adscode
adscode

Sorular önceki yıllardaki sorularla benzerdi

Sevinç Eğitim Kurumları eğitim uzmanlarının AYT yorumları...

 Sorular önceki yıllardaki sorularla benzerdi
Sınavlar
Sevinç Okulları Lise Koordinatörü Mert KALDIRIM;
TYT sınavında süre yetiştirme sıkıntısı yaşayan öğrenciler AYT'de daha geniş bir zaman diliminde bilgilerini testlere yansıtmak için yarıştılar. TYT’ye göre AYT’de daha kolay bir edebiyat bölümüyle karşılaşan öğrenciler birkaç zorlayıcı soru haricinde beklediğimiz yapıda bir sınav ile karşılaştılar. Fen Bilimleri bölümündeki sorular ile Sosyal Bilimlerdeki sorular öğrencilerin bilgiyi kavrama ve uygulama yeteneklerini ölçen niteliktedir. Sorular genel olarak önceki yıllardaki sorularla benzerlik göstermektedir.

Bu sene ilk kez uygulanan TYT, AYT ve DYT sınavından çıkan öğrencileri puanların açıklanmasından sonra çok dikkatli olmaları gereken bir tercih süreci beklemektedir. Her öğrencinin hedeflediği bölüme girmesi temennisiyle herkese başarılar diliyorum.

SEVİNÇ OKULLARI MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MURAT GÜRSOY
2018 AYT Matematik sınavında müfredat dışı soru sorulmamıştır. 9. sınıf kazanımlarından 1, 10. sınıf kazanımlarından 10, 11. sınıf kazanımlarından 13, 12. sınıf kazanımlarından 16 soru sorulmuştur. Sorular arasında matematik ve geometri kazanımlarını birleştiren sorular da bulunmaktadır. LYS dönemine göre soru sayısı azalmasına rağmen sorular tüm kazanımları sorgular niteliktedir. MEB müfredatında hemen hemen her konu sonunda belirtilen güncel hayat problemlerinden de sorular sorulmuştur.

SEVİNÇ OKULLARI EDEBİYAT BÖLÜM BAŞKANI ERKAN ÖNDER
Bu sene ilk defa uygulanan AYT Türk Dili ve Edebiyatı testinde 20 edebiyat, 3 paragrafta anlam, 1 tane de anlatım yöntemleri ile ilgili soru çıkmıştır. Dil Bilgisi ile ilgili herhangi bir soru yoktur. Müfredat dahilinde çıkan bu sorular sınava ciddi bir şekilde hazırlanan öğrenciler için kolay denilebilecek niteliktedir. Edebiyat sorularında genel olarak derslerde anlatılan eserler, sanatçılar ve konular üzerinde durulmuştur, bu da sınavın zorluk derecesini düşürmüştür. 

SEVİNÇ OKULLARI FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAMZA ÇELEBİ
AYT sınavının Fen Bölümünde sorulan Fizik sorularının 6 tanesi 11. sınıf, 8 tanesi ise 12. sınıf MEB müfredatını kapsayacak şekilde sorulmuştur. 9 ve 10. sınıftan soru sorulmaması TYT-AYT ayrımını net bir şekilde ortaya koymuştur. Sorular temel bilgiler ile çözülebilecek seviyede, öğrencilerin bilgiyi yorumlama gücünü ölçen günlük hayata dair temel kavramları irdeleyen, müfredata uygun açık ve anlaşılır bir yapıdadır. Sınavda 11 soru yorum, 3 soru ise işlem becerisi isterken işlem soruları öğrenciyi zorlayacak nitelikte değildir. “Elektromanyetik Dalga ve Basit Harmonik Hareket” konularından 2 şer soru gelmiş olup sınavın kapsayıcılığı müfredata göre çok geniş değildir.

SEVİNÇ OKULLARI KİMYA BÖLÜM BAŞKANI TUNCAY KIRMACI
AYT Kimya soruları 11 ve 12. sınıf müfredatını kapsamaktadır. 7 soru 11. sınıf konularına ait olup, 12. sınıf konularına ait 6 sorunun beklendiği gibi 4 tanesi Organik Kimya ünitesine aittir. Önceki yıllardan farklı olarak eleyici bir Organik Kimya sorusu bulunmamaktadır. Soruların zorluk seviyesi orta ve kolay düzeydedir. 5 tane basit sayısal işlem yapmayı gerektiren soru bulunmaktadır. Tamamı bilgiyi hatırlayıp uygulamaya yönelik sorulardır.

