNİ.

2274

6081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

GİRESUN ÜNİ.

2309

6135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ.

2375

6373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

ABDULLAH GÜL ÜNİ.

2451

7099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

GÜMÜŞHANE ÜNİ.

2472

6763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

BİNGÖL ÜNİ.

 

3517

681

 

 

 

 

 

 

 

 

91

KADİR HAS ÜNİ.

 

2626

710

 

 

 

 

 

 

 

 

92

KASTAMONU ÜNİ.

 

3484

730

 

 

 

 

 

 

 

 

93

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ.

 

3122

723

 

 

 

 

 

 

 

 

94

YAŞAR ÜNİ.

 

2431

741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

95

GALATASARAY ÜNİ.

 

2622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ.

 

2885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

İSTANBUL OKAN ÜNİ.

 

3058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

IŞIK ÜNİ.

 

3297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

MALTEPE ÜNİ.

 

3375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

KTO KARATAY ÜNİ.

 

3501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

İSTANBUL AREL ÜNİ.

 

3631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

BEYKENT ÜNİ.

 

3657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

PİRİ REİS ÜNİ.

 

3684

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

ERZURUM TEKNİK ÜNİ.

 

3989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

İSTANBUL TİCARET ÜNİ.

 

4018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

UFUK ÜNİ.

 

4231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

ŞIRNAK ÜNİ.

 

5081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ.

 

5689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ.

 

5989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

ORDU ÜNİ.

 

6251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

UŞAK ÜNİ.

 

6304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ.

 

6437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

HALİÇ ÜNİ.

 

6450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

İSTANBUL GEDİK ÜNİ.

 

6459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.

 

6517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

ÜSKÜDAR ÜNİ.

 

6578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

HASAN KALYONCU ÜNİ.

 

6596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

AMASYA ÜNİ.

 

6709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

YALOVA ÜNİ.

 

6719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

BARTIN ÜNİ.

 

6763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

ARTVİN ÇORUH ÜNİ.

 

6837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

BATMAN ÜNİ.

 

6898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

TED ÜNİ.

 

6969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

ALTINBAŞ ÜNİ.

 

6973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

MARDİN ARTUKLU ÜNİ.

 

7018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

KİLİS 7 ARALIK ÜNİ.

 

7029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

KIRKLARELİ ÜNİ.

 

7090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

BURSA TEKNİK ÜNİ.

 

7311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.

 

7361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

SİİRT ÜNİ.

 

7387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

IĞDIR ÜNİ.

 

7432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ.

 

7439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ.

 

7462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

BAYBURT ÜNİ.

 

7496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ.

 

7688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ.

 

7756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

İSTANBUL BİLİM ÜNİ.

 

7837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

ANTALYA BİLİM ÜNİ.

 

7849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139

MUŞ ALPARSLAN ÜNİ.

 

7849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.

 

7946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ.

 

8100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

ARDAHAN ÜNİ.

 

8237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

TÜRK-ALMAN ÜNİ.

 

8297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

MEF ÜNİ.

 

8331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ.

 

8334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

BİRUNİ ÜNİ.

 

8958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147

NİŞANTAŞI ÜNİ.

 

8958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ.

 

9318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ.

 

9589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ.

 

10025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

İBN HALDUN ÜNİ.

 

10128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

HAKKARİ ÜNİ.

 

10284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ.

 

10314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

TOROS ÜNİ.

 

10347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

AVRASYA ÜNİ.

 

10425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ.

 

10515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157

MUNZUR ÜNİ.

 

10767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158

İSTİNYE ÜNİ.

 

10806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159

NUH NACİ YAZGAN ÜNİ.

 

10874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ.

 

11134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

İSTANBUL ESENYURT ÜNİ.

 

11672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ.

 

11789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

KAPADOKYA ÜNİ.

 

11947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164

SANKO ÜNİ.

 

13098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

BİTLİS EREN ÜNİ.

 

14851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ.

 

15671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ.

 

17463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ.

 

17917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169

ANTALYA AKEV ÜNİ.

 

21429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

İSTANBUL KENT ÜNİ.

 

21583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

ANKA TEKNOLOJİ ÜNİ.

 

23260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ.

 

26701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

FENERBAHÇE ÜNİ.

 

27376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DOĞU AKDENİZ ÜNİ.

1716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

YAKIN DOĞU ÜNİ.

2299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)