adscode

YÖK'ten öğretmenlere "mesleki gelişim çalıştayı"

Lisans programlarının geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik sorunların çözüm önerilerini tartışmak için "Eğitimde Kalite İçin Etkili Öğretmenlik Eğitimi" adında çalıştay…

YÖK'ten öğretmenlere "mesleki gelişim çalıştayı"
Eğitim
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), lisans programlarının geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik sorunların çözüm önerilerini tartışmak için "Eğitimde Kalite İçin Etkili Öğretmenlik Eğitimi" adında çalıştay düzenlendi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün, öğretmen adayı yetiştiren kurumların lisans programlarının geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik olarak mevcut sorunlarla çözüm önerilerini tartışmak üzere, "Eğitimde Kalite İçin Etkili Öğretmenlik Eğitimi" adında çalıştay düzenlendi.

Öğretmen yetiştirmede üniversite, fakülte, okul işbirliğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişiminin sağlanmasına yönelik ilk toplantı, çeşitli eğitim fakültelerinden katılan öğretim üyeleriyle 6 Ekim Cuma günü yapıldı.

Dün yapılan ikinci toplantıda ise öğretmen yetiştirme sürecinde üniversite, fakülte ve okul işbirliği, daha nitelikli ve donanımlı öğretmenlerin yetişmesine imkan veren, teori ve uygulamayı bütünleştiren, araştırma temelli sürekli mesleki gelişimi sağlayan uygun modeller görüşüldü.

Öğretmen adaylarının duyarlılıklarını artırması amaçlandı
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman başkanlığındaki toplantıda, daha nitelikli öğretmen adayları yetiştirmek amacıyla 240 bin barajının belirlenmesi, kontenjanların tedrici olarak azaltılması, ikinci öğretim programlarının kapatılması gibi bazı düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

Yeni hazırlanan programlarda eğitimin tarihi, sosyal, kültürel ve etik boyutlarının dikkate alındığı, konulan bazı yeni derslerle öğretmen adaylarının sosyal, kültürel ve etik konularda duyarlılıklarının artırmasının amaçlandığı belirtildi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik modeller
Öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda, ulusal düzeyde bir yol haritası oluşturabilmek amacıyla izlenebilecek yol ve yöntemler üzerinde duruldu.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Strateji Belgesi'nde, öğretmen yetiştirme sisteminin geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi konularında yer alan amaç, hedef ve eylem planları müzakere edildi.

Daha etkili bir öğretmenlik eğitimi için eğiticilerin eğitimi, üniversite, fakülte, milli eğitim müdürlüğü, okul işbirliği kapsamında yapılabilecek iyileştirmelere yönelik öneriler üzerinde duruldu.

Bu çerçevede özellikle eğitim, eğitim bilimleri fakültelerin, il düzeyinde öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimi ve okul geliştirme konularında daha fazla katkı sağlamasına yönelik modeller konuşuldu.

Sonuçlar üzerine rapor hazırlanacak
Geliştirilmesi hedeflenen modelde, öğretmen eğitimi sürecinde teori ve uygulamanın bütünleştirilmesi, araştırma ve uygulama temelli öğretmen eğitimi, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişiminin kurumsallaştırılması, öğretmen yetiştirme sürecinde uzman ve rehber öğretmen desteğinin sağlanması, öğretmen yetiştiren kurumlarla okulların işbirliğinin güçlendirerek daha nitelikli ve donanımlı öğretmenlerin yetiştirilmesi amaçlandı.

Çalıştaydan elde edilen sonuçlar üzerine hazırlanacak rapor, yakın bir tarihte eğitim-eğitim bilimleri fakültelerinin dekanlarıyla yapılması planlanan toplantıda paylaşılacak.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)