adscode

Teknoloji üretecek gençlere kapılar ardına kadar açılıyor

Türkiye’nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik hamlelerine üniversiteler de sahip çıkıyor.

Teknoloji üretecek gençlere kapılar ardına kadar açılıyor
Üniversite

İnsansız hava araçları, insansız sualtı araçları ile elektrikli ve otonom otomobiller konulu projelere ev sahipliği yapan Altınbaş Üniversitesi, bu alanda çalışmak isteyen gençleri çağırıyor.

 

Türkiye son yıllarda enerji, savunma, havacılık ve tarım başta olmak üzere pek çok alanda dışa bağımlılığı azaltma yönünde adımlar atıyor. Bu konuda özellikle hayatın hemen her alanında kullanımı giderek yaygınlaşan drone’lar gibi insansız hava araçları ile yerli elektrikli otomobil çalışmaları dikkat çekiyor. Bu alanlarda gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse de özel şirketler hamleler yapıyor. Teknoloji ve yenilik denilince üniversitelerin bunun dışında kalması düşünülemez elbette. Dolayısıyla gerek devlet üniversiteleri gerekse vakıf üniversiteleri gerek kendi bünyelerinde gerekse sanayi ile işbirliği halinde bu konularda ciddi çalışmalara imza atıyor. Altınbaş Üniversitesi de Ar-Ge çalışmaları ve yeni projeler üretme konularında iddialı eğitim kurumlarından biri. Üniversite bünyesinde Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş durumda. Bu Merkez’in kuruluşu durduk yere akla gelmiş değil tabii. Merkez’in kuruluşu, 2018 yılında elektrikli araç üretmek üzere öğrenciler tarafından kurulan EVA Team adlı ekibin birikimine dayanıyor. Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr.Öğ.Üy. Süleyman BAŞTÜRK de zaten EVA Team’in danışmanı ve proje yürütücüsü olarak görev üstlenmiş bir isim. Aynı zamanda Üniversite’nin Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığını da üstlenen Baştürk sorularımızı cevapladı:

 

EVA Team’den başlayalım, ne zaman ve niye kuruldu, neyi hedefledi, neler yapıyor?

 

EVA Team 2018 yılında kuruldu. Bu çatı altında elektrikli araç, otonom araç, insansız hava aracı ve insansız su altı aracı olmak üzere 4 proje yürütülüyor. Bu projeleri yürüten ekipler, Teknofest kapsamında yapılan yarışmalara da hazırlanıyor ve katılıyor.

 

Bu projeler öğrencilere ne kazandırıyor?

 

Aslında bu projelerdeki öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin reel bir projede uygulamalı eğitim almaları. Sıfırdan yeni bir ürünün ortaya çıkarılmasına tanıklık etmekle kalmayıp, bu sürecin bir parçası olabiliyorlar. Bu süreci ön tasarım, kavramsal tasarım, detay tasarım, üretim, malzeme temini, diğer idari süreçler, montaj ve test aşamaları olarak ifade edebiliriz. EVA Projeleri ile öğrencilerimiz derslerde öğrendiklerini uygulamaya dönüştürme, tasarım ve üretim kabiliyetlerini artırma ve yenilikçi tasarımlar yapma imkânına sahip olabiliyor. Bu projeler öğrencilerimizin takım çalışması, proje yönetimi, liderlik gibi özelliklerinin gelişimine de büyük katkı sağlıyor.

 

Çalışmalarla ilgili biraz ayrıntı vermeniz mümkün mü?

 

Öğrencilerimiz hem burada hem de bu alanda çalışan, ekipman tedarik edilen ve kimi parçaların ürettirildiği firmalardaki süreçlerde görev alıyorlar. Ayrıca, proje kapsamında üniversitemizin satın alma, kurumsal iletişim, bilgi teknolojileri, idari işler gibi birimlerinde de birebir çalışarak bu süreçleri de yaşamış ve öğrenmiş oluyorlar. Daha öğrencilik aşamasında elde edilen bu kazanımlar arkadaşlarımızı iş hayatına hazır hale getiriyor.

 

Hangi bölüm öğrencileri katılabiliyor bu ekiplere? 

 

Projelerimizde elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendisliği bölümlerinden lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz, bu bölümlerden öğretim üyelerimizin danışmanlığında bir arada çalışıyor. Bu çeşitlilik sayesinde büyük bir sinerji oluşuyor.

Üniversite olarak beklentiniz nedir?

 

Bu projedeki öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin en iyi şekilde uygulamalı araştırma yaparak yetişmelerini sağlamak. Farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerin takım ruhu ve çalışması ile Teknofest’te yarışacak araçları ortaya çıkarmaları ve yetkinliklerini artırmaları en büyük hedeflerimizden.

