adscode

ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜNİVERSİTELERE DOĞRU...

Üçüncü Kuşak Üniversiteler, yarattıkları bilgiyi pratik hayatta kullanan ve bu bilgiyi ticari katma değer haline getiren üniversitelere deniyor.

mustafa_seven@yahoo.com
Ortaçağ veya birinci kuşak üniversiteler, kritik meslekler oluşturmak amacıyla tamamen bilim odaklı üniversitelerdi. Rönesans sonrası ikinci kuşak üniversiteler ise belli mesleklere insan yetiştirmeye devam ederken, araştırmacı bilim insanı yetiştirmeyi de dikkate almışlardır. Üçüncü kuşak üniversiteler ise girişimci üniversite amaçlarına uygun ortamın oluşmasını hedefliyorlar.

Napolyon döneminden sonra ortaya çıkan bilim temelli üniversitelerden Üçüncü Kuşak üniversiteler, bilimsel araştırma ve eğitimin yanında, bilginin ticari etkinlik haline getirilmesini de hedefliyorlar.

Eskiden üniversiteler, yeni gelişmelere ayak uydurmak için fakültelerine, moda haline gelen bilimsel konularla ilgilenen akademisyenler alırlardı. Günümüzde ise bünyelerine teknoloji transferini gerçekleştirecek bölümler açıp bu teknolojileri sanayiye pazarlıyorlar. Yani bilgiyi endüstriye aktarıyorlar. Üniversite-Sanayi işbirliği dediğimiz bu değil mi?

Şimdilerde, gelişmiş ülke üniversitelerinde üçüncü kuşağa geçiş aşamaları tartışılıyor. 

Bu yeni nesil üniversiteler, sadece bilimsel makale üretmeyi yeterli görmüyor. Üniversite yönetimleri, bilimsel makalenin yanısıra, gerek öğrencilerin, gerekse akademisyenlerin ürettikleri bilgiyi patente, lisansa ya da faydalı ürüne dönüştürmek üzere şirket kurmalarını destekliyor. 

Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında, bilimsel makale üretiminin yanı sıra, üretilen bilginin faydaya dönüştürülmesi kapasitesi de kriterler arasında yer almaya başladı. 

Üniversite adaylarının tercih döneminde üniversitelerimize duyurulur.

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)