adscode

DÖNÜŞTÜRMEME UYGULAMALARI

Milli Eğitim Bakanlığı bazı dershanelerin paralel yapı ile işbirliği yaptıkları ya da onlara alt yapı ve kaynak sağladıkları düşüncesinde olduğundan bu dershanelerin...

mcanga25@gmail.com
Milli Eğitim Bakanlığı bazı dershanelerin paralel yapı ile işbirliği yaptıkları ya da onlara alt yapı ve kaynak sağladıkları düşüncesinde olduğundan bu dershanelerin kapanmasını ya da mevcut yasalara uygun çalışmalar yapmasını sağlamak isteğinde olduğu görülmektedir. Bu saptama doğrudur ya da değildir. Onun kararını bağımsız yargı organları vermelidir.

Bakanlık bu düşüncesini bu şekilde değil de eğitimde dershaneye ihtiyaç olmadığı, velilerin mağdur olduğu ve dershanelerin okulların başarılarını kendilerine mal ederek Bakanlığı be Bakanlığa bağlı okulları yıprattığı gerekçesi ile savunmakta ve okullarda kurslar yolu ile bu çalışmaları yapacaklarını söylemektedir.

Bu düşüncesine gerçekleştirmek için Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Yönergesinde değişiklik yapmış, bu değişikliklere uygun olarak dershanelerin ve dershane çalışanlarının mağdur olmaması için bir dönüşüm programı yayınlamıştır.

Yayınlanan dönüşüm programından sonra bu programın uygulanmasına yönelik dershanelerden Bakanlığın öngördüğü sayının  üzerinde katılım başvurusunun gelmesi üzerine  çeşitli açıklamalar ve genelgeler yayınlayarak  Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Yönergesinde gösterilen kolaylıklar çeşitli gerekçelerle bir bir geri alınmaya başlanmış gibi görünüyor.

Bunun örneklerini  konu ile ilgili olarak sonradan çıkan genelgelere ve Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne gönderilen dönüşüm raporlarının iade gerekçelerine baktığımızda görmekteyiz.

Örneğin;  Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,  Özel Öğretim Kurumları Yönergesi ile Dönüşüm Programında  ve 28.02.2015 tarihli genelgesinde muaf tutulmasına rağmen “…kurumun faaliyet gösterdiği binada yasaklı yerlerin bulunup bulunmadığının belirtilmediği; aynı isimle birçok kurumu olan bir kurumun dönüşüm programı çerçevesinde adının Yönetmeliğe uygun olmadığı gerekçesi ile kabul edilmemesi;  önceden istenen kapalı beden eğitimi salonları için özel spor salonları, özel ve resmi okul spor salonları vb. birimler kabul edilirken  sadece özel spor salonları olma kuralını işletmeleri ve bir salonla birden fazla kurumun anlaşmasının kabul edilmemesi gibi nedenlerin yanı sıra; müracaatta bulunan bazı kurumların  istenen şartlara uymak için binalarında tadilat yapmalarına karşın tasdikli yerleşime uygun olmadıkları gerekçesi ile bu tür kurumların raporlarını iade ederek dönüştürmeye yönelik çalışmalar yerine dönüştürmemeye yönelik çalışma ve gayret içinde oldukları imajı vermektedir.

Devlet, devlet kurumları ve yöneticileri güvenilir olmalıdır. Vatandaştan isteklerini net belirtilmeli, Özel Temel Lise adı altında dönüşüm programına başvuruda bulunan kurum ve kişilere verdikleri sözü tutmalıdırlar. Aksi halde bunun hukuksal, vicdani ve ahlaki zararları Devleti yöneten siyasilerin halk nezdinde puan kaybına neden olacaktır.

     Metin ÇANGA

Emekli Maarif Müfettişi

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)