adscode

MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin Sorularımızı Yanıtladı

"Eğitim Ajansı Soruyor Rektörler Cevaplıyor" röportajları kapsamında MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin sorularımızı yanıtladı. İşte 10 soruda tercihler...

MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin Sorularımızı Yanıtladı
Eğitim Ajansı Soruyor Rektörler Cevaplıyor
Güncelleme : 06-Aug-21 17:54

Soru 1: Sizi diğer üniversitelerden farklı kılan nedir? Adaylar neden sizi seçsin? Pandemi sürecine ne kadar hazırsınız? Yüz yüze eğitime geçecek misiniz?

 

Sadece MEF’te olup diğer üniversitelerde olmayan uygulamalar şunlardır:

 

 • MEF Üniversitesi yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen Flipped Learning’i dünyada ilk kez tüm programlarında uygulayan ilk ve tek üniversitedir.
 • MEF Yükseköğretimin dijital dönüşümünde global liderlik yürütmektedir. Bu kapsamda 2016 ve 2019 yıllarında İngiltere ve Amerika’da 3 adet uluslararası kitap yayımladı. En son yayımlanan kitabın adı “The New University Model”dır.
 • Yapay zeka destekli ve adaptif öğrenme uyumlu ders kitaplarını öğrencileri için satın almakta ve ücretsiz olarak kullanımlarına açmaktadır. 4 yıldır bunu kurumsal olarak yürüten Türkiye’de tek üniversitedir.
 • MEF Üniversitesi’nde tüm öğrenciler eğitim hayatları boyunca istedikleri kadar Linkedln Learning eğitimine katılabilir ve ücretini MEF Üniversitesi’nin ödeyeceği sertifikalara sahip olabilir.
 • MEF Üniversitesi’nde tüm lisans öğrencileri lisans programlarıyla ilgili bir edX eğitim programına katılabilir ve ücretini MEF Üniversitesi’nin ödediği sertifikaya sahip olabilir.
 • MEF Üniversitesi’nde tüm lisans programlarına uygun ücretsiz Veri Bilimi & Yapay Zeka Yandalı bulunmaktadır.
 • MEF Üniversitesi’nde tüm lisans programlarına uygun ücretsiz Girişimcilik Yandalı bulunmaktadır.
 • MEF’te tüm lisans öğrencileri 4 aşamalı Profesyonel Gelişim Eğitimi alarak mezun olurlar. Bu eğitimin 2. Aşaması 21. Yüzyıl Yetkinleri Farkındalık Programı Yet-Gen’dir.

Üniversitemiz 20 Eylül 2021’de %40 çevrimiçi ve %60 yüz yüze eğitim vermek üzere açılacaktır ve bunun duyurusunu da öğrencilerimize yapmış bulunmaktayız. Ayrıca, ÜniAr’ın 2020’de öğrencilerle yaptığı araştırmaya göre uzaktan eğitimi sürecini en iyi yöneten Vakıf Üniversiteleri sıralamasında MEF Üniversitesi 1. olmuştur.

 

Soru 2 :  Öğrenci ve mezunlarınızın memnuniyet oranını ölçüyor musunuz? Artırmak için neler yapıyorsunuz? Mezun olmadan ayrılan öğrenci oranınız nasıl?

 

ÜnAr’ın yaptığı Memnuniyet Araştırması 2021’de MEF Üniversitesi:

Genel Memnuniyet Sıralaması'nda;

198 Devlet ve Vakıf Üniversitesi arasında A+ kategori'de 5. sırada, 73 Vakıf Üniversitesi arasında A+ kategoride 4. sırada yer aldı.  

Ayrıca 73 Vakıf Üniversitesi arasında;

*Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı Sıralaması'nda 2. sırada,
*Uzaktan Eğitim Alt Yapısı Sıralaması'nda 4. sırada,
*Akademik Destek ve İlgi Sıralaması'nda 6. sırada,
*Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Sıralaması'nda 1. sırada,
*Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği Sıralaması'nda 3. sırada,
*Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği Sıralaması'nda 7. sırada yer aldı.

 

Soru 3 : Önümüzdeki 20 yıl içerisinde, dünya genelinde bugünkü mesleklerden yüzde 70'inin yok olacağı ve yerine yeni mesleklerin geleceğine yönelik çok sayıda araştırma var. MEB, YÖK ve ÖSYM bu konuda neredeyse hiçbir şey yapmıyor! Sizin bu yönde bir çabanız var mı?

