adscode

Özel Okula Teşvik Başvuruları Bugün Sona Eriyor

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, özel okulda okuyacak öğrencilere verilecek eğitim desteği için 70 bine yakın boş kontenjan olduğunu belirterek teşvik için ek başvuruların bugün sona erdiğini açıkladı.

Özel Okula Teşvik Başvuruları Bugün Sona Eriyor
Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel okul teşvik başvurusunu kaçıranlar için ikinci bir fırsat sundu. Başvuru dönemini kaçıran velilere özel 8 Eylül 2014 tarihinde başlayan ikinci başvuru dönemi için süre bugün doluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel okul teşvik başvurusunu kaçıranlar için ikinci bir fırsat sundu. Başvuru dönemini kaçıran velilere özel 8 Eylül 2014 tarihinde başlayan ikinci başvuru dönemi 18 Eylül 2014 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular öğrencinin kayıt olduğu okulda e-okul üzerinden okul müdürü veya müdür yardımcıları veya rehber öğretmenleri tarafından yapılacak. Sonuçlar 19 Eylül tarihinde açıklanacak. Özel okul teşviki alan öğrencilerin tercih işlemleri yine e-okul üzerinden 20-23 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları 24 Eylül’de açıklanacak. Kayıtlar 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Teşvik programı kapsamında başvurusu kabul edilen öğrencinin velisine eğer öğrenci okul öncesi eğitim kurumuna kayıt olacaksa 2500 TL, ilkokula kaydolacaksa 3000 TL, ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracaksa 3500 TL ödeme yapılacak. Ödemeler iki taksitte ve dönem başlangıçlarında yapılacak. Geçtiğimiz başvuru döneminde 60 binden fazla öğrenci için teşvik verilmesi kabul edilmiş, öğrencilerin özel okullara kaydı devam etmişti. Bakanlık hedef olarak 100 bin öğrenciyi şart koştuğu için ikinci dönem başvurularını almaya devam ediyor. Bu başvuru döneminde de başvuranların büyük bir bölümünün teşvik programına kabul edileceği tahmin ediliyor. Bir velinin teşvik alabilmesi için çocuğunu ilk kez özel okula kaydettirmesi gerekiyor. Hali hazırda özel okullarda okuyan öğrencilerin velileri teşvikten yararlanamıyor.

BAŞVURU KRİTERLERİ NELER?
Eğitim ve Öğretim Desteği verilebilecek öğrencilerin tespitinde; öğrencinin başarı durumu, ailesinin aylık geliri, ailede öğrenim gören kardeş sayısı, anne babanın durumu, öğrencinin aldığı disiplin cezaları gibi faktörler belirleyici olacak. Uluslararası olimpiyatlarda ya da ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan dereceler de etkili olacak.

Başvuru formunun ilk sorusu, 2 ve 12. sınıf aralığında olan öğrenciler için geçerli olacak. Bir yıl önceki başarı durumuna göre puan verilecek. Başarı durumu pekiyi ise 15; iyi ise 10; orta ise 5 puan kazanacak.
Anne babanın hayatta olup olmadığı da önemli bir kriter. Devletin himayesindeki çocuklar için 60, koruyucu ailede olanlar için 30 puan verilecek. Anne babası ölenlere 10; biri yaşıyorsa 5 puan yazılacak. Engelli olanlar için 5 puan ilave edilecek.
Destek verilecek öğrenci sayılarının hesaplanmasında, illerin bulundukları kalkınmada öncelikli yöre durumuna göre katsayı hesabı yapılacak. Kalkınmada öncelikli 1 ve 2′nci bölgede bulunan öğrenci sayısı belirlenirken 0,95; 3 ve 4′üncü bölgede bulunanlar 1,00; 5′inci bölgede bulunanlar 1,20; 6′ncı bölgede bulunanlar 1,30 katsayı puanıyla çarpılacak.
Destek alan öğrencilerin durumu her yıl yeniden gözden geçirilecek.

Kim ne kadar destek alacak?
Okul öncesi öğrenciler için 2 bin 500, ilkokul 3 bin, ortaokul 3 bin 500, temel lise 3 bin lira özel okul desteği verilecek.

Okul öncesine verilecek desteğe hangi yaş aralığındaki çocuklar için nasıl başvurulacak?
16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010 tarihleri arasında doğanlar başvurabilecek. Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve anasınıfları) öğrenim görecek yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecek.

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin başvuruları nasıl yapılacak?
Başvurular öğrencilerimizin kayıtlı olduğu resmi okul müdürlüklerinde yapılacak. İlkokul 1.sınıfa, ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5.sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerin 15 Eylül tarihi itibariyle kayıt şartlarını taşıyor olmaları gerekecek. Ortaöğretim kurumlarının 9. ve hazırlık sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerin de ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu tamamlamış ve 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

Azınlık okulunda öğrenim gören öğrenciler nereye başvuru yapacak?
Azınlık okulunda okuyan öğrenciler kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinde başvurularını yapacaklar.

Herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerin başvuruları nasıl yapılacak?
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi okullara aday kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecek.

TEOG sınavına katılan Özel Okulda okuyan öğrencilerin eğitim öğretim desteği nasıl yapılacak?
8. Sınıf öğrencileri sınıf atlatma işlemi sonrasında resmi okullardan eğitim ve öğretim desteği için başvurabileceklerdir.

Bu desteğe hak kazananlar, ne kadar süreyle yararlanacaklar?
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu haktan yararlanacak. Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar; beşinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim desteğinden öğrenci yararlandırılacak. Geçişlerde öğrenci ayrıca destekten yararlanmak için başvuru yapabilecek.

Destek hakkı hangi durumda sona erer? Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç sınıf tekrarı yapan öğrenci, eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir. Destek bedelleri öğrenci velisine mi, okula mı ödenecek?
Desteğin %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrencinin öğrenim gördüğü okula ödenecek. Geri kalan ücreti de veliler, okula yatıracak. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecek.

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerden kayıt sırasında hangi belgeler istenecek?
-Varsa uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği, – Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge, – Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri, – Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri kayıt esnasında özel okula teslim edilir.

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin farklı bir okula nakil olmaları halinde destek devam edecek mi?
Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır.
Eğitim ve Öğretim Desteği bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek.
Sözcü

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)