adscode

YKS için geri sayım yapılırken 5 soruyla yeni sınav sistemi!

Bu yıl ilk kez uygulanacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) – Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarından oluşuyor. Sınav 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günleri olmak…

YKS için geri sayım yapılırken 5 soruyla yeni sınav sistemi!
Eğitim
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1.Oturum Temel Yeterlilik Testi 30 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. 120 sorudan oluşan test 135 dakika sürecek. 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 1 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. 160 soru ve 180 dakika öğrencilere verilecek. 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine 1 Temmuz Pazar günü saat 15.45’te 80 soru ve 120 dakika olarak düzenlenecek. Tüm öğrencilerin TYT sınavına girmesi zorunlu iken sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen öğrencilerin, TYT’ye ek olarak AYT, YDT’ye girmeleri ve tercih edecekleri alanlarla ilgili testleri cevaplamaları gerekecek. İlk kez düzenlenecek olması nedeniyle sınavlar hakkında çok net bir çerçeve çizmenin kolay olmadığını, geçtiğimiz haftalarda uygulanan Liselere Geçiş Sınavı göz önünde bulundurulduğunda Milli Eğitim müfredatı doğrultusunda hazırlanan soruların öğrencilerin karşısına çıkacağını belirten KAYI Okulları Eğitim Danışmanı Deniz Demirtaş öğrencilerin lise eğitimleri boyunca elde ettikleri kazanımlarla soruları rahatlıkla cevaplayabileceklerini belirtiyor.

Üniversiteye giriş sınavlarında bu yıl getirilen yenilikler neler?
Eski sınav sisteminin ilk oturumu Mart ayında uygulanırken yeni sınav sisteminde ilk oturum olan TYT Haziran ayında uygulanıyor. Eski sistemde ikinci oturum sınavları Haziran ayında iki hafta sonu uygulanırken, yeni sistemde ikinci oturum olan AYT Haziran ayında, ancak hemen TYT’nin ertesi günü uygulanacak. Önceki sistemde ilk oturum neticesinde baraj puanını aşabilen öğrenciler ikinci oturuma girmeye hak kazanırken, yeni sistemde öğrenciler ilk oturum sonucunu bilmeden ikinci oturum sınavına girecekler. İlk sınavını istediği verimlilikte geçiremeyen bir öğrencinin toparlanmak için yeterli vakti olmaması ya da üst üste iki önemli sınava girecek olması öğrencinin motivasyonu ve başarısı üzerinde etkili olabilir. Eski sistemde her alan için farklı kitapçık kullanılırken, yeni sistem AYT’de tek kitapçık kullanacak. Bu durum neticesinde tüm alanlardan tercihte bulunmak isteyen öğrenciler, alana göre farklı günlerde ve farklı sürelerde sınava girerken, yeni sistemle tek bir kitapçıkta, tek günde ona verilen süre zarfında tüm soruları cevaplamak durumunda olacaklar. Bu durumda öğrencinin istediği bölüm doğrultusundaki testlere ağırlık vermesi puan üstünlüğü esasına göre önemli sayılacak. TYT’de 150 puan alan adaylar TYT ile alan yükseköğretim programlarını; SAY, SÖZ, EA, DİL’de 180 üzerinde puan alanlar AYT ile alan lisans programlarını tercih edebilecekler. Ayrıca TYT’de alınan 200 ve üzeri puan 2 yıl geçerli olacak.

Sınavda hangi konulardan, kaç soru çıkacak?
TYT’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak. Türkçe Testi Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik 40 adet sorudan oluşacak. Sosyal Bilimler Testinde ise Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular bulunacak ve her bir alandan 5 adet soru gelecek. Temel Matematik Testinde Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerilerini ölçmeye yönelik 40 adet soru yer alacak. Fen Bilimleri Testinde Biyoloji, Fizik ve Kimya alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik 7 Fizik ve Kimya sorusu, 6 Biyoloji sorusu olacak. AYT’de ise öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimlerinden oluşan kitapçık verilecek. AYT’de öğrenciler hedefledikleri bölümler doğrultusunda hesaplanmasını istedikleri alanları cevaplayacaklar. SAY, SÖZ ve EA puanlarının tümünün hesaplanmasını isteyen öğrenciler tüm soruları cevaplayacaklar. Yabancı Dil Testi (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak, öğrencinin başvurusunda belirttiği dil doğrultusunda ayrı soru kitapçığı kendisine verilecek. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde Türk Dili ve Edebiyatında 24 soru, Tarih-1 de 10 soru, Coğrafya-1 de 6 soru yer alacak. Sosyal Bilimler-2 Testinde Tarih-2’den 11 soru, Coğrafya-2’den 11 soru, Felsefe Grubundan (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) 12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 6 soru bulunacak. Matematik Testi 40 sorudan oluşacak. Fen Bilimleri Testinde bulunan Fizik’ten 14 soru, Kimya’dan 13 soru, Biyoloji’den 13 soru bulunacak. Yabancı Dil sınavı ise 80 sorudan oluşacak.