 

Benzeri çalışmalarınız olacak mı?

 

Halihazırda dört proje ile devam eden EVA Team çalışmalarını, önümüzdeki yıllarda yeni projeler de ilave ederek daha da geliştirmek istiyoruz. Zaten EVA Team’de elde edilen bilgi birikimi ve altyapıyı daha kurumsal bir çerçeveye dönüştürmek ve başka araştırma projeleri de yapmak üzere Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi de kurulmuş durumda.

 

Bu Merkez nasıl çalışacak, neler yapacak?

 

Merkezde elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçlarının geliştirilmesiyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Ar-Ge çalışmalarından amaç, elde edilecek çıktılarla elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçları teknolojilerinde yerli ve milli katma değerli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip teknoloji çözümlerinin üretilmesini sağlamak.

 

Yeterli insan kaynağı var mı?

 

Zaten Merkez’imizin en önemli fonksiyonlarından biri de bu noktada öne çıkacak. Merkezimiz, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü oluşturmak üzere gereken eğitimleri tasarlayıp, lisans/lisansüstü seviyelerinde programlar ve dersler oluşturulmasına da katkıda bulunacak. Haliyle bu alandaki akademik tez ve bilimsel yayın üretimi de desteklenecek. Firmalara ve kamuya yönelik özel kurslar düzenlenecek, ilgili tüm kurumsal ve uygulamalı eğitim faaliyetleri bu Merkez’den koordine edilecek.

 

Diğer kurumlara ve üniversitelere de açılacak mı merkez?

 

Evet, kurulacak Merkez’de üretilen bilginin kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak için toplumun her kesimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde paydaş platformları oluşturulacak. Eğitim programları, sertifika programları, çalıştaylar, toplantılar, seminerler, konferanslar, kongreler ve ödül programları düzenlenecek. Diğer üniversitelerle de iş birliği yapılacak.

 

İşin içinde patent, tescil vs. gibi konular da olacak mı? 

 

Öncelikle bu Merkez, ulusal veya uluslararası fonlar ve destekler aracılığı ile projeler gerçekleştirmeyi hedefliyor. Başka kurum ve kuruluşlarla proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirip uygulamayı da hedefleyen bu Merkez ayrıca, kendi faaliyetlerine destek sağlamak üzere elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçları konularında ortaklıklar oluşturacak. Elbette, bu merkezde geliştirilecek ürün ve çözümlerin ticarileştirilmesi adına patentler alınacak. Yani burası aslında küresel düzeyde rekabet gücüne sahip teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak ve bunları ticarileştirecek start-up ve kuluçka seviyesindeki şirketlerin kurulumuna da ev sahipliği yapacak.

 

———

 

EVA TEAM KAPTANI OĞUZHAN TAVUKÇU ANLATIYOR:

 

Kendimizi ispatlama imkânı bulduk

 

Altınbaş Üniversitesi EVA Team’in Kaptanı Oğuzhan Tavukçu. Tavukçu, daha öğrenciyken böyle bir projenin içinde yer almanın kendisine derslerde öğrendiklerini pratiğe çevirmek imkânı sağladığını belirtti. Farklı disiplinlerden ekip arkadaşlarıyla çalışmanın da mühendislik alanında kendilerine daha geniş bir bakış açısı elde etme imkânı sunduğunu düşünen Tavukçu şunları söyledi:

“EVA Team’deki çalışmalar, takımdaşlık, ekip yönetimi, proje yönetimi, takım ruhu edinme gibi konularda bireysel gelişim açısından büyük kazanımlar elde etmemizi sağladı. Herhangi bir ürünün planlama, tasarım, üretim ve montaj ve test aşamalarının hepsine şahit olmak heyecan verici. Süreç bize stresle başa çıkma ve mühendislik tecrübesi de kazandırdı.”

 

Sahada tanındık, bütçe işini öğrendik

 

Projelere sponsorluk desteği sağlamın da işlerinin bir parçası olduğunu kaydeden Oğuzhan Tavukçu, şöyle devam etti:

“İlgili sektörlerdeki firmalarla iş birliği arayışı hem gerçek hayattaki tanınırlığımızı arttırdı hem de iletişimimizi güçlendirdi. Bu tarz projelerde bütçe yönetimi, maliyet hesaplamaları olmazsa olmaz bir konu. Bu konuda da profesyonel diyebileceğimiz bir disiplinle çalışarak iş hayatı için atılması gereken adımlardan birinin daha farkına varmış olduk.”

