adscode

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz Sorularımızı Yanıtladı

"Eğitim Ajansı Soruyor Rektörler Cevaplıyor" röportajları kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz sorularımızı yanıtladı. İşte 10 soruda tercihler...

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz Sorularımızı Yanıtladı
Eğitim Ajansı Soruyor Rektörler Cevaplıyor
Güncelleme : 06-Aug-21 16:43

Soru 1: Sizi diğer üniversitelerden farklı kılan nedir? Adaylar neden sizi seçsin?

 

Cevap: Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), yaparak öğrenme temelli, Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir eğitim sunuyor. Araştırma üniversitesi olarak öncelikli alanlarımızı biyoteknoloji, dijital teknolojiler, savunma teknolojileri ve temiz enerji teknolojileri olarak belirlemiş bulunmaktayız.

 

YTÜ’nün güçlü uluslararası ağı, öğrencilerinin diğer saygın dünya üniversitelerinde de eğitim görmesine olanak tanıyor. Türkiye’nin en iyi teknoparkı YTÜ Yıldız Teknopark, YTÜ öğrencilerinin girişimcilik ekosistemine erkenden girmelerini, proje üretmelerini ve fikirlerini işe dönüştürmelerini mümkün kılıyor. Reel ekonomi ile içe içe eğitim sistemi, YTÜ öğrencilerinin çok disiplinli bir çalışma anlayışı kazanmış, alanlarında fark yaratabilen uzmanlar olarak yetişmelerini destekliyor. “Sadece derse girerek üniversiteli olunmaz” diyoruz. Bu çerçevede, teknoloji ve bilimin buluştuğu yemyeşil kampüslerimizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerimiz ve bu kulüplerimizin tarihe geçen başarıları farklı eğitim-öğretim anlayışının yansımaları olarak ele alınabilir. Ayrıca yenilikçi KOOP modeli, teknik bir üniversite olarak öğrencilerimizin iş başında öğrenme deneyimi kazanmalarına ve kariyer basamaklarını erkenden tırmanmaya başlamalarına da olanak sağlıyor.

 

 

Soru 2: Öğrenci ve mezunlarınızın memnuniyet oranını ölçüyor musunuz? Arttırmak için neler yapıyorsunuz? Mezun olmadan ayrılan öğrenci oranınız nasıl?

 

Cevap:  Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın memnuniyetleri, talepleri ve önerileri bizler için son derece kıymetli. ‘Öğrenci merkezli’ ve ‘çözüm odaklı’ eğitim yaklaşımımız ve sürdürülebilir kalite anlayışımız gereği öğrencilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak YTÜ için çok önemli. Bu çerçevede, Üniversitemizde düzenli bir biçimde memnuniyet anketleri uygulanıyor ve sonuçlar üzerinde ciddiyetle duruluyor. Memnuniyeti sürdürmek, taleplere hızla çözüm üretmek ve önerilerin üzerinde hassasiyetle durmak, iletişim yaklaşımımızın temelini oluşturuyor. Mezun olmadan ayrılan lisans öğrencimiz yok denecek kadar az.

 

 

Soru 3: Önümüzdeki 20 yıl içerisinde, dünya genelinde bugünkü mesleklerden yüzde 70'inin yok olacağı ve yerine yeri mesleklerin geleceğine yönelik çok sayıda araştırma var. MEB, YÖK ve ÖSYM bu konuda neredeyse hiçbir şey yapmıyor! Sizin bu yönde bir çabanız var mı?

 

Cevap: YTÜ’nün eğitim yaklaşımının odağında inovasyon ve Ar-Ge’nin yer almasının nedeni, tam da dünyanın geçirmekte olduğu benzeri görülmemiş değişimin gelecekteki yansımalarıdır. Dijital teknolojiler ve dönüşüm, çok sayıda mesleğin kaybolmasına neden olacağı gibi yepyeni meslek alanları yaratma potansiyelini de taşıyor. YTÜ bu durumun son derece farkında.

