adscode

Okul Kulüplerinde Görevli Öğretmen Ücret Payına İtiraz

Okul Kulüpleri İle Sömürülen Öğretmenlerimiz İçin Bakanlığa Başvuru yapıldı.

Okul Kulüplerinde Görevli Öğretmen Ücret Payına İtiraz
Eğitim

Konu: Çocuk Kulüplerinde Görevli Öğretmen ücret payına itirazımızdır

İlgi: 26/08/2014 Tarih ve 45512797/20/3557646 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi


 

TC

MEB

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


 

Bilindiği üzere bakanlığımızın Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 83 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi hazırlamıştır.

26/08/2014 tarihli ve 45512797/20/3557646 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesiyle ilkokullarda önceden yapılan etütler kaldırılmıştır.

Etüt programlarının yerine getirilen çocuk kulüplerinde çalışan öğretmene verilen pay ciddi oranda düşürülmüştür. İlgili yönetmeliğin 16. Maddesinde

MADDE 16- (1)Kulüp gelirlerinin;

a) % 34’ü temel giderlere,

b) %3’üokul öncesi eğitim kurumları ve ilkokulların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere okulun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne,

c) % 45’i kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmene,

ç) % 12’sikulüp yönetim kurulu başkanı, müdür yardımcısı ya da müdür yardımcısı olmayan okullarda müdür yardımcısı yerine görevlendirilen üye öğretmene,

d) % 2’si kulübün yazışma ve muhasebe islerinde görevlendirilen personele,

e) % 4’ü kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele ayrılır. DENMEKTEDİR.

Derse giren öğretmene ayrılan %45 oran üzerinden, vergiyle birlikte bu oran %38’e kadar düşmektedir. Etüt adıyla açılan kurslarda öğretmene 100 lira üzerinden düşündüğümüzde 66 lira kalırken etütlerin çocuk kulübüne dönüştürülmesi ile kulüpte görevli bir öğretmene şu an toplanan paranın sadece %38 i ücret olarak yansıtılmaktadır.

Devlet okullarına yeterli bütçe ayırmayan bakanlığımızın öğretmenin emeği üzerinden komisyon alarak okullara para aktarmaya çalışması doğru değildir. Bir yandan dershaneleri kapatacak olan yasal düzenlemeler yapılmakta, bir yandan okullarda etüt açılmasını engellenmekteyken hafta sonu kursları ile de takviye ders ihtiyacı giderilemeyecektir. Bakanlığımızın hem kurslara hem de okul kulüplerine yapıcı ve gerçekçi yaklaşması gerekmektedir.

Okullarımızın temizlik, güvenlik, ısınma, bakım, onarım ve donanımını sağlamak bakanlığımızın asli sorumluluğudur. İlgili giderler bakanlık bütçesinden karşılanır, istisnası gönüllü bağıştır. Ülkemiz koşullarında açlık sınırının biraz üzerinde, yoksulluk sınırının çok altında bir gelir aralığına sıkışmış bulunan öğretmenlerimizin ücretlerinden gönüllü ZORUNLU bağış yapmaları da beklenemez. Okul kulüplerinde görev alan öğretmenlerin ücretlerinden vergi dışında kesintiye gidilmesi, okul ihtiyaçlarının öğretmen emeğinden karşılanması hukuki değildir.

Yukarıda özetlenen gerekçelerle ve yasal haklarımız saklı kalmak üzere, ilgili Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinde değişikliğe gidilerek öğretmen ücretlerinde yapılan haksız kesintilerin kaldırılması talebimiz hakkında gereğini arz ederim.Cansel GÜVEN

Anadolu Eğitim Sendikası

Genel Başkanı

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)