adscode

İSTİHDAM İÇİN SANAYİ ÜRETİMİNİ ARTIRMALIYIZ

İstihdam, ülkedeki mevcut iş gücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde çalıştırılmasıdır.

mustafa_seven@yahoo.com
İşsizlikte çift haneli rakamlara geldik. Aralık ayında yüzde 12.7 olarak açıklanan işsizlik rakamları bu yılın ilk ayında yüzde 13'e çıktı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5.3 puanlık artış ile yüzde 24.5 oldu.
Ülkemizin yaşadığı sorunları aşması, Türk ekonomisinin uluslararası arenada rekabet gücüne kavuşması ve Türkiye'nin hızlı kalkınma sürecine geçebilmesi üretim ve istihdam politikalarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına bağlıdır.
Ülkemizde peş peşe yaşanan ekonomik durgunluk ve krizler, reel sektörün üretim ve istihdam sağlama gücünü olumsuz etkiledi.
İstihdam için sürekli bir ekonomik büyümeye ihtiyacımız var. Büyüme denilen hedefin arkasında ise sanayi üretimi var. 
Milli gelirimizde sanayinin payı yüzde 25-30 dolayında, tarımın payı yüzde 8 - 10 dolayında. 
Tarım üretimindeki değişim de önemli ama sanayi üretimi artmaz ise milli gelir büyümüyor.
Büyüme demek, gelir artışı demektir. Büyüme demek istihdam demektir. Büyümeyen ekonomide gelir artamaz. İstihdam artamaz.
Büyümenin temelinde başta sanayi olmak üzere üretim, üretimin temelinde de yatırım vardır.
Türkiye karekteristiğinde, kriz ya da durgunluk döneminde üretim azaldı diye firmalar  hemen işten çıkarmaya başvurmamakta, büyüme döneminde de hemen yeni işçi almamaktadır.
Firmalar büyümenin sürekliliği konusunda emin olduktan sonra yeni istihdama gitmektedirler.
İşsizliği azaltmak için ekonomideki büyümeyi hızlandırmaya mecburuz. Büyüme ise öncelikle sanayi  kesiminde üretim artışını gerektiriyor.
Nüfus artışı bu hızda devam ettikçe, işsizliği azaltmak için büyümeyi hızlandırmaya mecburuz.
Talebi olan, katma değeri yüksek malları, dünya kalitesinde, dünya fiyatıyla üretmeye başladığımızda üretim artışı ve  onun sonunda da istihdamda artışı olacaktır.
 
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)