Cevap:


Öğrencilerini hem bugüne hem de geleceğe en iyi şekilde hazırlayan MEF Üniversitesi Türkiye’de ilk defa her bölüme uygun dersleri ile fark yaratan Veri Bilimi&Yapay Zeka Yandalı açtı. İstatistik, veri yönetimi python, veri analizi, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi ana derslerin dışında öğretmenlikten mimarlığa, hukuktan uluslararası ilişkilere kadar her bölüme özgü dersleri ile öğrencilerinin yapay zekanın hızla girdiği çalışma ortamında öncü olmalarını sağlayacak. Tamamıyla ücretsiz olan bu yandal online ders seçenekleri sayesinde tüm öğrenciler için kucaklayıcı bir program oluşturmakta.


Dünyada hızlanan tekno girişimciliği, freelance çalışma oranlarını, kendi işini kurma trendlerini göz önüne alan MEF Üniversitesi tüm programlar için bir Girişimcilik Yandalı açtı. Girişimcilik, startup muhasebesi, startup finansı, startup hukuku, dijital pazarlama, e-ticaret ve strateji derslerinin yanında her bölüme özel konuklar üzerinden girişimcilik örneklerinin verileceği seminerler ile kendi işini kurmak isteyen ve yüksek hızla büyüyebilecek tekno girişimleri hedefleyen gençlere 2021-2022 Akademik Yılı itibariyle girişimcilik yandalı olanağı sunulacak.


Endüstri 5.0’ı, insanların yapay zekalı robotlarla birlikte çalışacağı bir dönem olarak görüyoruz. Bu dönem dünyanın birçok yerinde başladı, hızla yaygınlaşması bekleniyor. Tüm disiplinlerde ve alanlarda yapay zeka geri dönülemez bir şekilde yer almaya başlamışken mesleklerinde profesyonel gelişim için üniversiteye gelen gençlerimizin gelecekte öncü ve yönlendirici olabilmesini sağlamak amacıyla yapay zekayı bir yandal programı olarak kurguladık. Yapay zekayı tek bir bölüm olarak yapılandırmak gelecekle ilgili doğru bir perspektif değil. MEF Veri Bilimi&Yapay Zeka yandalının tüm bölümlere uygun ders seçenekleri var. Mühendislikten mezun olan öğrencimiz gibi, hukuktan mezun olan öğrencimiz de dilerse alanındaki yapay zeka uygulamalarına uluslararası düzeyde hakim olarak mezun olacak.


2010’dan sonra dünyada oluşmaya başlayan unicorn şirketler tamamen disiplinlerarası işbirliği ile kurulan şirketlerdir. En eskisi 10 yıllık geçmişe sahip olan unicorn şirketler 100 yıllık en büyük kurumsal enerji şirketlerini geride bırakarak değerlerini sürekli katlamaktadırlar. 2010’dan bu güne kadar 750’in üzerinde unicorn şirket kuruldu, bu listede Türkiye’den CB Insights’a göre 2, Startups Watch’a göre ise 4 unicorn çıktı. Pandemi öncesi 2019’da 125 unicorn kurulurken pandemi yılı 2020’de 125 unicorn şirketi kuruldu, yani pandemide de üreten üretmeye devam etti. Bu yılın ilk 6 ayında kurulun unicorn sayısı 250, unicornlar uçuşa geçti. Tüm dünyada bu şirketleri kuranların yaş ortalamaları 30 civarındadır. 30’lu yaşlarda bir gencin bir unicorn şirkete sahip olabilmesi için 5-10 yıl önceden 20’li yaşlarda diğer bir değişme üniversite yıllarında girişimci ve yenilikçi fikirlere sahip olması ile mümkündür. Biz de tam bu noktada tüm öğrencilerimizi bu ruhla yetiştirmek istiyoruz. Tüm öğrencilerimizin girişimcilik yetkinlinkilerine ve bakış açısına sahip olmasını istiyoruz.

 


Soru 4 : Üniversiteye giriş sistemini adil buluyor musunuz? Doğru bölümlere, doğru öğrencileri seçtiğini söyleyebilir miyiz?..

