adscode

İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM YOLLARI

Nüfus artarken, her yıl yaklaşık bir milyon kişiye iş bulmak zorundayız.

mustafa_seven@yahoo.com
İş arayanlar tarım ve sanayi gibi üretken sektörler yerine hizmetler kesiminde iş bulabiliyor.
Daha fazla iş imkanı yaratmak için büyümeyi yükseltmek, tarımda ve sanayide üretimi verimliliği artırmak zorundayız.
Madem hizmetler sektörü kısa vadede ilaç; o zaman turizme daha çok teşvik vermeliyiz. 
Çünkü turizmin istihdam katkı oranı çok yüksek. 
Turizm sadece otelleri ve lokantaları değil, aynı zamanda 45-50 alt sektörü de besliyor. 
Turizmde ev pansiyonculuğu da desteklenebilir.
işsizliğin bireysel ve toplumsal boyutta pek çok etkisi bulunmaktadır. 
Depresyondan hırsızlığa, cinayetlere kadar geniş bir alanda suça zemin oluşturabilecek bu önemli sorun, 
sosyal hayatımızı pek çok alanda tehdit etmektedir.
İstihdam için kamusal stratejik planların hazırlanması ve uygulamaya konulması, 
makro ekonomik politikalarda toplam talep yetersizliğine bağlı işsizlik sorununun dikkate alınması gerekir.
Büyük-küçük her türlü işletmeyi kuran işveren sayısını artıracak bir seferberlik anlayışını 
geliştirmekle işe başlamak gereklidir.
Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması olumlu bir yandır. 
Bu nüfusun, eleman açığının çok fazla olduğu sektörlerde değerlendirilmesi gerekir. 
Ekonominin istediği alanlarda eğitim planlanmalıdır.
Genç nüfus zenginliğinin, ekonomik ve sosyal yönden bir problem olmaktan çıkarılması gerekir.
Genç ve Dinamik bir nüfusa sahip gücün, ülke kalkınmasında itici bir güç olması için her 
şeyden önce iyi bir eğitimden geçirilerek, vasıflı işgücü haline getirilmesi şarttır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapılmalıdır.
Ekonomide AR-GE'ye önem verilmelidir.
Biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi alanlara yatırım yapılmalıdır.
Teknoparkların oluşturulması teşvik edilmelidir.
Bu arada benim görüşüm; savunma sanayii, yüksek teknoloji imalatında çıkış noktamız olabilir.
Tarıma dayalı sanayi geliştirilmelidir.
İstihdam yaratan yatırımların önündeki girdi maliyetleri kısılmalıdır.
Özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin istihdama daha fazla katkı yapması sağlanmalıdır.
Bu arada, Her artı bir istihdamın 1 yıl süresince bütün vergi, prim yüklerini, 773 lirayı devlet üstleniyor. 
Yani işverenin istihdam maliyeti bir anda yüzde 35 azaltılmış durumda.
Ama Türkiye'de işsizliği sabit tutmak için bile her yıl 1 milyon iş yaratmak gerekiyor.
Bütün bunlar sağlanır; ancak istihdamın kalıcı olabilmesi için ekonominin çarklarının daha 
hızlı bir şekide döndürülmesi gerekir.
Aksi takdirde bu önlemler geçici bir iyileşme sağlar.
İstihdamda kalıcı bir iyileşme için en önemlisi sürdürülebilir en az yüzde 5'lik büyüme sağlamalıyız.

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)