adscode

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM UZMANLARI, LİSEYE GİRİŞ SINAVINI DEĞERLENDİRDİ

‘’LİSEYE GİRİŞ SINAVININ ZOR VE SEÇİCİ SORULARI MATEMATİK VE FEN BİLGİSİNDEN GELDİ… SÖZEL DERSLERİN SORULARI KOLAYDI’’

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM UZMANLARI, LİSEYE GİRİŞ SINAVINI DEĞERLENDİRDİ
Sınavlar
‘’LİSEYE GİRİŞ SINAVININ ZOR VE SEÇİCİ SORULARI MATEMATİK VE FEN BİLGİSİNDEN GELDİ… SÖZEL DERSLERİN SORULARI KOLAYDI’’
 
1986 yılından bu yana eğitim alanındaki kaliteli, yenilikçi ve çağdaş anlayışıyla, istikrarlı başarılarını sürdüren Sevinç Eğitim Kurumları bünyesindeki; Sevinç Koleji ve Sevinç Temel Okulu eğitim uzmanları Liseye Giriş Sınavını değerlendirdi:
 
 
LGS MATEMATİK SORULARINDA SADECE 3 SORU KOLAYDI… DİĞER SORULARIN HEPSİ AKADEMİK BİLGİYİ ZORLAYAN, ÜST DÜZEY SORULARDI  
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı LGS Matematik soruları, Milli Eğitim müfredatına ve kazanımlarına uygundur ve sorular sınava kadar işlenen tüm ünitelere göre hazırlanmıştır.
Çarpanlar ve Katlardan 1 tane, Üslü Sayılardan 2 tane, Köklü Sayılardan 4 tane, Olasılıktan 1 tane, Dönüşüm Geometrisinden 1 tane, Üçgenden 1 tane, Benzerlikten 1 tane, Çarpanlara Ayırma-Özdeşlik 2 tane,  Denklemlerden 2 tane, Doğrusal Denklemlerden 1 tane, Eşitsizliklerden 2 tane, Prizmadan 1 tane, Piramitten 1 tane soru sorulmuştur.
5 tane soruda 3 kazanım birden sorgulanmış, sınavdaki tüm sorular akademik bilgiyi zorlayan üst düzey sorulardan oluşmuştur. Akademik bilginin yanı sıra analizi ön plana çıkaran, gerçek hayat durumlarına uygun tasarlanmış öğrencilerin düşünme becerilerini içeren, yeteneği ölçen sorular bulunmaktadır. Öğrencinin kendi çizim ve yorum yeteneğini ölçen sorular yer almaktadır. Özellikle yoğun işlem gerektiren uzun sorular sorulmuştur.
Sınavda kolay denilebilecek 3 tane soru olduğu, diğer soruların zorlayıcı olduğu görülmüştür.
 
 
LGS FEN BİLİMLERİ SORULARI; GEÇMİŞ YILLARDAKİ SORULARDAN ÇOK DAHA UZUN, SEÇİCİ VE ZOR SORULARDI
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı LGS Fen Bilimleri soruları müfredat ve konulara uygundur. Tüm ünitelerden soru sorulmuştur.
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 3 soru, Basit Makinler 2 soru,  Maddenin Yapısı ve Özellikler 3 soru,  Işık ve Ses 2 soru,  Canlılar ve Enerji İlişkileri 3 soru,  Maddenin Halleri ve Isı 3 soru, Yaşamımızdaki Elektrik  3 soru, Deprem ve Hava Olayları 1 Soru…
Soruların ünitelere orantılı dağıtıldığı gözlenmiştir. Önceki yılların sınav soruları ile karşılaştırıldığında çok daha uzun ve seçici soruların yer aldığı görülmüştür. Sorularda Fen-Okur yazarlığı sorgulanarak deney, grafik ve bilgiyi yorumlama sorularına ağırlık verilmiştir. Özellikle 4, 7, 13, 18 ve 19. sorularda öğrencilerin zorlandığı görülmüştür.
Soruların dili açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav öncesi yayınladığı sorulara göre daha zor ve seçici sorulmuştur.
 
