adscode

TEOG yerine geçecek bir model önerisi daha: Ortaöğretimden liseye geçiş modeli (OLGM)

TEOG kaldırıldı ve liseye geçiş için yeni model üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bir öneri de hem eğitimci hem de veli olan Doç. Dr. Fahri Apaydın'dan geldi: Ortaöğretimden liseye geçiş modeli (OLGM)

TEOG yerine geçecek bir model önerisi daha: Ortaöğretimden liseye geçiş modeli (OLGM)
Sınavlar

 

Not: Alanım olmadığı için ve araştırmadığım için böyle bir modelin daha önce önerilip önerilmediğini bilmiyorum. Önerilmişse şayet desteklediğim şeklinde kabul edilmeli. Eğitimci ve baba olduğum için yaşadığım sorunlara bağlı olarak düşüncelerimi belirtmekteyim.

Ülkemiz orta öğretimden liseye geçiş modeli arayışı içinde. Bu kapsamda bir model geliştirdim. Bu modeli “Ortaöğretimden liseye geçiş modeli (OLGM)” olarak adlandırdım. Modelin tartışılıp eksiklerinin giderilerek uygulanabileceğini düşünüyorum.

Model:

OLGM:
Her ilde bir fen alanında bir de sosyal alanda çok başarılı öğrencilerin eğitim göreceği mevcut yapıdaki fen liseler gibi liseler olmalı. Ortaokuldan bu okullara öğrenci alımı sınavla yapılmamalı. Bu liselere fiziki açıdan yakınlığına göre kapasiteleri dikkate alınarak ortaokullara öğrenci kontenjanı ayırılmalı. Ortaokullardan bu okullara geçecek öğrenciler ise bu kontenjana göre ortaokuldaki başarısına bağlı olarak belirlenmeli.

Özellikler:

1. İllerde açılacak bu okulların sayısı illerin nüfus oranına göre belirlenmeli. Büyük illerde daha fazla sayıda olmalı. İhmal edilen ve önemsenmeyen il kalmamalı. Bu şekilde bütün illerdeki en başarılı öğrencilerin önleri açılmış olur. Ayrıca iller arasındaki eğitim kalitesindeki farklılıklar da kısmen de olsa azaltılabilir.

2. Bu liselere en başarılı öğretmenler atanmalı. Öğretmenler sınavla alınmalı. Mümkünse bu okulda görev yapacak öğretmenlere ek ödeme yapılmalı. Bu durumda öğretmenler de sürekli kendilerini geliştirme çabasında olacaktır.

4. Bu okulların eğitim koşulları son derece gelişmiş olmalı. Mümkünse kampüsleri olmalı.

5. Bu model başarılı bir şekilde uygulanabilirse üniversiteye geçiş için de uyarlanabilir.

6. Bu model uygulandığında da insanlar kendilerine en yakın okula gitme eğiliminde olacaktır. Veliler için de servis, öğle yemeği gibi masraflar da kısmen azalacaktır.

7. Trafikte servis araçları daha az yol alacağından trafikte de kısmi rahatlama sağlanabilir.

8. Dershanelere ihtiyaç kalmayacaktır ve öğrenciler derslere önem vereceğinden eğitimin kalitesi artacaktır.

9. Bu şekilde ortaokullarda da eğitim kalitesi artacaktır. İmajı kötü olan ortaokulların da imajı düzelecektir.

 

Çözüm bulunması gereken muhtemel sorun alanları:

1. Anne babasının tayini nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalacak ortaokul öğrencilerinin hangi okullara yerleştirileceği

2. Eğitim gördüğü ortaokullardan bahsedilen liselere geçme şansı olmayan öğrencilerin başka ortaokullara geçerek başarılı liselere geçme gayretleri

3. Ortaokullardan başarılı liselere hangi öğrencilerin geçeceğine karar verme sürecinde yaşanacak sorunlar (Bunu önlemek için okulda kadrolu bütün öğretmenlerin sürece dahil edilmesi okulda iç denetimi ve öğretmen katılımın yönetime aktif katılımı sağlanarak bir avantaja dönüştürülebilir)

4. Dershane ve servis sektörünün bu modelin uygulanmasını engelleme çabaları

5. Diğer

 

 

Doç. Dr. Fahri Apaydın

Yalova Üniversitesi

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)