adscode

MEB'de Ders Denetim Zorunluluğu

Üniversiteye girişte mevcut uygulamaların dışında bir uygulamaya geçileceği Milli Eğitim Bakanlığının değişik tarihlerde yaptığı açıklamalardan anlaşılmaktadır.

MEB'de Ders Denetim Zorunluluğu
Eğitim
Üniversiteye girişte önceki yıllarda uygulanan tek sınavın, önce ikiye daha sonrada altıya çıkması sınav  sistemindeki  uygulamalarda Bakanlığın kafasının karışık olduğunu ortaya çıkartmaktadır.
Öğrenciler,  ortaöğretime başladıklarında  Üniversiteye girmek için uygulanan mevcut sınava göre hazırlandıkları ancak her yıl sınav sisteminin  değişmesi öğrencilerinde kafalarının karışmasına sebebiyet verdiği açıktır. Şimdi lise 3’de olan bir öğrenci, bir yıl sonra nasıl bir sınav sistemiyle karşı karşıya kalacağını kestiremediği, bu belirsizliğin her zaman Onların geleceğini etkileyecek gerçeğini ortaya çıkartmaktadır. Hal böyle olunca bu durumdan öğrenci velilerinin de tedirgin olduğu  gerçeği açıkça ortadadır.
Milli Eğitim Bakanı, Nabi AVCİ’nın yaptığı açıklamalardan, Ortaöğretime geçişteki uygulamanın bir benzerinin üniversitede de uygulanacağı, nasıl ki, ortaöğretime geçişte tek sınav (SBS) kaldırılarak, birden fazla sınav getirildi ise, üniversite girişte de bu mantıkla hareket edileceği anlaşılmaktadır. Durum hal böyle olunca, Üniversiteye giriş sınavında da ölçüt olarak yıl içine yayılacak birden çok sınavın sonucu ile belirleneceği düşüncesi ve uygulaması geleceği açıktır.
İşte;  oluşturulması düşünülen böyle bir sistemde asıl sorunun ilkokullarda ve Ortaokullarda olduğu gibi  Ortaöğretim kurumlarında da ders denetiminin zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. İlkokullardave Ortaöğretimde uygulanan Programların uygulanışının izlenmesi  ve aksayan yerlerinde rehberlik faaliyetlerinin  yürütülmesi,Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaların izlenmesi  ve değerlendirilmesi, Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarının yapılması, Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi ile ilgili  rehberlik çalışmalarının yapılması, Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmaların yapması  ile ilgili  faaliyetlerin Maarif Müfettişleri  tarafından yürütüldüğü açık bir gerçektir.
Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve istenilen sonucun alması için muhataplarının bizzat  mahallinde görülmesinin önem arz ettiği bilimsel çalışmalarla ve bu güne kadar ki uygulamalarla anlaşılmaktadır. Günümüzde ders denetiminin, eğitimin bütün süreçlerinde kendisini etkili bir şekilde hissettirerek çağdaş bir araç olarak ortaya çıkması gün gibi ortada iken;
Maarif Müfettişleri Başkanlıkları tarafından Okul denetimleri ile ilgili çalışmaların Yıllık faaliyeti planını/planları hazırlanarak , İl millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin oluru aldıktan sonra uygulamaya konulduğu halde okullarda ders denetimini Maarif Müfettişleri yapamamaktadır Çünkü; Geçtiğimiz günlerde Maarif Müfettişleri Başkanlarının toplantısında Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanı Atıf ÂLÂ nın sözlü emirleri gereği ders denetimlerinin yapılmayacağını belirtmesi ve bununla ilgili olarak İL Maarif Müfettişleri Başkanlarınında sözlü talimatla Denetim ve rehberlik yapılan okullarda Maarif Müfettişleri Tarafından Ders Denetimleri yapılamaktadır; hiçbir yasal mevzuata dayandırılmadan Maarif Müfettişlerini Ders Denetimi çalışmaların engellenmesi Milli Eğitimdeki en son olumsuz tablo olarak önümüze çıkmaktadır.Ders denetimine izin verilmemesi ve engellenmesi bir hukuksuzluktur.Çünkü Maarif Müfettişleri Yönetmeliği henüz yayımlanmamış ve yazılı bir talimat olmadığı halde ders denetimlerinin engellenmesi yukarıda izah ettiğimiz sebeplerden dolayı öğrenciler arasında uçurumlara neden olacaktır. Ders denetiminin eğitimde başarıyı artıracağı açık olduğuna göre bir an önce ders denetimine çözüm üretilmelidir
Serkaneğilmez/ emeklidenetmen  kamutv.tr

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)