Cevap:


Doğru bulmuyorum ancak gelişmiş ülkelerdeki üniversite giriş sistemlerine benzer bir sitemin şu aşamada ülkemizde de uygulanabileceğini düşünmüyorum. Sınav yine de bir yere kadar adaleti sağlıyor. Sınavı kaldırıp, gelişmiş ülkelerdeki gibi öğrenciyi dosyası üzerinden değerlendiren bir sistemin getirilmesi kulağa hoş gelebilir ancak uygulamada büyük sorunlar yaratacağı ortadadır. Daha açık bir söylemle, büyük torpilliler olabileceği gerçeği kaçınılmazdır. Bugün bir bölüme yerleşen öğrenci, bölümünden memnun kalmazsa yatay geçiş ile bölümünü değiştirebilmektedir.


Soru 5 : Bugünün dünyasında aranan en önemli özellik yaratıcılık. Bizim sınav sistemi adayların yaratıcılığını ve hayallerini köreltirken, ilgi ve yeteneklerini de hiç ciddiye almıyor. Köreltilmiş yetenekleri, yeniden canlandırmak sizler için zor oluyor mu? Bu seçimi siz yapıyor olsaydınız nasıl bir öğrenci profili isterdiniz?


Öğrenmenin sırasıyla 6 basamağı var: Hatırlamak, anlamak, uygulamak, analiz etmek, değerlendirmek ve yaratmak. En tepede yer alan yaratma kavramıdır. Eğitim müfredatı, eğitim öğretim yöntemi ana okuldan üniversiteye kadar bu kavramlar üzerinden kurgulanmalıdır. Yoksa bu kavramları ezberleyerek bu kazanımlara sahip olunamaz.


Eğitim sistemimiz maalesef bu kazanımları elde etme üzerine planlanmamıştır. Bizim üniversitede bildiğiniz gibi farklı eğitim öğretim yöntemleri ve teknolojileri kullanılmaktadır. Amaç üniversiteye öğrenciyi hangi puanla aldığın değil, nasıl mezun ettiğindir. Uyguladığımız, flipped learning, adaptif öğrenme uyumlu ve yapay zeka destekli ders kitapları, coursera, edX ve linkedln learning gibi kitlesel eğitim platformlarının derslere kredilendirerek entegre edilmesi, veri bilimi ve yapay zeka ile girişimcilik yandal gibi uygulamalarda öğrencilerimizi dünya standartlarında yetiştirdiğimize inanıyoruz ve zaten sonuçlar da bunu doğruluyor.


Dünyanın en gelişmiş üniversitelerinde öğrenci seçiminde kriter %50 akademik başarı, %50 de akademi dışı aktivitelerdir. Öğrencimi kendim seçseydim bu kritere göre seçerdim ama tekrarlıyorum Türkiye için henüz bu modeli şu aşamada kesinlikle önermiyorum.


Soru 6 : Devlet üniversitesi mi, vakıf üniversitesi mi? Neden?

Cevap:

Birinci öncelik İngilizce eğitim olmalı. Artık hiçbir büyük şirket İngilizce bilmeyeni işe almıyor. Dünyaya açılabilmenin, dünyada yarışabilmenin ana kriteri İngilizcedir. Çok başarılı devlet üniversitelerimiz var ancak son yıllarda dünya sıralamalarında devlet üniversitelerimiz sürekli geriye düşmektedir. Tam tersi, vakıf üniversiteleri sürekli kendilerini yenileyerek bu sıralamalarda ön sıralara geçmektedirler. Bugün hemen hemen tüm sıralamalarda Türkiye’nin ilk üç üniversitesi maalesef devlet değil, vakıf üniversiteleridir. Devlet üniversitelerini tercih ederken tamamen puana göre tercih edebiliyorlar. Vakıflarda ise YÖK’ün koyduğu belirli kısıtlamalar içinde öğrenci istediği bölümü okuyabilmekte, sadece farklı olan puanına göre burs alabilmesi. ÜniAr’in üniversite memnuniyet araştırmasına göre de ilk 5 üniversitenin sadece 1 tanesi devlet üniversitesi. Vakıf üniversiteleri, daha dinamik ve öğrencilerini geleceğe hazırlama konusunda daha büyük bir çaba içindeler. Olmazlarsa zaten sonraki yıllarda öğrenci bulamazlar. Yani, vakıflarda rekabet en üst düzeydedir ve bu rekabet başarı getirmekte ve tamamen öğrenciye yaramaktadır.


Soru 7: Üniversite mi seçilmeli, yoksa meslek mi? Tercihlerde hangisine öncelik verilmeli? Sıralama puana göre mi, yoksa istek sırasına göre mi olmalı?

