https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs

Özel Öğretim Kurumlarında Uyguluma Sınıfları

Bilindiği gibi özel kurumlarla ilgili yasal düzenlemeler Bakanlıkça yapılmasına karşın; özel okullar gibi bazı kurumların dışında açılış iş ve işlemleri illerce yapılmaktadır.

mcanga25@gmail.com
Bilindiği gibi özel kurumlarla ilgili yasal düzenlemeler Bakanlıkça yapılmasına karşın; özel okullar gibi bazı kurumların dışında açılış iş ve işlemleri illerce yapılmaktadır.

Mevzuat tek olmasına karşın bu mevzuatı uygularken bazı farklı yorum ve uygulamaların ortaya çıktığı görülmekte ve duyulmaktadır. Bu durum bazı özel kurumların mağduriyetine yol açmaktadır.

Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin özel kursların açılışında bulunması gereken bölümler başlıklı 22. Maddesinde zorunlu olan ve bunların ölçüleri belirtilmiş, yine bu Yönergenin 22. maddesinin 6. fıkrasında “ Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve büyüklüğü en az 20 m2’dir. Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir.

Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900)

Kurumda Yönetmeliğin EK-4 tabloda yer alan gruplar dikkate alınarak her bir kurs grubu için en az bir uygulama dersliği düzenlenir. Diğer kurslar için mesleki alanlar dikkate alınarak her alan için bir uygulama dersliği istenir. Bir uygulama dersliğinde en fazla beş program uygulanır.” denmektedir.

Bu açıklamalara göre Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ekindeki EK-4 tabloda belirtilen gruplar dikkate alınarak iller bazında verilen izinlerde yabancı dil kursu açan kişilerden de uygulama dersliği istendiği ve kontenjanda uygulama dersliğine göre verildiğinden bir mağduriyetin söz konusu olduğu görülmektedir.

Yabancı dil kurlarının programları incelendiğinde uygulama dersini gerektiren bir hususun olmadığı görülmektedir. Kaldı ki daha önceki mevzuatta dil laboratuarı ya da uygulama dersliği anlamına gelen, içinde televizyon, video vb. araç-gerecin olduğu bir bölüm istenmekte idi.

Kaldı ki uygulama dersliği istense bile teorik dersliklere kontenjan verilmemesinin mantını anlamakta mümkün değildir. Örneğin bir uygulama dersliği olur, bu dersliğin kontenjanı en büyük dersliğin kontenjanına eşit ya da daha büyük olur, kurumlar farklı zaman çizelgesi uygulayarak bu derslikten yararlanabilirler.

Kısacası; bu konuya Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlünce kurumların mağduriyetini giderecek bir açıklık getirerek ülke genelinde birlik ve beraberliğin sağlanmasının yerinde olacağını düşünüyorum.

Metin ÇANGA
Emekli Maarif Müfettişi

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)