adscode

Mutluluğun yolu aileden geçiyor

Türkiye'deki her 3 haneden 2'si çekirdek aileden oluşurken, bireylerin yüzde 74,2'si kendisini en çok ailesinin, yüzde 12,9'u çocuklarının mutlu ettiğini belirtti.

Mutluluğun yolu aileden geçiyor
Türkiye'den Haberler
Güncelleme : 26-Apr-19 12:34

Türkiye'deki her 3 haneden 2'si çekirdek aileden oluşurken, bireylerin yüzde 74,2'si kendisini en çok ailesinin, yüzde 12,9'u çocuklarının mutlu ettiğini ifade etti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan aile ve hane halkı ile ilgili verilerden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfusu 41 milyon 139 bin 980 kişi, kadın nüfusu da 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

 

Ortalama hane halkı büyüklüğü yıllar itibarıyla azalma eğilimi gösterdi. 2017 yılı itibarıyla ortalama hane halkı büyüklüğü 3,4 kişi olarak belirlendi.

Türkiye'deki her 3 haneden 2'si çekirdek aileden oluşurken, tek kişilik hane halklarının oranı yüzde 15,4 olarak kayıtlara geçti.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan geniş ailelerin oranı da yüzde 16 oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı ise yüzde 2,5 olarak tespit edildi. Hane halklarının yüzde 8,5'ini tek ebeveyn ve çocukları oluşturdu.

Bireyleri en çok aileleri mutlu etti

Türkiye'de bireylerin yüzde 74,2'si kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtti. Bunu sırasıyla yüzde 12,9 ile çocuklar, yüzde 3,6 ile eş, yüzde 3,3 ile kendisi, yüzde 2,7 ile anne/baba ve yüzde 1,8 ile torunlar takip etti.

Hane halkı bireyleri arasında "sağlık" yüzde 69 ile mutluluğa yol açan en önemli kaynak oldu. Bunu sırasıyla yüzde 15,5 ile sevgi, yüzde 8,8 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,2 ile iş takip etti.

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, geçen yıl yüzde 72,1 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 71, kadınlarda yüzde 73 olarak hesaplandı.

Aileler en çok konut ve kiraya para harcadı

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre 2017 itibarıyla en yüksek eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 47,4, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay yüzde 6,3 olarak belirlendi.

Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 21 bin 577 lira olarak hesaplanırken, toplam gelirden en yüksek payı yüzde 48,9 ile maaş ve ücret gelirleri aldı.

Hane halkı bütçe araştırmasının 2017 yılı sonuçlarına göre de Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,7 ile konut ve kira harcamaları aldı. Bu alanda ikinci sıra yüzde 19,7 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının oldu. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2,2 ile sağlık ve yüzde 2,3 ile eğitim hizmetleri olarak kayıtlara geçti.

Hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2017 yılında bin 854 lira olarak tahmin edildi.

En düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halkları en çok konut ve kira harcamalarına, en yüksek gelir grubu olan 5'inci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halkları ise en çok ulaştırma harcamalarına pay ayırdı.

Öğrenci başına eğitim harcaması 8 bin 111 lira

Türkiye'de eğitim harcamaları 2017 yılında yüzde 9,8 artarak 176 milyar 452 milyon lira olurken, bu harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 19 ile orta öğretim, yüzde 16,1 ile okul öncesi olarak belirlendi.

Eğitim harcamalarının yüzde 74,5'i (131,5 milyar lira) devlet tarafından finanse edilirken, hane halklarının yaptığı harcamaların payı yüzde 19 (33,6 milyar lira) oldu.

Türkiye'de öğrenci başına eğitim harcaması 8 bin 111 lira olarak hesaplandı.

Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre de bilgisayar ve internet kullanımı 2018 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 59,6 ve yüzde 72,9 olarak belirlendi.

Her 10 haneden 8'inde internet erişimi bulunurken, geniş bant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı yüzde 82,5'i buldu.

Sağlığa cepten 24 milyar lira çıktı

Hane halkı kültür harcamalarına 2017'de 15 milyar 308 milyon 307 bin lira para ayrılırken, özel harcamaların yüzde 97,1'i hane halkları, yüzde 2,9'u ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.

Ailelerin gerçekleştirdiği toplam 15,8 milyar lira kültür harcamasının dağılımına bakıldığında, televizyon ve buna ilişkin yayın giderlerinin yüzde 31,2, kitap, gazete ve derginin yüzde 14,7, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 12, veri işlem ekipmanlarının yüzde 10,9, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 10,1, sinema, tiyatro ve konserin yüzde 5,6 paya sahip olduğu görüldü.

Sağlık harcamaları, söz konusu yılda 140 milyar 647 milyon lira olurken, hane halkları tedavi ve ilaca cepten 24 milyar 4 milyon lira harcadı. Kişi başı sağlık harcaması bin 751 lira oldu.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)