https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs

LGS ve TYT matematik sorularının karşılaştırması!

İrday Eğitim Kurumları Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday, TYT ve LGS matematik sorularını karşılaştırdı.

LGS ve TYT matematik sorularının karşılaştırması!
Eğitim
8. Sınıf Öğrencilerden ve 12.Sınıf Öğrencilerden Beklenen Matematik Birikimleri Arasında ki Çelişkiler Yayınlanan LGS örnek matematik soruları ile TYT örnek kitapçıkta yer alan matematik sorularına bakıldığında soruların zorluk düzeyi, eleyicilik özellikleri, öğrencilerin yaş ve sorumlu oldukları müfredat bilgileri ve hatta akademik hedeflerinin farklılığını da düşünürsek ortaya ciddi çelişkiler çıkmaktadır. Her iki sınav içinde yayınlanan bazı örnek soruları yukarıda bahsettiğimiz farklı yönlerini düşünerek karşılaştırdığımızda durumu daha net ifade etmek mümkündür.

LGS örnek soru ilk bakışta bir Pisagor bağıntısı ( Dikdörtgenin Köşegen Uzunluğu ) sorusu gibi görünse de asıl soru burada öğrencinin √5 in yaklaşık değerinin  2,2... olduğunu bulup verilen tahta plakaların boyutlarının 2,2... ile mukayese edilerek kapıdan geçip geçemeyeceğini karar vermesi istenirken, TYT örnek soruda ise √5 sayısının sadece 2'den büyük 3'ten küçük olduğunu bilmesi ( √2, √10 vb ) sorunun çözümü için yeterlidir.
LGS örnek soruda öğrencinin silindirin hacim formülünü ezbere bilmesi ve bu bilginin ardından da 7. sınıf müfredatı kazanımlarına ait kesir problemini okuyup anlaması ve çözüme gitmesi beklenirken, TYT Örnek Kitapçıkta yer alan silindir sorusunda bu sefer silindirin hacim formülü metin içinde verilerek soru kökü daha kısa olan bir soru oluşturulmuştur.LGS'de yer alan örnek grafik sorusu klasikten uzak, öğrenciye doğrusal grafik mantığını düşündüren zorluk düzeyi de buna uygun olarak hazırlanan bir soru iken, TYT'de yer alan örnek grafik sorusu ilkokul 4.sınıf düzeyindeki bir öğrencinin okuyup yapabileceği zorluk seviyesinde bir sorudur.LGS örnek soruda yer alan köklü sayı sorusu geometri de çokgenlerin kazanımı ile birleştirilerek sadece işlem yeteneğini ölçmeyen, muhakeme yeteneğini de üst düzeyde kullanmayı gerektirecek bir soru iken, TYT örnek kitapçıkta yer alan köklü sayı sorusu ise, metin içinde verilen bir formüle sadece bilinmeyenlerin yerine yazılarak işlem yeteneği dışında hiçbir muhakeme yapmayı  gerektirmeyen alıştırma düzeyinde bir sorudur.LGS'de yer alan ve sayısal yetenek sorusu olarak adlandırabileceğimiz bu soru öğrencilerden sayıların ortak çarpan- ortak bölen bilgisini ölçen ve çok iyi şekilde muhakeme yapmayı dagerektiren bir soru iken, TYT örnek kitapçıkta yer alan sayısal yetenek sorusu ise, dört işlem dışında hiçbir bilgi gerektirmeyen alıştırma düzeyinde bir sorudur.
LGS'de yer alan eşitsizlik konusuna ait bu örnek soru, güncel hayattan alınan bir metin ile bağlanarak eleyicilik düzeyi yüksek, okuduğunu anlayıp bunu matematiksel olarak ifade etmeyi gerektiren bir soru iken, TYT örnek kitapçıkta yer alan eşitsizlik sorusu oldukça basit bir muhakeme ile çok kısa bir sürede öğrencilerin yapabileceği yine alıştırma  düzeyinde bir sorudur.

Yukarıda verilen bazı karşılaştırmalı örneklerde gördüğümüz üzere, 8.sınıf sonunda yapılan sınav ile 12.sınıfın sonunda yapılan bu iki ayrı sınavın öğrencilerin matematik dersinde ki hazır bulunuşluklarını ölçerken paylaştıkları sorular kamuoyunda ve öğrencilerde ciddi kaygılar  yaratmıştır.

Sorularla ilgili yapılan bu kıyaslamalarda LGS'ye belirli okullara girmek isteyen  8.sınıf öğrencilerin katılacak olması, TYT'ye ise 12.sınıf sonunda Yükseköğretime gitmek isteyen tüm öğrencilerin katılacak olması bu örnek soruların zorluk düzeyinin normal olduğunu düşündürse dahi arada bu kadar derin bir fark olmamasını beklerdik.    

MEB gibi ÖSYM'nin de örnek sorularında zorluk ve eleyicilik düzeyi yüksek sorulara yer verebilmesi ,  MEB'in de ÖSYM'nin yaptığı gibi kolay ve orta düzeyde de birkaç örnek soruya yer vermesi gerekirdi.  Yani her iki sınav içinde açıklanan örnek sorularda soruların zorluk seviyesinin dağılımında daha dengeli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.
İRDAY EĞİTİM KURUMLARI
MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI
MEHMET İRDAY

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)