adscode

BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ SEÇİMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Bundan birkaç gün önce Facebook hesabımdan “Müfettiş Devlet Demektir” başlıklı bir yazı paylaştım.

mcanga25@gmail.com
Bu yazıda özetle müfettişin devlet olduğunu, devlet gibi adil ve ana gibi korumacı olması gerektiğini, müfettiş seçimlerinde liyakata, başarıya dikkat edilmesi gerektiğini yazdım.

Yine edindiğim bilgilere ve aldığım duyumlara göre; Bakanlık Maarif Müfettişliği seçimlerinin tamamlandığını,  kazananlardan bazılarının isimlerine göre içlerinde her tür siyasi düşünceye, mezhebe ya da inanca sahip insanların olması nedeniyle  beni mutlu ettiğini, ancak, kesin seçilir gözü ile baktığım bazı arkadaşların seçilememiş olmasına da çok üzüldüğümü belirtmiştim.

Bunların eğer siyasi ve yasaklı bir bağlantısı yoksa, ya da bu tür kurumlarla ilişkisi yoksa yazık olduğunu, bu durumda  Bakanlığımız kaybetmiştir demiştim. Örnek verirken Osmanlı’nın gerileme nedenlerinden birinin de Enderun’un, Yeniçeri Ocağının, idarenin ve yargının bozulmuş olmasından,  Devlet makamlarına liyakatsiz, yeteneksiz, torpilli kişileri getirmenin sonucunda neler olduğunun tarihimizden belli olduğunu söyleyerek; Bakanlık Maarif Müfettişliğine seçilen arkadaşlarımı kutlamış, adil, demokrat, evrensel hukuk normlarına, var olan yasalara göre hareket etmelerini, her olayda öncelikle lehte olanı düşünerek hareket etmelerini dilemiştim.
Bu günlerde de basında, sosyal medyada özellikle bu seçimlerle ilgili olarak  özetle“Fetöcü ve 28 Şubat'ın vesayetçilerinin bile mülakatta başarılı olduğu, müfettişlik mülakat sonuçlarını göre  475 kişinin Bakanlık müfettişliğine hak kazandığı, Müsteşar Bey'in twitlerinden  sıkıntı olduğunun anlaşıldığı, müfettişlik mülakatlarının yeniden değerlendirileceği anlamına gelen açıklamalar yapıldığı, Bakanlık Müfettişliği sınavını geçen 475 kişi yeniden değerlendirileceği ve güvenlik soruşturmasına tabii tutulacağı,  sıkıntısı olan adaylar eleneceği, Müfettişlik mülakatlarında Fetö ile irtibatlı ve iltisaklı, PKK sempatizanı, DHKPC sempatizanı ve 28 Şubatçı din düşmanlarının da bu listede yer aldığı, 63-64 yaşında olup yaş haddinden emeklilik bekleyen ve asla verim alınamayacak kişilerin hatır gönülle bu listeye girdiği, 657 Sayılı DMK'nun 48. maddesine göre güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması sürecinin başladığı, güvenlik soruşturması sonuçlarından sonra atamaların yapılacağı.''  belirtilmektedir.

Ayrıca sosyal medyadan ya da diğer kaynaklardan aldığım duyumlara göre seçilen Bakanlık Maarif Müfettişi adaylarının geçmişini, geçmişte yaptığı çalışmaları, siyasi ve sosyal görüşleri irdelenerek açıklarının gündeme getirilip davalar açılarak mülakatın iptalinin sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir.

Seçilenleri ve seçilemeyenlerin haklı olduğu taraflar olabilir ve vardır da. Ancak belden aşağı vurmamak gerekir. Adamın 1980’li, 1990’lı, 2000’li, 2010’lu ve daha sonraki yıllarda yaptığı inceleme ve soruşturmaları, mezhebini, siyasi görüşünü gündeme getirerek;  o şu görüşteydi, şu inançtandı, şu mezheptendi demek haksızlıktır. Olayları, soruşturmaları, sosyal ve beşeri ilişkileri o dönemin şartlarına göre değerlendirmek hem ahlaki, hem de insani bir görev olmanın gereği olacağı gibi olayın yasal ve mevzuat boyutu da bunu söylemektedir.

Hele hele yıllarca müfettişlik yapmış deneyim kazanmış, sicilinde hiçbir kusuru olmaya başarılı ve temsil yeteneği olan birisinin yaşlı ya da hasta olduğundan bahsedilerek neden seçildiğini sorgulamanın insani bir boyutu olduğunu zannetmiyorum.

Seçilen ve ileride seçilmesi muhtemel olan müfettişlerin siyasi ya da başka beklentileri olan kişilerin gazına gelerek müfettişlik mesleğini küçük düşürmeye çalışmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu bindiği dalı kesmeye benzer. Başka bir ata sözünde yanlış yapılan uygulama ve davranışların sonucunda; “Dana  öldü hap kesildi, inek öldü hep kesildi” derler.

Doğru ya da yanlış olay ve uygulamaları, mesleğin iç işlerini, devlet sırrı olan konuları, günlük çıkarları gözeterek gündeme getirmenin bu mesleğin etik, yasal, ahlaki ve insani boyutuna uygun olmadığını düşünüyorum. Mesleğe ve mesleki saygınlığımıza zarar vererek bindiğimiz dalı kesmeyelim. Bu tür davranışlardan müfettişlik mesleği zarar görür ve hepimiz kaybederiz.

 Metin ÇANGA
Emekli Maarif Müfettişi

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)