SEVİNÇ OKULLARI BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI ÖZLEM SARI
2018 eğitim öğretim yılında uygulanan AYT sınavında yer alan 13 Biyoloji sorusu incelendiğinde soruların 11 ve 12. sınıf müfredat konularını eşit oranda kapsadığı belirlenmiştir. Sınavda yer alan  soruların biyoloji konularını bilmeye ve bilgiyi birbirinden ayırt etmeye dayalı  sorular olduğu görülmüştür. Sınavda grafik yorumlama  ve yapılan deneyden sonuç çıkarma soruları da bulunmaktadır. Sınavda bulunan Paramecium  ile ilgili soruda kullanılan grafik önceki yıllarda benzer şekilde sorulmuştur. 9 ve 10. sınıftan soru sorulmaması TYT-AYT ayrımını kesin bir şekilde ortaya koymuştur.

SEVİNÇ OKULLARI TARİH BÖLÜM BAŞKANI YASEMİN ÖZCAN
2018 AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler sınavında Tarih soruları incelendiğinde müfredat dışı soru görülmemiştir. Soru dağılımı ise 9 ve 11. sınıf kazanımlarından 4 soru, 10. sınıf kazanımlarından 2 soru şeklinde olmuştur. Soru yapıları incelendiğinde soruların bilgi basamağı ve hatırlamaya yönelik sorular olduğu gözlemlenmiştir. Soruların kapsamı 9 ve 11. sınıflarda geniş tutulmuş ancak 10. sınıf konularından daha az soru sorulduğu için kapsam daralmıştır. Sorular konuyu bilen öğrencileri ikilemde bırakmayarak rahatlıkla yanıtlayabileceği yapıda olmuştur. 

Sosyal bilimler-2 sınavında Tarih dersinde sorulan sorular incelendiğinde. 9. sınıftan 3 soru 10. sınıftan 2 soru, 11. sınıf T.C İnkılap tarihinden 4 soru, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinden 1 soru sorulmuştur. Soruların yapısı incelendiğinde ise çoğunluğu bilgi sorularından oluştuğu görülmüştür. Yorum sorusu ise 11. Sınıf T.C. ve İnkılap dersinden sorulmuştur. 

Genel olarak AYT sınavındaki Sosyal Bilimler 1 ve 2 sınav sorularının yorumdan uzak, bilgi soruların oluştuğu söylenebilir.
 
SEVİNÇ OKULLARI COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI NACİYE AYDOĞDU
2018 AYT, Coğrafya soruları değerlendirildiğinde, açıklandığı üzere Coğrafya-1 den 6 soru, Coğrafya-2 den 12 soru sorulmuştur. Soruların konulara dağılımı 11 ve 12. Sınıf müfredatlarını kapsamaktadır. Bu yönüyle Sevinç Okulları Coğrafya Bölümü deneme sınavlarında uyguladığımız soruların konu kazanımlarıyla paralellik göstermektedir. Sorular kolay ve orta zorluk derecesindedir. Önceki yılların LYS sorularına göre daha kolay sorulardan oluşmaktadır. Soruların coğrafi bilgileri bilmeye, coğrafi olayların çevresel etkilerini fark etmeye, dünyada ve Türkiye de yer (mekan) bilgisine yönelik olduğu görülmüştür. Yanlış ve sürpriz olabilecek soru bulunmamaktadır. 

SEVİNÇ OKULLARI FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI AYFER MERAN
2018 AYT sınavında felsefe grubu sorularını değerlendirmemiz gerekirse; felsefe grubu sorularında beklenmedik sürpriz bir soru bulunmamaktadır. Sorular, sene içi takip edilen MEB müfredatına paralel hazırlanmış olup, çalışan ve düzenli tekrar yapan öğrencinin rahatlıkla çözebileceği formatta sorulmuştur.  Bu bağlamda felsefe soruları ile psikoloji-sosyoloji-mantık sorularını ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekir. Çünkü felsefe soruları okuma ve okuduğunu anlayıp analitik çözümleme becerisine hitap ederken geriye kalan felsefe grubu soruları ise bilgiyi hatırlama ve pratik kullanımını amaçlayan tarzda sorulmuştur. Her sene öğrencileri zorlayan alan olan mantık ise bu sene bu ezberi bozmuş ve neredeyse kolay denecek tarzda sorulmuştur.   

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)