Cevap:

Bana göre her ikisi de önemli, ikisi arasında bir denge olmalı. Çok iyi bir üniversitenin
herhangi bir bölümünün çok kötü olması düşünülemez. Veya çok kötü olan bir üniversitenin herhangi bir bölümünün çok iyi olması söz konusu olamaz. O zaman birinci öncelik üniversitenin kendisidir. Bölüm veya meslek seçimi devlet üniversitelerinde puana göre yapılmaktadır ve bu çok yanlış bir tercihtir. Aday bölüm tercihini yaparken kendisine şu soruyu sormalıdır: “Ben 10 yıl sonra kendimi nerde, ne iş yaparken görmek istiyorum?”. İstemediğiniz bir bölümde çevre baskısıyla okursanız, derslerde başarılı olabilirsiniz ancak hayatta başarılı olma ihtimaliniz çok zayıftır.

 

 


Soru 8 : Bir rektörün ve özellikle de Hhocaların ulaşılabilir olması gerekir. Kapınız öğrencilere her zaman açık mı? Pek çok üniversitede olduğu gibi kayıttan sonra öğrenciyle diyaloğunuz bitiyor mu?

Cevap:

Ben 2008 yılından bu yana rektörlük yapıyorum. Bildiğiniz gibi 2008-2012 döneminde İTÜ rektörüydüm. O gün bugün aynı cep telefon numarasına sahibim ve bu numara tüm öğrencilerimde var. Ayrıca sosyal medya mecralarında da hemen hemen hepsinde varım. İsteyen öğrenci veya isteyen herkes bana çok kolay ulaşabiliyor. ÜniAR anketinde de bu görünüyor aslında. Bu yıl yapılan kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet sıralaması'nda vakıf üniversiteleri arasında 1. sırada yer aldık. Buda kurum yönetimine ulaşım konusunda ne kadar iyi olduğumuzu gösterir.


Soru 9: Adayların ve ailelerinin kafası çok karışık, yapılan yönlendirmeler de çok abartılı. Doğru bilgi ve doğru yönlendirme konusunda vicdanınızın sesinizi dinliyor musunuz? Bu konuda neler yapıyorsunuz?

Cevap:

Rektör olarak ben dahil herkes tercih süresi boyunca kampüsteyiz. İsteyen herkes benimle görüşebiliyor. Mühendis olarak her hangi bir konuda hep sayılara bakarak kendimi ikna ederim, bu nedenle adaylarla konuşurken tamamen sayılar üzerinde bilgi paylaşımı yapıyoruz. Örneğin, en çok sorulan soru mezunların işe giriş oranıdır. Biz de bu sorulara, çoğu, hepsi gibi yuvarlak sözcüklerle cevap vermiyoruz. Temmuz 2020 pandemi mezunlarımızın işe giriş oranı %85. Bu sayı normal dönemler için bile oldukça yüksek.


Rektör yardımcımız Prof. Dr. Erhan Erkut yönetiminde her gün adaylara doğru tercih konusunda yardımcı olmak için instagram ve youtube yayınları yapıyoruz. Yayın sonrasında soru cevap yapıyoruz, herkesin sorunu mutlaka cevaplanıyor.


Soru 10 : Üniversitenizden mezun olan öğrencilerin sahip olacağı değerler, yetkinlikler, mücadele hırsı, vizyon ve en önemlisi de mutlu ve başarılı bir geleceğe yönelik motivasyon kaynaklarınız neler?..

Cevap:


Dünya ekonomik forumu, 2025 sonrası mezunlarda olması gereken 10 yetkinliği şu şekilde sıralamıştır:

1. Analitik düşünme ve yenilikçilik,
2. Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri,
3. Yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif alma,
4. Teknoloji tasarımı ve programlanması,
5. Eleştirel düşünme ve analiz,
6. Karmaşık problem çözme,
7. Liderlik ve sosyal etki,
8. Duygusal zeka,
9. Akıl yürütme, problem çözme ve düşünme,
10. Sistem analizi ve değerlendirmesi.

MEF Üniversitesi’nde tüm sistem bu kazanımların elde edilmesi üzerine kurgulanmıştır. Tüm dünyada artık diplomadan çok yetkinlikler öne çıkmaktadır. İşe girişlerde diploma artık çok önemli bir kriter değildir. 1. Sorunuza verdiğim MEF’in ayrıcalıkları kısmı öğrencilerimizi gerçekten ayrıştırmaktadır ve sonuçlarını da işe girişlerde, yurt dışı burslu yüksek lisans kabullerinde görüyoruz.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
  0 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (0)