adscode

LGS'de Türkçe Sınavın Kaderini Belirledi

NESİBE AYDIN OKULLARINDAN LİSELERE GEÇİŞ SINAVIYLA İLGİLİ İLK YORUMLAR

LGS'de Türkçe Sınavın Kaderini Belirledi
Sınavlar
Güncelleme : 22-Jun-20 14:53

Milyonlarca öğrencinin daha iyi bir lise eğitimi almak için ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün yapıldı. 36 yıllık eğitim tecrübesi ve uyguladığı “dershane+okul” eğitim modeli ile eğitimin öncü markası olan Nesibe Aydın Okulları Eğitim Uzmanları, sınavla ilgili yaptıkları ilk değerlendirmede, 8.sınıf müfredatının 2.dönem konularından soru gelmediğini, MEB’in yayımladığı örnek sorularla benzerlik gösterdiğini ifade ettiler. 2020 LGS’nin, öğrencilerin; problem çözme, yorumlama, bilgiyi gerçek hayatla ilişkilendirebilme ve zaman yönetimi becerilerini ölçtüğünü ifade eden Nesibe Aydın Okulları Eğitim Uzmanlarının, öğrenci ve velilerin merakla beklediği sınava ilişkin detaylı yorumları ise şöyle;

 

Matematik Her Zamanki Gibi Zorladı

2020 LGS Matematik sorularının kazanımlara uygun,  dikkatli okunduğunda hızlı yorumlanabilen, hikâyeli anlatım tarzı ile kurgulanıp görsellerle desteklenerek günlük yaşam ile ilişkilendirilmiş sorular olduğu belirlendi. Soruların aynı zamanda kazanım bilgisi ile üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerilerini de ölçer nitelikte olduğu gözlemlendi.

Sınav soruları, her ay düzenli olarak yayımlanan MEB örnek sorularıyla kazanım olarak örtüştü hatta bazı soruların benzer olduğu görüldü. Bir soru dışında diğer soruların tamamı görseller ile desteklendi. Üst düzey yorumlama ve analiz etme becerisi isteyen sorular bu sınavda da zorlayıcı olduğu için sayısal bölümde matematik belirleyici oldu. Bu sınav bize gösteriyor ki matematik sorularını doğru yorumlayan, zamanı iyi yöneten ve problem çözme becerisine sahip olan  öğrenciler başarılı olacaktır.

 

 

 

 

Türkçe Sınavın Kaderini Belirledi

Birinci döneme yönelik tüm kazanımların ölçüldüğü 2020 LGS Türkçe bölümünün, 2019 Liselere Geçiş Sınavından daha zorlayıcı olduğu gözlemlendi. Soru dağılımlarında bir sürpriz görülmeyen sınavın, aynı zamanda MEB’in yayımladığı örnek sorularla paralel hazırlandığı belirlendi. Önceki yıllarda gerçekleştirilen merkezi sınavlarda okuma – anlama kazanımlarına yönelik soruların ağırlıklı olarak sorulması geleneği, bu yıl uygulanan sınavda da değişmedi, ancak pek çok soruda muhakeme ve dikkat becerisi ön plana çıktı.

 

Geçmiş yıllarda sorulan çoklu kazanım sorularına bu yıl da hiç yer verilmedi. Ancak görsel okuma sorularının geçmiş yıllara oranla ağırlıklı olarak kullanılması öğrencilerin analitik düşünceyi kullanma becerisini ön planda tuttu. İllerin plaka kodları üzerine kurgulanmış görsel okuma sorusu ve sözel mantık sorusu, sınavın belirleyici soruları oldu. Bu yıl da dil bilgisi soruları, öncüllerindeki bilgilendirici açıklamalarla verildi ve öğrencilerden verilen bu bilgileri uygulamaları istendi. Bu da sınavın, ezberci yaklaşımdan her geçen yıl biraz daha uzaklaşıldığı izlenimini yarattı.

 

Fen Bilimleri Üzmedi

Gündelik hayatla ilişkilendirilen Fen Bilimleri sorularının, MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara kısmi olarak benzediği gözlemlenmiştir. Kazanımlarda yoğun olarak vurgulanan Beceri temelli soruların, beklenen düzeyde gelmediği sınavda, çeldirici şıkların olmaması öğrencileri rahatlatmış, Fen Bilimleri testinin zorluk derecesini azaltmıştır.

Görsellerle zenginleştirilen, analiz ve bilimsel düşünme yeteneğini ölçen soruların çokça bulunduğu sınavda, bilgiyi ezberleyen değil, okuduğunu anlayıp, anladığını aktarabilen öğrencilerin başarılı olacağı düşünülmektedir.

Geçmiş yıllara nazaran öğrencileri zorlamayan ve sınav süresinden çalmayan Fen Bilimleri testinde kazanımların uygun olduğu fakat konuların eşit dağılmadığı gözlemlenmiştir.

İngilizce Moral Verdi

2020 LGS Yabancı Dil (İngilizce) sorularında, birinci dönem üniteleriyle ilgili bilgiye, okuduğunu anlamaya ve yorum yapmaya dayalı sorulara yer verildi. MEB’in açıkladığı ilk 5 üniteden soruların dengeli bir şekilde sorulduğu, çıkacak ünite listesinde yer almayan ‘Okuldaki sorumluluklarımız’ konusundan  da soru geldiği görüldü.

Yayınlanan örnek sorulardan farklılık gösteren ve öğrencilere moral veren sorulardan oluşan İngilizce bölümünde diyalog, davetiye, grafik okuma gibi soru tiplerinin yer aldığı gözlemlendi.

İngilizce sorularının, geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi öğrencileri zorlamadığı ve belirtilen kazanımları ölçtüğü görüldü.

Tarih Nefes Aldırdı

2020 LGS’de soruların çoğunun yoruma dayalı oluşu dikkat çekerken her bir sorunun, bir kazanımı ölçtüğü görüldü. Öğrencileri çelişkiye düşürecek herhangi bir soruya rastlanmayan sınavda, soruların çoğu kazanım ağırlığı yüksek olan “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesinden geldiği gözlemlendi.

2020 LGS, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, geçtiğimiz yıllarda uygulanan merkezi sınavlar ve yıl boyunca yayınlanan örnek sorularla benzerlik gösterdi. Yıl boyunca MEB tarafından harita yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik soru örnekleri yayınlandı; ancak 2020 LGS’de bu tarzdaki sorulara rastlanmadı.

Soruların tamamı anlama ve kavrama düzeyinde olduğu için, okuduğunu anlayıp, bilgileriyle harmanlayarak yorumlayabilen öğrencilerin zorlanmadığı kanaatindeyiz. 

 

 

Din Dikkat İstedi!

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları beklediğimiz gibiydi. Soruların kazanımlara uygun, yoruma dayalı olduğu ve yorumlarken bilgiyi de kullanmayı gerektiren sorulardan oluştuğu gözlendi. Her bir sorunun, bir kazanımı ölçtüğü görüldü. Kader ile ilgili kavram sorusunda öğrencilerin zorlandığını düşünüyoruz. Diğer sorular açık, anlaşılır ve beklendiği gibiydi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında örgün eğitime ara verilmesinin ardından uyguladığı online eğitim sistemiyle Türkiye’ye rol model olan Nesibe Aydın Okulları Eğitim Uzmanları, uzaktan eğitim sürecini başarıyla tamamlayan ve dinlenmeyi fazlasıyla hak eden öğrencilerin, puanların açıklanmasının ardından başlayacak tercih döneminde hedeflerini doğru belirleyerek karar vermeleri gerektiğinin altını çizdiler.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)