 

Geleceği öngörebilmenin en iyi yolu ise aslında proaktif davranmak ve geleceği, geleceğin gereklerini düşünerek oluşturup şekillendirebilmek. Üniversiteler öncelikle dijital teknoloji dönüşüm dalgasını yakalamalı. Şu an aklıma gelen ağ teknolojileri, yapay zekâ, makine öğrenmesi, sanal gerçeklik, ileri robotik sistemler, temiz enerji ve sürdürülebilir kalkınma, biyoteknloji, savunma teknolojileri gibi alanlar var örneğin. Şu an aklıma gelmeyen alanlar da dahil olmak üzere tüm alanlarda proaktif olunmalı. Bu nedenlerle YTÜ, araştırma alt yapısını ve gücünü hızla en üst düzeye çıkarmak, bilgiyi üretip ürüne dönüştürmek, dijital çağ yetkinliklerini ders programlarına eklemek ve yeni mesleki alanlarını öngörüp yeni eğitim programları oluşturmak üzere bir yol haritası belirlemiş durumda.

 

 

Soru 4: Üniversiteye giriş sistemini adil buluyor musunuz? Doğru bölümlere, doğru öğrencileri seçtiğini söyleyebilir miyiz?

 

Cevap: Ülkemizde uygulanmakta olan bir merkezi sınav sistemi var. Doğru adayların, doğru bölümlere seçilmesi ise üniversiteye giriş sisteminden ziyade, öğrencilerimizin kendilerini doğru tanıması, doğru bilgilere erişimlerinin olması ve bu bilgilerin doğru bir perspektifle değerlendirilmesi ile ilgili. Şahsi görüşüm, öğrencilerin öncelikle sevdikleri ve heyecan duydukları alanların, hayal ettiklerini yapabileceklerine imkân sağlayacak mesleklerin, kişisel ilgi ve yeteneklerinin peşinden gitmeleri. Üniversite ve bölüm seçimi yaparken, icra etmekten mutluluk duyacakları mesleki/bilimsel alanı ve hayallerine ulaşmada onları en doğru ve güçlü biçimde destekleyebilecek üniversiteleri seçmeleri her şeyden önemli.         

 

 

Soru 5: Bugünün dünyasında aranan en önemli özellik yaratıcılık. Bizim sınav sistemi adayların yaratıcılığını ve hayallerini köreltirken, ilgi ve yeteneklerini de hiç ciddiye almıyor. Köreltilmiş yetenekleri, yeniden canlandırmak sizler için zor oluyor mu? Bu seçimi siz yapıyor olsaydınız nasıl bir öğrenci profili isterdiniz?

 

Cevap: Özellikle dijital dönüşüm ve bu dönüşümün mevcut mesleki alanlar/roller üzerindeki olası etkileri bağlamında, yaratıcılık sadece bugünün değil, geleceğin de en önemli yetkinliklerinden biri; belki de en önemlisi. Yaratıcılıkla ilişkili diğer yetkinlikler ise problem-çözme ve katma değerli, özgün hizmet/iş üretme yetkinlikleri. Yapay zekâ ile insanın iş birliği ve karşılıklı etkileşim içinde çalışmasını gerektirecek tüm yeni mesleki ve bilimsel faaliyetleri yürütebilmek için kritik önemde olan bu yetkinlikleri geliştirmeleri için öğrencilerimize yardımcı olmak, eğitim-öğretim tasarım ve uygularımızı bu doğrultuda şekillendirmek de YTÜ’nün eğitim yaklaşımının özünü oluşturuyor. Beklentimiz ise seçtiği mesleki/bilimsel alanı ve Üniversitemizi severek, isteyerek, heyecan duyarak seçmiş öğrenciler.  

 

 

Soru 6: Devlet üniversitesi mi, vakıf üniversitesi mi? Neden?

