adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

YÖK'ten, devlet üniversitelerinin kadrolarında esneklik sağlayacak düzenleme

YÖK Genel Kurulunda yapılan yeni düzenlemeyle devlet üniversitelerinin öğretim elemanı istihdamındaki norm kadro oranının 2/3'ten 3/4'e çıkarılacak, araştırma üniversitelerine ise daha fazla esneklik tanınarak bu oran kaldırılacak..

YÖK'ten, devlet üniversitelerinin kadrolarında esneklik sağlayacak düzenleme
Eğitim

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu, yeni kurulan üniversitelere yeni doktor üyesi; eski üniversitelere ise yeni profesör ve doçent atamada norm kadro düzenlemesi dolayısıyla yaşanan zorlukları aşmak için düzenleme hazırladı.

YÖK Genel Kurulu, ayrıca meslek yüksekokullarının belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere lisans mezunu olup en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlara öğretim görevlisi olma imkanı getiriyor. Böylece üniversite ve sanayi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve teori ile pratik arasındaki makasın daraltılması hedefleniyor.

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik", 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Anılan düzenlemenin 5'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan; "Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3'ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz." hükmüyle yükseköğretim kurumlarında, "2/3 unvan kuralı" uygulamaya geçirildi.

Buna göre, bölümün asgari kadro sayısını aşan her atamada kadroların en fazla 2/3'ü aynı unvan için kullanılabildi. Örneğin, asgari kadro sayısı 3 olan İngilizce mütercim-tercümanlık bölümünde 3 doktor öğretim üyesi ile eğitim öğretime devam edilirken ilgili bölüme yeni bir doktor öğretim üyesi temin edilebilmesi için 2 doçent veya profesörün ilgili bölüme atanması gerekli hale geldi.

Daha sonra yapılan bir düzenlemeyle doktor öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlarda üniversitelerden Yükseköğretim Kuruluna yapılacak taleplerin ayrıca değerlendirilmesine karar verilerek 2/3 kuralında kısmi bir esnetilme yapıldı.

Ancak aradan geçen zaman içerisinde özellikle eğitime öğretime az sayıda öğretim üyesi başlamış ama yıllar içerisinde doçent ve profesör kadrosu bulmakta zorlanan üniversitelerde gerekçeli yapılan kadro taleplerinin bir kısmı olumsuz değerlendirilmişti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu, söz konusu darboğazı aşmak için çok önemli bir düzenleme hazırladı.

Norm kadro uygulamasında esneklik sağlanacak

YÖK Genel Kurulunun 18 Ocak 2022 tarihi toplantısında alınan karara göre, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'te yer alan 2/3 oranının 3/4'e çıkarılması kararlaştırıldı. Böylece, 2/3 kuralı dolayısıyla kadro sorunu yaşayan öğretim üyelerinin kadroya kavuşturulması mümkün hale getirilecek.

Araştırma üniversitelerinde ise daha fazla esneklik tanınarak bu oranın kaldırılmasına karar verildi. Araştırma üniversitelerinde ise artık bu kural uygulanmayacak.

Mesleki tecrübeye sahip olanlara öğretim görevlisi olma imkanı

YÖK Genel Kurulunda alınan diğer bir karara göre, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılacak.

Buna göre, merkezi sınav muafiyeti tanınarak meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunca belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere lisans mezunu olup en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlara öğretim görevlisi olma imkanı getirilmesine karar verildi. Böylece üniversite ve sanayi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesiyle teori ve pratik arasındaki makasın daraltılması hedefleniyor.

Yönetmelik değişikliklerinin yürürlüğe girmesi için konuya ilişkin alınan Yükseköğretim Genel Kurul Kararları Cumhurbaşkanlığına gönderildi.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)