adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

'Sınavın belirleyicisi Türkçe oldu'

Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları, YKS’nin ilk aşaması olan TYT’yi değerlendirdi.

'Sınavın belirleyicisi Türkçe oldu'
YKS
Güncelleme : 21-Jun-22 15:18

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. 3 milyon 234 bin 409 adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testinin (TYT) bu yıl sınav süresi uzatıldı. TYT’ ye giren öğrenciler 120 soruyu 165 dakikada çözdü. 10.15’ te başlayan sınav 13.00’ te sona erdi.

TYT ile ilgili öğrencilerden alınan bilgiye göre genel değerlendirmede bulunan Doğa Koleji Lise Koordinatörü ve Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz, “Soruların günlük hayatla ilişkilendirilerek kurgulanmış olduğu ve ölçme değerlendirme kriterlerine uygun hazırlandığı görüldü. Süreyi iyi kullanabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav. TYT soruları, MEB’in kazanımlarına, testlerine ve Doğa Kolejinde uygulanan deneme sınavlarının içerikleriyle uyumlu.” dedi.

Öğrencilerin sınav sonrasında dinlenmelerini, kendilerine ne iyi geliyorsa onu yapmalarını öneren Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can, öğrencilerin sınavdan sonra duygularında değişimler yaşanabileceğini, bu durumun normal ve geçici olduğunu belirtti. Can, bazı öğrencilerin TYT sınavı sonrası sınav ile ilgili konuşmak istemeyebileceğini, bu durumda ısrarcı olmadan anlayışlı olunmasını, konuşmaya kendilerini hazır hissettiklerinde iletişime geçilmesinin daha doğru olacağını ifade etti. Can, “Aileler öğrencilerin sınavları nasıl geçmiş olursa olsun onlara sınav hakkında bir yorum yaparken; çocuklarının en değerlileri olduğunu ve bunun değişmeyeceğini belirtmeli, sınava hazırlık sürecinde verdikleri emeğin önemli olduğunu vurgulamalıdırlar. Bugün uygulanan TYT’nin adayların yarın yapılacak olan AYT için motivasyonlarını olumlu yönde etkileyen nitelikte olduğu belirtilebilir. Adaylar odak alanını pazar günü yapılacak olan AYT sınavına çevrilmelidirler.” dedi.

Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları derslerle ile ilgili yine öğrencilerden alınan bilgilere göre şu değerlendirmelerde bulundu:

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı EMRAH ÖZCAN:

“SINAVIN BELİRLEYİCİSİ TÜRKÇE OLDU”

Bugün uygulanan YKS‘nin 1. oturumu olan TYT’de Türkçe sorularını değerlendiğimizde anlam soruları bu sene de sınavın en önemli belirleyicisi oldu. Paragraf sorularının zor ve çeldiricilerinin güçlü olması öğrencilerimizin beklediği durumdu. ÖSYM’nin daha önce farklı sınavlarda uyguladığı bir paragrafta iki sorunun yer aldığı sorular karşımıza çıktı. Doğa Koleji olarak kendi kaynaklarımızda ve uyguladığımız denemelerde öğrencilerimiz bu tip sorulara önceden hazırlıklıydı.  Anlamsal sorular; muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme ve akıl yürütme becerilerini ölçen sorulardı. Dil bilgisi sorularını incelediğimizde ise soruların kazanımlara uygun olduğu ve bir önceki yıla nazaran dil bilgisi soru sayısının azaldığı görüldü. Türkiye’nin dört bir tarafındaki kampüslerimizdeki öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene boyunca uyguladığımız sınavlarımızın ve kullandığımız yayınların sınav soruları ile paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz.

Doğa Koleji Lise Koordinatörü ve Matematik Bölüm Başkanı Arzu UZ:

“OKUDUĞUNU ANLAYIP YORUMLAYAN MATEMATİKTE BAŞARILI OLACAK”

TYT 2022 matematik soruları günlük hayatla ilişkilendirilmiş ve okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav olarak karşımıza çıktı. Sınavda öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna cevap verdiler. Problem soruları, hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de akıl yürütme ve yorum yeteneğini değerlendiren, mantıksal çıkarımlara dayalı; birkaçı hariç çözümleri kısa olan sorulardı. ÖSYM’nin önceki yıllardaki sorularına paralellik gösterdiği öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Geometri sorularında günlük hayattaki nesneler kullanılmış, düşünme becerileri ölçülmüştür. Geometri sorularının matematiğe göre daha seçici olduğu belirtilmiştir. Silindir sorusunun TYT’de gelmesi dikkat çekiciydi. Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerimizden aldığımız dönütlere göre sınav geçen yıla nazaran daha kolay bir sınavdı. TYT 2022 matematik sınavı uyguladığımız deneme sınavlarına ve MEB tekrar testlerine uyumlu bir sınav olarak öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır.

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema BALKAN:

“FİZİK SORULARININ GERÇEK HAYATLA İLİŞKİ KURULMUŞ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ”

2022 TYT fizik soruları MEB’in açıkladığı kazanımlara uygun, 9 ve 10. sınıf konularından, tamamı gerçek hayatla bağlantılı olup okuduğunu anlama becerisini ön plana çıkaracak bağlamsal sorulara yer verildi. Okul denemelerimize paralel, günlük hayatın içinde yer alan fizik kanunlarını yorumlamaya dayalı ve adayların analiz edebilme gücünü ölçen sorular soruldu. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. Fizik soruları; 9. sınıf “Madde ve Özellikleri, Kuvvet ve Hareket, Isı ve Sıcaklık, Elektrostatik” ünitelerinden, 10. sınıf konularından geçen seneki gibi “Optik, Dalgalar, Basınç ve Kaldırma Kuvveti” ünitelerinden sorulmuştur. Çıkan sorulardan 10. sınıf optik ve 9. sınıf elektrostatik sorularının ayırt edici olacağı düşünülmektedir.

 Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim TÜRKEN:

“KİMYA SORULARI ÇOK TANIDIKTI”

TYT kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre 9 ve 10. sınıf müfredatından gelmiştir. Sınavda süreyi doğru kullanan ve kimyaya yeterli zamanı ayıran öğrenciler temel kazanımlara dair sorular karşısında çok zorlanmamışlardır. Öğrencilerimizin deneme sınavlarımızda karşılaştığı soru türlerine benzer sorular karşılarına çıkmıştır. Soruların geneline bakılınca geçtiğimiz yılların sınavlarının zorluk derecesine benzer olduğu fark edilmiştir.  Bu bilgilere göre yine geçen yıllarda olduğu gibi bilgi ve analiz düzeyinde soruların çoğunlukta olduğunu söylemek mümkün.

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet KILIÇÖZ:

BİYOLOJİ’DE BİLGİ YİNE ÖN PLANDAYDI

2022 YKS’ nin 1. Oturumu olan TYT ‘de biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk derecesi kolay ve orta düzeyde olan sorulardan oluştuğu söylenebilir. Soruların önceki yıllarla paralellik gösterdiği, temel biyoloji konularına hâkim, yorumlama gücü iyi, kavramsal sıralama bilgisine sahip, görseli yorumlayabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının önemli bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken bir kısmının bilgiyi yorumlamaya dayalı olduğu gözlemlenmiştir.

Önceki TYT sınavlarında olduğu gibi soruların 4 yıllık biyoloji dersi programındaki 9 ve 10. Sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu, sınıf ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9.sınıf Yaşam Bilimi Biyoloji, Hücre, Canlılar Dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10.sınıf Hücre Bölünmeleri, Kalıtımın Genel İlkeleri, Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür.

Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak, sene içinde okullarımızda uyguladığımız sınavlarımız ve kullandığımız yayınlarımız sınav soruları ile paralellik göstermektedir. Temel biyoloji kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem ŞİMŞEK:

“2022 TARİH TYT SORULARINDA KAVRAM BİLGİSİ VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ BELİRLEYİCİ OLDU”

2022 TYT tarih sorularında konulara göre dağılım şu şekildeydi: %40 9. Sınıf, %20 10. Sınıf ve %40 12. Sınıf konularından geldi. Buna göre, geçen yıl da olduğu gibi bu yıl da 11. Sınıf ünitelerinden TYT sorusu sorulmaması dikkat çekiciydi. Okuduğunu anlama ve kavram bilgisi tarih soruları için belirleyiciydi. Sahabe, yürütme, atama, turfan gibi kelimelerin içerdiği anlamların bilinmesi, ilgili soruların çözümünü daha da kolaylaştırdı. Soruların tamamında ön bilgi paragrafları vardı. Ayrıca bu yılki TYT tarih sorularının %40’ı öncüllü soru denilen soru tipindeydi. Genel olarak baktığımızda bu yılki TYT tarih sorularının genel olarak orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı OSMAN NURİ YAKUPOĞLU:

“HARİTA OKURYAZARLIĞI ÖN PLANDAYDI”

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan TYT’ de Sosyal Bilimler Testi içerisinde temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik 5 (beş) coğrafya sorusu yer almıştır. 9 ve 10.sınıf kazanımlarının hâkim olduğu sınavda, müfredat dışı soru bulunmamakta olup, düzenli çalışan, harita okuryazarlığı ve coğrafi sorgulama becerileri gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebilecekleri sorular yöneltilmiştir. Sınavda; coğrafyanın alt dalları, harita bilgisi, iklim tipleri, ekonomik faaliyet türleri ve afetlere yönelik kazanımlara yer verildi. Sorular zor değildi ve anlaşılır nitelikteydi. Yıl boyunca uyguladığımız deneme sınavları ve yayınlarımızdaki sorular ile sınav sorularının paralellik gösterdiğini gözlemledik.

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri YILMAZ:

BU YILKI FELSEFE SORULARI GEÇEN YILA GÖRE BİRAZ ZORDU”

2022 YKS ilk oturumunda sorulan felsefe soruları temel yeterlilik, felsefe okur yazarlığı ve paragraf yorumlama şeklinde sorulardan oluşmaktaydı. Geçen yıla göre paragraflar daha zordu çünkü analitik düşünme ve derinlik gerektiren felsefi paragraflardı. Konu dağılımı olarak iki tane yirminci yüzyıl felsefesinden, bir tane Orta çağ felsefesinden iki tane de 10. sınıf müfredatından sorular sorulmuştur.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı ABDULLAH ALBAYRAK:

“YORUM VE ANALİZ ÖN PLANDAYDI”

2022 YKS ilk oturum (TYT) sınavında din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının bilgi ile birlikte öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorulardan oluştuğu görülmektedir. Soruların 9 ve 10. sınıf müfredatından hazırlandığı ve müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Harita perspektifli soru ile müfredata dayalı bilgi, analiz, genel kültür ve gözlem becerisi ölçülmüş; Allah'ın sıfatları ile ilgili soruda bilgi ve çıkarım yapma becerisi istenmiş; tahkiki iman, ibadetlerin kapsamı, İslam'da insanın görev ve sorumluluğu ile ilgili sorularda da bilgiden ziyade, okuduğunu anlama ve yorum yapma becerisi ön plana çıkmıştır. Genel olarak baktığımızda din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının 3 yorum, 2 bilgi sorusundan oluştuğu gözlemlenmiştir.

Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Bir sorunun nispeten zor, diğerlerinin daha kolay olduğu söylenebilir.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)