adscode

YENİ MEB YASA DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

6764 sayılı yasa ile MEB'de önemli değişiklikler oldu.

mcanga25@gmail.com
Sıra bu yasaya uygun Yönetmelik değişikliklerine geldi. Özellikle Maarif Müfettişleri ile ilgili değişiklikler ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan değişiklikler önemli. Maarif Müfettişlerinin bir kısmı Bakanlık Maarif Müfettişi olacak. Geri kalanlar illerde İl Milli Eğitim Müdürünün emrinde çalışacak. Tartışılması gereken bir konu.

Bence bu konuda en çok dikkat edilmesi gereke husus liyakat ve ehliyete önem vererek hak edenlerin seçilecek olması. Bakanlık Maarif Müfettişi olmanın ve Merkezde Bakan ya da yetki verdiğinde sadece Müsteşara bağlı olmaları çok güzel. Bu arada Bakanlık Maarif Müfettişlerine yapılacak özlük haklarının daha önce Maarif Müfettişi, İl Eğitim Denetmeni, İlköğretim Müfettişi olanlara da sağlanması adaletli ve ahde vefalı bir uygulama olacaktır. En azından bu sosyal ve parasal hakların emeklilerinde kullanılmasına imkan sağlanmalıdır.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yapılan değişikliklerden en can alıcı olanı bu kanunun 7. maddesinde yapılan değişiklik bence. Bu madde ile geçici kapatma cezaları yerine para cezası getirilmiş. Eh iyi olmuş diyelim. Ancak, uygulamada kantarın tozunu kaçırmamak lazım.

Yeni yasa 12.12.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu nedenle yapılan inceleme-soruşturmalarda getirilen kapatma cezalarında yeni yasadaki 7. madde hükümlerine uymak lazım.
Çünkü, yeni bir yasada lehte olan konularda yasa geriye işletilebilir. Aleyhte olan konularda geriye işletilemez anlayışı Türk Hukuk Sisteminin içtihat kararlarındandır.

Bu konudan söz etmişken bazı illerde özel kurum kurucu ya da kurucu temsilcilerine disiplin cezası verildiği yönünde haberler alıyorum. Kurucu ya da kurucu temsilcisinin üzerinde yöneticilik ya da öğretmenlik vasfı yoksa onun hakkında onay alınamaz, disiplin cezası verilemez.

Kaldı ki o kurucu ya da kurucu temsilcisi yasa gereği birden fazla kurumun kurucusu ya da kurucu temsilcisi ise sadece yönetici ya da öğretmen olarak görev yaptığı şubesindeki icraatlarından dolayı disiplin cezası verilebilir. Diğer şubelerinde sadece kurucu ya da kurucu temsilcisi vasfını taşıdığından o şubelerle ilgili disiplin cezası verilemez, adına onay alınamaz.

Hele hele bu tür uygulamalara bu tür kurumların çokça faaliyet gösterdiği büyük kentlerde  rastlanması düşünülmesi ve gerekiyorsa bu konuda seminer vb. çalışmalarla giderilmesi gereken uygulamalardır. Ben yaptım oldu demekle bu işler olmuyor. Hiç olmazsa bir bilene sormak lazım.
 
                                              
                                                                                              Metin ÇANGA
                                                                                      Emekli Maarif Müfettişi

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)