adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

Uzmanlar Şubat ayı örnek sorularını değerlendirdi!

Doğa Koleji bölüm başkanları, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Liseye Geçiş Sınavı’nın Şubat ayı örnek sorularını değerlendirdi.

Uzmanlar Şubat ayı örnek sorularını değerlendirdi!
Eğitim
Güncelleme : 25-Feb-20 11:55

DOĞA KOLEJİ’NDEN ŞUBAT AYI LGS ÖRNEK SORU DEĞERLENDİRMESİ

 

 

TÜRKÇE ŞUBAT AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

 

Şubat ayı örnek soruları incelendiğinde soruların, Türkçe Dersi Öğretim Programı’na uygun içeriklerle hazırlandığı görülmektedir. Sorular, beklenen zorluk düzeyinde ve içeriklerle hazırlanmış. Okuma becerilerinin ön planda olduğu sorular, öğrencilerin temel beceri ve yetkinliklerini sınamakta. Seçilen metinlerde öğrencilere kazandırılmak istenen kültürel farkındalık, dijital yetkinlik, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler yer almakta. Bilgilendirici metinler, haber metinleri, tablo ve grafik yerleştirilmiş karma içerikli metinleri bu ayın sorularında da görüyoruz. Bağlamdan yararlanarak söz öbeklerinin anlamını bulabilme, metni tamamlama, metnin anlam akışını sağlama, yardımcı düşünceleri belirleyebilme, anlam bütünlüğünü dikkate alarak cümleleri birleştirebilme, metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrayabilme, metnin içeriğini yorumlayabilme yetilerinin ölçüldüğü sorular; okuma-anlama temeline oturtulmuş. Dil bilgisi becerisi olarak öncülde verilen tanım doğrultusunda ögelerden bir soru sorulmuş. Öğrencilerimize sosyal, kültürel, sanatsal, güncel içerikli metinler okumaya devam etmelerini öneriyoruz.

 

Dr. Çiğdem MOLLAİBRAHİMOĞLU

Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı

 

 

MATEMATİK ŞUBAT AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

 

Şubat ayı örnek sorularında 8. sınıf müfredatına bağlı kalındığı görülmektedir. Soruların yüzde 50’sini Doğrusal Denklemler konusu oluşturmakta, geriye kalan soruların ise 2’si Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler, 2’si Basit Olayların Olma Olasılığı ve 1 tanesi ise Veri Analizi konusundan sorulmuştur.

 

Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmektedir.

 

Sorularda verilen üst bilgiler ile öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istenmekte. Soruların görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülmektedir. Analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorulara ağırlık verildiği ve sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin çıkarımlarını işlemlere dökmesi beklenmektedir.

 

Okuduğunu doğru anlama, doğru yorumlama, hızlı düşünme ve yeterli pratik gerektiren sorulardır.

 

Berivan DÜLĞER

Doğa Koleji Ortaokul Matematik Bölüm Başkanı

 

 

FEN BİLİMLERİ ŞUBAT AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

 

ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARINDA DA MÜFREDAT KAZANIMLARINA HAKİM OLMA VE BUNLARI YORUMLAYABİLMENİN ÖNEMLİ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

 

Fen Bilimleri örnek soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

 

Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS’deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve deneysel düzenekler içermektedir.

 

1.soru “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait olup öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği bir sorudur. 2. soru “Basınç” ünitesinden sıvılarda basınç konusundan; 3. soru “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden adaptasyon konusundan, 4 ve 5.sorular ise “Madde ve Endüstri” ünitesinden, periyodik tablo ve asitler ve bazlar konusundan; 6, 7, 8, 9 ve 10. sorular  “Basit Makineler” ünitesinden yöneltilen müfredat kazanımlarına hâkim olan ve yorum gücü yardımı ile öğrencilerin bu soruları çözebileceğini görmekteyiz.

 

Yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

 

M.Fatih TÜFEKÇİ

Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı

 

 

T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK ŞUBAT AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

 

Şubat ayı soruları beklentimiz dahilinde okuduğunu anlama ve yorumlama gücünü kullanabilen öğrencilerin çözebileceği niteliktedir. Sorular çelişkiye yer vermeyecek şekilde kazanımlarımıza uygun olarak hazırlanmıştır. Kazanımlarımıza ve dersimizle ilgili kavramlara hakim olan öğrencilerimizin zorlanmayacağı nitelikte örnek sorular karşımıza çıkmaktadır.

