adscode

Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanları ne istiyor?

Kamuda teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı, dağıtıcı, hizmetli gibi unvanlarla çalışan Yardımcı Hizmetler Sınıfı, yaşadıkları sorunların çözümü için milletvekillerine mektup gönderdi.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanları ne istiyor?
Türkiye'den Haberler
Güncelleme : 24-Dec-22 15:08

Mektupta şu ifadeler yer verildi:

"Yardımcı Hizmetler Sınıfı 14 Temmuz 1965’te yasalaşmış, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinde düzenlenmiştir. Bahse konu kadroda KPSS ve EKPSS ile merkezi/açıktan atama ile istihdam edilenler, Şehit ve Gazi yakınları ile 2828 Sayılı kanun kapsamında istihdam edilenler görev yapmaktadır.

Devleti, tarihten aldığımız sorumlulukla en iyi şekilde hizmet ve temsil etmeyi kendine düstur edinmiş bizlerin amacı; kamuda çalışma barışı ile liyakat bazlı olarak Devletimize ve çevremize en yüksek katkıyı sağlamaktır. 1965 yılının koşulları ile hazırlanan ve bu güne kadarki süreçte değişime muhtaç kalan tek hizmet sınıfı olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın günümüz koşullarına uyum sağlayamaması nedeni ile oluşan problemini sizlerle birlikte çözüme kavuşturmak bizimle birlikte olan yüzbinlerin tek hedefidir.

Durumu, yaşadığımız sorunları ve beklentilerimizi kısaca ifade edecek olursak;

- Kamu kurum ve kuruluşlarında lise, ön lisans, yüksek lisans hatta doktora mezunu, mesleğini ve sanatını ustalık seviyesinde icra eden teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı, dağıtıcı, hizmetli, vb. unvanlarda görev yapan 110.000 Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli bulunmaktadır.
- Söz konusu hizmet sınıfındaki görev tanımının belirsizliği baskı unsuru olarak kullanılmakta (görev değişikliği/sürgün/tayin tehdidi), engel durumu göz ardı edilerek yapılan görevlendirmeler madden sağlık sorunlarına, diğer bütün sorunlar da manen psikolojik rahatsızlıklara neden olmakta, liyakatsizlik ve huzursuzluk temelli bir çok probleme yol açarak aileleri ile birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 500.000 kişinin yaşamını doğrudan olumsuz etkilemektedir.
- Geçmişte çaycı, hademe, odacı gibi isimlerle anılan bu sınıfa zamanla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile Türkiye geneli sıralamasında ilk binlere girip doksan (90) üstü puanlarla atanan lise, üniversite mezunları bu sınıfın eğitim düzeyini yükseltmiş, kendini geliştirmeye devam eden personel kariyer imkanı bulamamıştır.
- Bazı kurumlar, Kamu düzenini ve Devlet Temsilini öğrenmiş ve üst kadrodaki görevleri hakkıyla yapabilecek bu personele Görevde Yükselme Sınavı açmak yerine (17 yıl sınav açmayan kurumlar vardır), bu personeli yok sayarak merkezi ve açıktan alımlara periyodik şekilde devam etmiştir.
Dolayısıyla, bu hizmet sınıfı personelinin çalışma hayatı ve kariyer hakları inisiyatife bırakılmıştır.

- Günümüzde, taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmiş, kurumlarda iş ve işleyişe yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle yürütülmesi sonucu Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeline olan ihtiyaç azalmıştır. Ayrıca ortaya liyakat koyarak sınavla atanan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeline sınavsız kadro alan personeller ile aynı işlerin yaptırılması ve bu personelin özlük ve mali açıdan daha iyi şartlara sahip olması çalışma barışını ve aidiyet duygusunu olumsuz etkilemektedir.
2005 yılı toplu sözleşme mutabakat metinlerine girmiş ve 2018 yılında haklarında Kanun Teklifi verilmiş (halen komisyonda beklemekte) olan YARDIMCI HİZMETLER SINIFININ KALDIRILARAK, mevcut personelin, görevine ve eğitim durumuna uygun hizmet sınıflarına atanmalarıyla; emek, eğitim, liyakat ve mesleki yeterliliğe itibar kazandırılacak, yıllardır süregelen mağduriyetler giderilmiş olacak, verimlilik artacak, sosyal ve mali haklarında da iyileşme gerçekleşeceğinden çalışma barışı sağlanmış olacaktır."

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)