 

Cevap: Hem devlet hem de vakıf üniversitesi deneyimi olan bir öğretim üyesi ve yöneticiyim. Devlet üniversitelerimiz, uzun yıllara yayılmış tecrübeye sahip, ülkemize sayısız katkılarda bulunmuş eğitim kurumlarıdır. Devlet üniversitelerinde görev yapmış hocalarımızın bilgi ve deneyimlerini aktardığı vakıf üniversitelerimizin ise ülkemizin yükseköğretim ekosistemine çeşitlilik ve yeni fırsatlar kazandırdığını söyleyebilirim. Bence üniversite adayları açısından önemli olan, yukarıdaki soruya (4. soru) verdiğim cevabımda da ifade ettiğim üzere, adayların kendi gelecek planları, yetenekleri, ilgileri, heyecanları ve hayalleri. Severek, ilgi ve heyecan duyarak okuyacakları bölümleri ve üniversiteleri seçmeleri çok önemli.       

 

 

 

Soru 7: Üniversite mi seçilmeli, yoksa meslek mi? Tercihlerde hangisine öncelik verilmeli? Sıralama puana göre mi, yoksa istek sırasına göre mi olmalı?

 

Cevap: Eğitim göreceği, hayallerini gerçekleştireceği mesleği seçmek birinci adım. Ancak ilgili meslek eğitiminin hangi üniversitede, hangi akademik kadroyla verildiği, üniversitenin eğitim yaklaşımı, araştırma ve uluslararası iş birliği olanakları, öğrencilere sunulan mesleki ve bilimsel gelişim fırsatları, yani üniversitenin ekosistemi de en az meslek eğitimi kadar önemli. 

 

 

Soru 8: Bir rektörün ve özellikle de hocaların ulaşılabilir olması gerekir. Kapınız öğrencilere her zaman açık mı? Pek çok üniversitede olduğu gibi kayıttan sonra öğrenciyle diyaloğunuz bitiyor mu?

 

Cevap: Kapımız öğrencilerimize her zaman açık. Öğrencilerimizle iletişim kanallarımızı tüm platformlarda sonuna kadar açık tutmak, onlara üst düzey bir ulaşılabilirlik sağlamak, hassasiyetle üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor. Öğrencilerimizle diyaloğumuz, kayıttan sonra eğitim hayatları boyunca ve mezuniyetten sonra da hep sürüyor. Yıldız ailesine katılan her üyemize kapılarımız her zaman sonuna kadar açık. 

    

 

Soru 9: Adayların ve ailelerinin kafası çok karışık, yapılan yönlendirmeler de çok abartılı. Doğru bilgi ve doğru yönlendirme konusunda vicdanınızın sesinizi dinliyor musunuz? Bu konuda neler yapıyorsunuz?

 

Cevap: YTÜ hakkında her türlü platformda yaptığımız bilgilendirme ve yönlendirmelerle ilgili vicdanım rahat. Yaptığımızı söylediğimiz her şeyi gerçekten heyecanla ve tutkuyla yapıyoruz. Kalitenin ve başarının anahtarının da samimi bir heyecan ve en önemlisi ‘Yıldız tutkusu’ olduğunu düşünüyorum. 

 

Soru 10: Üniversitenizden mezun olan öğrencilerin sahip olacağı değerler, yetkinlikler, mücadele hırsı, vizyon, en önemlisi de mutlu ve başarılı bir geleceğe yönelik motivasyon kaynaklarınız neler?

 

Cevap: YTÜ’nün birincil önceliği ve motivasyonu, eğitim aldığı mesleki/bilimsel alanda fark yaratacak ve katma değerli iş/hizmet üretecek yetkinliğe sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu almış, teknolojinin olanaklarından azami derecede yararlanabilen, bilgisini ve yetkinliklerini insana, doğaya, ülkesine ve insanlığa yarar sağlayacak şekilde kullanan bireyler yetiştirmektir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)