adscode
adscode
adscode

"LGS'de sayısal bölüm geçen yıla göre daha zorlayıcıydı"

Özel Ege Lisesi öğretmenleri 2021 LGS'yi değerlendirdi.

"LGS'de sayısal bölüm geçen yıla göre daha zorlayıcıydı"
Sınavlar
Güncelleme : 08-Jun-21 17:23

6 Haziran 2021 tarihli Lise Giriş Sınavı’nın birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru ; sayısal soruların yer aldığı ikinci bölümde ise  Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru sorulmuştur.

Öğretmenler LGS Sorularını Şöyle Değerlendirmiştir:

Sözel bölümde, Türkçe dersi sorularının tamamı anlam bilgisi sorularından oluşmaktadır. Sınavda öğrencilere, “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Grafik Okuma, Sözel Mantık ve Muhakeme” konularından sorular sorulmuştur. Müfredatta olmasına rağmen “Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları, Metin Türleri ve Söz Sanatları” konularından soru sorulmamıştır.

Sınav genel olarak öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve mukayese gücünü ölçen, öğrenciye çıkarım yaptıran tarzda sorulardan oluşmaktadır.  Geçen seneye göre metinler daha kısa olmasına rağmen soruların zorluk derecesi artmıştır. Özellikle bazı soruların çeldiricileri kuvvetlidir. Tablo ve grafik soruları dikkati de ölçtüğü için bu soruların ayırt edici sorular olduğu söylenebilir.  Türkçe soruları, okuma alışkanlığı kazanmanın, sözcük bilgisine ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini göstermektedir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrencinin okuduğunu anlaması, yorumlaması ve çıkarım yapması üzerine kuruludur. Sorular, doğrudan bilgiyi ölçmek yerine öğrenilen bilgilerin yorumlanabilmesi amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Ayrıca sorular çok uzun olmamakla birlikte öğrencilerin okuduklarını anlayabilecekleri tarzdadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları, MEB’in yayımladığı örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Sorularda ayet, hadis ve örnek olaylarla konular arasındaki ilişki ön plandadır. Bu tip sorularla öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerinin ölçüldüğü söylenebilir. Soruların uzunluğu ise öğrencilerin sıkılmadan okuyabilecekleri ve anlayabilecekleri tarzdadır.

İngilizce dersi soruları, dil bilgisinden ziyade öğrencilerin okuduğunu anlamasını ve kelime bilgisini ölçmek adına müfredata ve kazanımlara uygun şekilde hazırlanmıştır.Soruların hepsi yıl içinde uyguladığımız kazanım testleri ve denemelerle benzerlik göstermektedir.

 

2021 LGS Sayısal Bölümde,  Matematik Dersi Sorularının Geçen Yıla Göre Daha Zorlayıcı Olduğu ve Güçlü Çeldiriciler İçerdiği Görülmüştür

Özellikle soruların uzun olması, bazı soruların birden fazla kazanımı ölçen nitelikte hazırlanması öğrencileri zorlamıştır. Bazı soruların ise matematiksel işlemlerden ziyade yorum yapılarak çözülmesi gerektiği görülmüştür. Sınıflarımızda çözdüğümüz sorularla kıyaslayacak olursak öğrencilerimizin görmediği bir soru tipi yoktur;ancak dikkatli okunulması gereken sorulardı.

Fen Bilimleri dersi soruları geçen seneye göre daha zor ve eleyiciydi. Soruların geçmiş yıllara göre uzun olması dikkat çekmektedir. Sınavda alışılmış tarzın dışında, eleyici soruların, yeni nesil sorular olduğu görülmüştür. Geçmiş yıllara göre görselin azaldığı; okuduğunu anlama, yorumlama ve analitik düşünme becerilerinin öne çıktığı görülmektedir.  ''Kesin doğrudur.'' veya ''Daha fazla veri sağlar.'' gibi ifadelerin yer alması da öğrencilerin analitik düşünme becerilerinin ölçüldüğünü göstermektedir.  Özetle sınavda kolay, orta ve zor sorular yer almakta ve sınav, 2020 LGS’ye göre zor ve sözel ağırlıklı bir sınav olarak değerlendirilmektedir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)