 

Sosyal gelişimimiz hızlandı

 

Oğuzhan Tavukçu, EVA Team projelerinde görev almanın, kendilerini sosyal açıdan olumlu yönde etkilediğini düşünüyor: “Yarış pistinde yer almak, o heyecanı yaşamak ailelerimizin, üniversitemizin ve bütün paydaşların desteğini yarış sırasında arkamızda hissetmenin verdiği özgüven üniversite yıllarında sadece bu tarz projelerde görülebilir. Projenin başlamasıyla birlikte gelen başarılar takım içinde herkesi hem kendine hem de çevresindekilere karşı ispatlama olanağı sağladı.”

 

“Doğru yoldayız” hissi verdi

 

Bu proje takımında yer almış olmanın gelecekte de çeşitli kapıları daha kolay açmaya imkân vereceğine inanan Oğuzhan Tavukçu, “Ülkemizin son yıllarda elektrikli araçlar konusunda yaptığı yatırımlar ve ortaya çıkan yeni iş sahalarının oluşumu göz önüne alındığında, bu tarz projelerde yer almak geleceğimizi şekillendirme konusunda doğru yolda olduğumuz hissini yarattı” dedi.

 

Pandemi şartlarını nasıl aştılar?

 

Takım Kaptanı Oğuzhan Tavukçu, EVA Team üyelerinin pandemi kısıtlamalarına rağmen büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlattı. Başlangıçta yüz yüze yapılan toplantıları online platformlara taşımak zorunda kaldıklarını vurgulayan Tavukçu “Bu bize zaman kazandırsa bile bazen de sıkıntıya soktu. Pek çok işi zamanında bitirmekte zorlandık. Ürünlerin tasarım çalışmalarını takım olarak evden yürüttük. Üretime geçilmesi gerektiğinde gerekli izinleri alarak okulda dönüşümlü olarak çalıştık” diye konuştu.

 

“Bayram, seyran demedik, çalıştık”

 

Oğuzhan Tavukçu, işlerin yetişmeme riskine karşı takım olarak hiçbir özel günde ve bayramlarda tatil yapmayıp çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Dönüşümlü çalışma sistemiyle ofislerinde neredeyse 7/24 aktif çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Tavukçu “Uygulanabilir planlama ve özveri ile bütün pandemi kurallarına da dikkat ederek çalışmalarımızın gidişatını önemli bir noktaya taşıdık” ifadelerini kullandı. 

 

EVA TEAM ÜYESİ BEYZA ENGİN ANLATIYOR:

 

Yapılabilir projeler üretmeyi öğrendik

 

Altınbaş Üniversitesi EVA Team Üyesi Beyza Engin, ekipte yer almanın kendisine kattıklarından memnun. Derslerde öğrendiği teorik bilgileri pratikte uygulamanın kendisine çok şey kazandırdığını vurgulayan Beyza Engin “Özellikle üniversite sanayi iş birlikleri ile piyasadaki mevcut gelişmeleri takip edip kendi kazanımlarımızla uygulamaya dökmemizin en önemli kazancımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

 

Beş ayrı alt ekip

 

EVA Team’in elektrik, mekanik, otonom ve telemetri, proje takip ve optimizasyon ile tanıtım ve sponsorluk olmak üzere beş ayrı alt ekibe ayrıldığını anlatan Beyza Engin “Böylece öğrenciler birlikte ve dayanışma içinde çalışarak ekip olmayı öğreniyor” ifadesini kullandı.

 

Takım, iş hayatına hazırlıyor

 

Ekip ruhunun uyumlu çalışmanın yanında bireysel olarak kişinin kendini geliştirmesine de önemli ölçüde katkı sağladığını ifade eden Beyza Engin şöyle dedi:

“Aracın tasarımından analizine ve üretimine kadar tüm süreçlerinde yer alan bir ekip üyesi, hangi kısımda daha yetenekli, etkin, becerikli ya da meraklı olduğunu keşfederek aslında kendini üniversite sonrası çalışma hayatına da hazırlamış oluyor.”

 

Uygun fiyata, dayanıklı ürün

 

Teorik anlamda her kurala uygun tasarlanmış olsa da bir parçanın üretiminde çeşitli sıkıntılar yaratabileceğini yaşayarak öğrendiklerini kaydeden Beyza Engin şunları söyledi:

“Süreç, kitaplarda ve ders notlarında yazdığı gibi tıkır tıkır işlemeyebiliyor. Maliyet, projeyi imkânsız hale getirecek ölçüde yüksek çıkabiliyor. Dolayısıyla hangi malzemeler kullanılarak maliyetin düşürülebileceği, bu yapılırken dayanıklılığın nasıl korunabileceği üzerinde kafa yormak zorunda kalıyorsunuz. Özetle, hayata geçirilebilir projeler üretmeyi öğrenmiş olduk.”

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)