 

Soruları tek tek irdelediğimizde:

 

1.Soru

3.Ünitemiz Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm’den, Sakarya Meydan Savaşı’nın yapıldığı alan ve tarafların harekâtıyla ilgili sorulan soruda öğrencilerin verilen öncüller doğrultusunda harita bilgilerini de kullanarak çıkarım yapmaları istenmiştir .Bu soru ile tarihi olayların geçtiği yeri hayallerinde canlandırabilme, harita sembollerini, konumu ve yönü anlayabilme, haritaları çizebilme ve yorumlayabilme becerilerinin öğrenciye kazandırılması haritalı tarih öğretiminin önemi bir kez daha karşımıza çıkmıştır.

 

2.Soru

5.Ünitemiz Demokratikleşme Çabaları ile ilgili soruda Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımlar doğrultusunda Serbest Cumhuriyet Fırkası parti programıyla ilgili hükümler verilerek öğrencilerin ön bilgilerini de kullanarak çıkarım yapmaları istenmiştir.

 

3.Soru

4.Ünitemiz Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ile ilgili Türk kadınına toplumsal alanda sağlanan haklarla ilgili Atatürk’ün bir konuşmasına yer verilip amaçlanan durumlar sorgulanmıştır.

 

4.Soru

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesiyle ilgili ekonomi alanında meydana gelen gelişmelerden biri olan İzmir İktisat Kongresi’nde gerçekleşen Atatürk’ün konuşmasına yer verilerek bu sözü doğrultusunda alınan kararlar sorgulanmıştır.

 

5.Soru

Yine Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesiyle ilgili sanayi alanında gerçekleşen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planıyla ilgili öncül verilerek uygulanma nedeni sorgulanmıştır.

 

Genel itibariyle düzenli çalışan, okuma alışkanlığına sahip, konu tekrarlarını ihmal etmeyen öğrencilerimiz sınavda başarılı olacaklardır.

 

Çiğdem Karakaş

Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

 

 

 

İNGİLİZCE ŞUBAT AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

 

Şubat ayı örnek soruları incelendiğinde soruların; daha önce yayınlanan örnek sorulara benzer nitelikte uzun metinlerden oluştuğu ve kelime bilgisinin önemli bir detay olduğu ortaya çıkmaktadır. Sadece konu, kazanım ve kelime bilgisi yeterli olmayıp bilgiyi yorumlama gücünün ön plana çıktığı açık ve nettir. Örnek sorularda metinler arası ilişki kurma, metinden, görselden ya da verilen bilgiden çıkarım yapma tipi soruları göz önünde bulundurulduğunda Haziran ayında uygulanacak olan sınavda; soruların analiz-sentez düzeyinde olacağını ve muhakeme yapma yeteneği yüksek olan öğrencilerin ön plana çıkacağı tahmin edilmektedir. Soruların uzun metinlerden oluşması sebebiyle öğrencilerin süreyi iyi kullanmaları gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Kelime bilgisinin ve soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru ifadelerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Öğrencilerin soruları çözerken soru yönergelerindeki ifadelere dikkat etmesi gerektiği Şubat ayı soru örneklerinde de dikkat edici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Tuba Mumcu

Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ŞUBAT AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı MEB tarafından açıklanan Şubat ayı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi LGS örnek sorularını incelediğimizde, sorularda -öğrencilerin yorum kabiliyetini ölçmesinin yanında- bilgiye daha fazla önem verildiği görülmektedir. Oldukça net ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış olan sorularda MEB kazanımlarının ağırlığı hemen göze çarpıyor. Önceki aylarda yayınlanan örnek sorulara göre soruların zorluk derecesinde bir azalma söz konusu. Yine önceki örnek sorulara göre bu ay yayınlanan sorular biraz daha kısa tutulmuş. Soruların hepsini doğru bir şekilde cevaplamak için kazanımlarda geçen kavramların iyi bilinmesi gerekiyor.

 

Şubat ayı örnek sorularında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Yine “Çocuk destek merkezleri, tüketici mahkemeleri” gibi kamu kuruluşları ile kişisel haklar arasındaki bağlantıya vurgu yapan soruda olduğu gibi bilginin yanında temel haklara vurgu yapan soruların varlığı da bu ay yayınlanan sorularda dikkat çekmektedir.

 

Sınava hazırlanan öğrencilere iyi çalışmalar ve kolaylıklar dileriz.

 

 

Abdullah Albayrak

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)