adscode

SÖYLEMESİ BENDEN

Ben ne yapayım. Emekli oldum...

mcanga25@gmail.com
Ancak tanıdık, bildik, ya da bazı yazılarımdan dolayı sorunları olan bazı insanlar ya da kurumlar bana yaşadıkları problemleri anlatıp ne yapılması gerektiğini soruyorlar.
Sorulan soru kanun, tüzük, yönetmelik, kısacası mevzuat doğrultusunda sorulmuş ve cevabı da bunlara göre varsa cevap vermek ve yardımcı olmakta güçlük çekmiyorum.

Ancak, sorunu cevabı yoksa, sorulan soru ya da soruyu soranların istediği şey kanun, tüzük, yönetmelik, kısacası mevzuatta olmayan, olmaması gereken bir durumsa ne diyeceğimi bilemiyorum. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık misali.

Örneğin; özel bir kurumda ÖÖKY'nin 14. maddesine göre yapılması gereken devir işleminde usulüne uygun devir sözleşmesi ve bu sözleşmede devir alan ya da devir edilen kurumun devir aldığı kurumun tüm borçlarını üstlendiğine dair hüküm varken eski Yönetmelikte var olan devir edilen kurumun borcu olup olmadığına dair ilgili yerlerden resmi yazı, belge istenmesi, ya da devir işlemini kurucu temsilcisi değil de kurumun sahibi de olan kurucu yaptığı halde sözleşmeyi geçersiz sayarak bu sözleşmenin kurucu temsilcisi tarafından yapılmasını istemenin tek bir sebebi olabilir, o da bilgisiz ve liyakatsiz bir personelin ya da yöneticinin yaptığı bir iştir diye düşünüyorum.

Peki bu ve buna benzer davranışlardan dolayı zarar gören kurum, öğretmen ya da öğrencinin zararını kim karşılayacak. Bu ve buna benzer sebeplerle MEB'de çalışan personele, hele hele şef ve üzeri olanlara hizmet içi eğitim vermenin yararlı olacağını düşünüyorum.

Hele bu haksız ve adaletsiz uygulamalar bazı kurum ve kişilere yapılıyor, aynı konudan dolayı başka benzeri kişi ve kurumlara yapılmıyorsa bu durum Bakanlığımız ve Bakanlığımız yetkililerine güvensizlik doğuruyor.
Söylemesi benden.Metin ÇANGA
    Emekli Maarif Müfettişi

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)