Puanlama nasıl olacak ve tercih edilen bölümlere göre hangi testler önem taşıyacak?
Her testten eşit sayıda net yapılırsa TYT’de 15 net 150 puan, 24 net 180 puana karşılık gelebilir. Ancak TYT sonucu oluşacak standart sapmaya göre net oranları değişecektir. TYT puanı hesaplanırken, TYT Türkçe testi %33, TYT Sosyal Bilimler Testi %17, TYT Matematik Testi %33 ve TYT Fen Bilimleri testi % 17 oranında etkili olacak. Türkçe ve Matematiğin TYT puanı hesaplamasındaki önemi bir kez daha görülüyor. SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanırken TYT %40 oranında, AYT %60 oranında etkili olacak. YKS-Sayısal puan hesaplanırken TYT %40, AYT Matematik Testi %30, AYT Fen bilimleri Testi (Fizik %10, Kimya %10 Biyoloji %10) %30 olarak etki edecek. Yani Sayısal bölüm tercih etmek isteyen öğrencinin TYT’ye ek olarak AYT’de Matematik ve Fen Bilimleri Testini cevaplandırmaları gerekecek. YKS-Sözel puan hesaplanırken TYT %40, AYT Türk Dili ve Edebiyatı %18, AYT Tarih-1 % 7, AYT Coğrafya-1 % 5, AYT Tarih-2 %8, AYT Coğrafya-2 %8, AYT Felsefe Grubu %9 ve AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi %5 oranında etkili olacak. Yani Sözel bölüm tercih etmek isteyen öğrencilerin TYT’ye ek olarak AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 Testini cevaplandırmaları gerekecek. YKS-EA puan hesaplanırken TYT %40, AYT Matematik Testi %30, AYT Türk Dili ve Edebiyatı %18, AYT Tarih-1 % 7, AYT Coğrafya-1 % 5 oranında etkili olacak. Yani Eşit Ağırlık bölüm tercih etmek isteyen öğrencilerin TYT’ye ek olarak AYT’de Matematik Testi ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testini cevaplandırmaları gerekecek. YKS-Dil puanı hesaplanırken TYT %40, AYT Yabancı Dil %60 oranında etkili olacak. Dil puanıyla tercihte bulunacak öğrenciler, TYT’ye ek olarak YDT’ye girecekler. TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden 0.5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0.5 ham puan almış olmaları gerekiyor.

Bazı bölümler için yine başarı sıralaması sınırı bulunmakta;

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA puan türünde en düşük 150 bin, Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç) SAY puan türünde en düşük 240 bin, Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY puan türünde en düşük 200 bin, Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY puan türünde en düşük 40 bin, Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık dâhil) ilgili puan türünde en düşük 240 bin sıralama yapmak gerekecek.

Sınavda en çok hangi soru tipleri öğrencileri yanıltıyor, öğrenciler ne yapmalılar?
 

Tüm sorularda soru kökünü ve ne sorulduğunu doğru anlamak önem taşıyor. Olumsuz ifadelere dikkat edilerek, istenen cevap öncelikle tespit edilmeli, verilen bilgi paragrafı ve soru bu doğrultuda doğru bir şekilde okunmalı. Öğrenciler verilen metni kendi bilgilerine ya da deneyimlerine göre değil, parçaya göre cevaplamaları gerektiğini, konu ne kadar iyi bilinse de soru doğru anlaşılmadığında doğru cevaba ulaşamayacaklarını unutmamalılar.

Sınavlarda herkese soruların ve şıkların farklı şekilde sıralandığı kitapçıklar dağıtılacağı için sorular kolaydan zora doğru bir sıra izlemeyecektir. Bu nedenle kitapçık ele alındığında öncelikle öğrencilerin genel olarak soruları hızlı bir şekilde gözden geçirmesi, yıl boyunca katılım sağladıkları deneme sınavlarındaki tecrübelerine uygun olarak hangi sorulardan başlayacaklarına dair strateji geliştirmeleri yararlı olacaktır. Bu açıdan tek bir soruya dakikalar harcamak da doğru olmayacaktır. Öğrenciler bir soruya takılmadan, öğrendikleri kazanımları soruyla ilişkilendirerek hareket etmeliler. Mantık yürütebilen, yorum yapabilen öğrenciler soruları rahatlıkla cevaplayabilecekler. Öğrencilerin zamanla yarıştıklarını unutmamaları gerekiyor. Sınavdan erken çıkmaya çalışmadan, sorulara takılmadan ilerleyerek, daha sonra takıldıkları sorulara geri dönmelerini, cevaplayamadıkları sorular üzerinde daha sonra tekrar düşünmeleri önem taşıyor. Öğrencilerin sınav esnasında tüm kaygılarını bir yana bırakıp sınava ve sorulara odaklanmaları yararlı olacaktır.


Sınavda öğrenciler hangi ders için hangi sorularla karşılaşacak?

Genel olarak Sözel derslerde TYT'de bilgiden çok okuduğunu anlama ve yorum yeteneğini ölçen, uzun soruların; AYT'de ise öğrenmenin daha ileri basamakları olan analiz ve sentez becerisini ölçen, bilgi ağırlıklı soruların gelmesi bekleniyor. Felsefe alanında öğrencinin analiz etme ve yorum yapma becerisini ölçecek sorular karşımıza çıkabilir. Felsefe kavramlarından gelecek sorular eleyici olacaktır. Matematik alanında TYT’de temel düzey matematik bilgisinin yeterli olduğu, daha çok okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik uzun metinli soruların yer alması bekleniyor.  Kısaca analitik düşünce becerileri ile çözülebilen sorular karşımıza çıkabilir. AYT’de ise bilginin merkezde olduğu ve işlem becerisi gerektiren ve önceki senelere göre soru sayısının azalmasıyla bir soru içinde birden fazla konuyu barındıran soru tipleri bekleniyor. Geometride katlama, döndürme gibi görsel yetiyi test edecek sorular öğrencilerin karşısına çıkabilir. Çok zor ya da sürpriz sorular beklenmiyor. Kimya alanında TYT-AYT’de yer alacak soruların zorluk derecesi ve soru tipleri geçtiğimiz 5 yıldan farklı olmayacaktır. Organik bileşikler, gazlar, çözeltiler, atom, periyodik tablo, asit baz ve denge konuları sınavda yer alması muhtemel konular arasında.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)