adscode

Pandemi Döneminde Beyaz Yakalı Çalışanların Ücret ve Yan Haklarına Yönelik Araştırma Sonuçlandı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi, COVID-19’un etkilerine yönelik bilimsel çalışmalara bir yenisini ekledi.

Pandemi Döneminde Beyaz Yakalı Çalışanların Ücret ve Yan Haklarına Yönelik Araştırma Sonuçlandı
Türkiye'den Haberler

İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Şelale Uşen ve Araş. Gör. Ali İhsan Balcı’nın gerçekleştirdiği çalışmanın raporu sonuçlandı.

 

Araştırma hakkında bilgi veren İktisat Fakültesi İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Delican, “Araştırmanın sonuçlarının, kamu otoriteleri, işletmeler, sendikalar ve çalışanlar için mevcut problem ve gelişmelerin anlaşılmasına, değerlendirilmesine ve çözüm yolunda geliştirilecek politikalara katkı sağlamasını ümit ediyoruz” dedi.

“Salgın Sürecinde Öne Çıkan En Önemli Problem İstihdamın Sürekliliğinin Sağlanması Olmuştur”

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi tarafından “Covıd-19 Salgını Nedeniyle Alınan İstihdam Tedbirlerinin Beyaz Yakalı Çalışanların Ücret ve Yan Haklarına Yansıması” üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen araştırma raporu sonuçlandı. Salgının hala devam ettiğini belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Delican, sorunun bir sağlık problemi olmaktan çıkıp toplumsal ilişki ve işlevlerin farklılaşmasına yol açacak şekilde küreselleşme olgusu gibi bütün toplumları derinden etkileyen bir olgu haline getirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Delican, “Bu süreçte hem kamu otoriteleri, hem de işverenler gelişmeleri öngörebildikleri kadarıyla ortaya çıkan olumsuz sonuçları telafi etme, giderme ve "yeni bir normal yaşam" oluşturma yönünde önlemler almaya ve politikalar geliştirmeye çalışmaktadırlar” dedi. “Salgın sürecinde öne çıkan en önemli problem istihdamın sürekliliğinin sağlanması olmuştur” diyen Prof. Dr. Delican, bu çerçevede, Türkiye’de istihdamın korunması amacıyla alınan tedbirlerden bazılarının iş sözleşmesini askıya alırken bazılarının da iş sözleşmesinin devamını sağladığını söyledi. Prof. Dr. Delican, “İş sözleşmesinin askıya alınması hâlinde, sözleşmenin her iki tarafa yüklediği borçlar da askıya alınmış sayıldığından alınan tedbirlerin niteliği , ‘ücret ve yan haklar’ bakımından büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Çalışanlar Ücret ve Yan Haklarını Eksiksiz Olarak Alma Hakkına da Sahip Olmaktadırlar”

İşyerinin geçici olarak kapatılması, ücretsiz izin, faaliyetlerin tamamen durması sonucunda kısa çalışmaya geçilmesi gibi Covid-19 salgını sebebiyle alınan önlemlerde iş sözleşmesinin askıda kaldığını ve çalışanların sırasıyla yarım ücret, ücretsiz izin parası ve kısa çalışma ödeneğine hak kazandığını aktaran Prof. Dr. Delican, “Birikmiş yılık izinlerin kullandırılması veya idari izin verilmesi yoluyla uygulanan ücretli izin, evden çalışma ve faaliyetlerin kısmen durduğu kısa çalışma uygulamasında ise, iş sözleşmesi devam etmektedir. Dolayısıyla çalışanlar ücret ve yan haklarını eksiksiz olarak alma hakkına da sahip olmaktadırlar” dedi. Araştırmanın amacı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Delican, “İş sözleşmesi devam eden eğitim düzeyi yüksek “beyaz yakalı” çalışanların ücret ve yan haklarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını ve bu durumun çalışanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koymaktır. Bu rapor, 29 Ağustos 2020-20 Eylül 2020 tarihi arasında yürütülen çevirim içi anketin sonucunda elde edilen araştırma bulgularının değerlendirilmesiyle ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonuçlarının, kamu otoriteleri, işletmeler, sendikalar ve çalışanlar için mevcut problem ve gelişmelerin anlaşılmasına, değerlendirilmesine ve çözüm yolunda geliştirilecek politikalara katkı sağlamasını ümit ediyoruz” dedi.

Araştırma raporunun sonucuna bakıldığında; Pandemi döneminde alınan istihdam tedbirlerinin çalışanların “ücret ve yan haklarına” ne şekilde yansıdığının incelendiği bu araştırmada özellikle KOBİ’lerde çalışan beyaz yakalı yüksek eğitimli yönetici pozisyonundaki kişilerin ücret ve yan haklarında kayda değer bir azalmanın yaşanmadığı, yöneticilik görevi olmayanların ise yaklaşık beşte birinin ücret ve yan haklarında düşüş olduğu ancak pandemi koşullarında beyaz yakalı çalışanlar açısından temel sorunun “ücret ve yan haklar” da olmadığının ortaya çıktığı ifade ediliyor.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)