 
LGS TÜRKÇE SORULARI; ANLAŞILIR, DİLİ AÇIK, YORUMLAMA BECERİSİ YÜKSEK ÖĞRENCİLER İÇİN KOLAYDI
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Liseye Giriş Sınavında, Türkçe soruları öğrenci düzeyine, MEB’in örnek sorularına, müfredata bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Sınavda okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin ağırlıklı olduğu gözlenmiştir.
Sınavda “Söz Öbeklerinde Anlam” konusundan 2, “Cümlede Anlam” konusundan 4,
“Paragraf Anlamı” konusundan 6, “Şiir Yorumu” konusundan 1, “Filimsi” konusundan 1, “Metin Türleri” konusundan 1, “Cümle Türleri” konusundan 1,  “Anlatım Bozuklukları” konusundan 1, “Yazım Kuralları” konusundan 1,  “Noktalama İşaretleri” konusundan 1,  “Sözel Mantık Muhakeme” konusundan 1 soru sorulduğu görülmüştür.
Geçtiğimiz yıllarda merkezi sınavlarda sorulan “Sözcükte Anlam” , “ Cümlenin Ögeleri” ve “Fiilde Çatı” konularından soru sorulmadığı gözlemlenmiştir.
Sınavın dili açık, anlaşılır ve öğrencilerin düzeyine uygun niteliktedir. Soru köklerinde yapılan yönlendirmeler yerinde ve öğrencilere yardımcı olacak niteliktedir.
Uzun metin soruları aynı anda birden fazla bilgiyi ölçecek niteliktedir. Metinlerin içerikleri günlük hayatla ilişkilendirilmiştir.
2017-2018 LGS Türkçe sınavı okuma alışkanlığı olan, yorumlama becerisi yüksek öğrencilerin yapabileceği, ezbere dayalı bilgilerin sınırlandırıldığı sorulardan oluşmuştur.
 
LGS T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI, TEMEL KAVRAMLARA VE KONU BİLGİSİNE HAKİM ÖĞRENCİLER İÇİN KOLAYDI
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları müfredata ve kazanımlara uygundur. 3. ünite olan ‘’Ya İstiklal Ya Ölüm’’ ünitesinden hiç soru çıkmamıştır. Diğer ünitelerin hepsinden kazanım ağırlıklarına göre soru bulunmaktadır. Önceki yılların sınav soruları ile karşılaştırdığımızda çok büyük bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Temel kavramlara ve konu bilgisine hakim olan öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri düzeyde, aşırı zor olmayan, paragraf yani okuma ağırlıklı olan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav öncesinde yayınladığı örnek sorulara benzeyen yorum ağırlıklı bir sınav olmuştur.
Müfredata göre en fazla kazanım 2. ünite olan ‘’Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler’’ ve 4. ünite ‘’Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar’’ ünitesinde bulunmaktaydı. Sınav öncesinde de tahmin ettiğimiz gibi en fazla soru bu iki üniteden gelmiştir. 2. üniteden 2, 4. üniteden 3 soru sorulmuştur. Diğer 5 soru ise diğer ünitelere dağıtılmıştır. Sınav hakkında değerlendirmemiz müfredata uygun, seçici, kolay ve çok kolay soruların bulunduğu okuma ve yorumlama yeteneğine sahip öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olduğudur.
 
 
LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI ZORLAYICI DEĞİLDİ
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları müfredata uygundur ve tüm konuları kapsayan sorular sorulmuştur.
Kaza ve kader 1 soru, Zekat 2 soru, Hac 2 soru,  Hz. Peygamberin Örnek Davranışı 1 soru, İslamda Akıl ve Duyular 1 soru,  Zararlı Alışkanlıklar 1 soru,  Evrensel Dinler 2 soru sorulmuştur.
Hiçbir şekilde zorlayıcı sorular sorulmamıştır.
 
 
LGS İNGİLİZCE SORULARI, GEÇMİŞ YILLARDAKİ TEOG SORULARINDAN DAHA KOLAYDI
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı LGS İngilizce sorular Milli Eğitim müfredatına ve kazanımlara uygundur ve sorular 6., 9. ve 10. üniteler hariç, sınava kadar işlenen tüm ünitelere göre hazırlanmıştır. Soruların genel olarak daha önceki yıllarda uygulanan TEOG sınavı İngilizce sorularına göre daha kolay olduğu gözlemlenmiştir. Geçmiş yıllara göre en belirgin fark ise, soruların yönergelerinin İngilizce olmasıdır. Müfredata göre ağırlıklı olarak ‘Tourism’ konusundan 3 soru sorulmuş, geri kalan 6 soru ise ‘Science’, ‘Natural Forces’ ve ‘Adventure’ üniteleri dışındaki tüm ünitelerdendir. Sınav; 4 adet görsel, 2 paragraf, 2 karşılıklı konuşma, 2 adet de okuduğunu anlama ve cümle tamamlama sorularından oluşmaktadır, geçmiş yıllardan farklı olarak bu sınavda tablo sorusu sorulmamıştır. Sorular dilbilgisi yapılarını anlama ve uygulama düzeyinde değil, daha çok okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma becerisini ve kelime bilgisini ölçmektedir. Her soru anlaşılabilen bir bağlam içerisinde ve genellikle soru-cevap şeklinde düzenlenmiştir. Paragraf soruları diğer sorulara göre sınavın seçiciliğini arttıracak düzeydedir. Diğer bir dikkati çeken konu ise; sorular arasında olumsuzluk ifade eden sorunun hiç olmamasıdır. Sınav hakkındaki genel değerlendirmemiz, müfredat dışına çıkılmamış ve geçmiş yıllarda uygulanan TEOG sınavı ile kıyaslandığında daha kolay bir sınav olduğu yönündedir.
 
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)