adscode
adscode
adscode
adscode
adscode
adscode

Partiler Üstü Bir Eğitim Politikası Oluşturamıyoruz

Eğitimimizi Millileştiremememizin Altındaki Neden De Budur

www.sahinaybek.com.tr
Herkesin ağzına pelesenk olmuş bir cümledir; aman efendim, eğitim partiler ve siyaset üstü olmalıdır, diye başlanır… Ama maalesef, ülkemizde partiler üstü ortak bir akla dayalı bir eğitim politikası oluşturulamamıştır. Her kim iktidara gelirse gelsin, ama az, ama çok eğitim politikaları siyasi ve ideolojik olmuştur. Ve her gelen, kendi dünya görüşüne uygun müdahalelerde bulunmuştur eğitime. Ve tüm bu müdahalelerin doğal bir sonucu olarak da eğitimdeki karmaşa ve problemler hep süregelmiştir. Mesleki eğitimden katsayı problemlerine pek çok problem hep devam etmiştir.

Hangi İktidar Ya da Dönem Olursa Olsun, Eğitim Siyasetten Ya da İdeolojilerden Mümkün Mertebe Uzak Tutulmalı

Oysaki ana problem kaynaklarından birinin siyaset üstü eğitim politikaları uygulamama olduğu bir türlü idrak edilememiştir. Ama eğitim sistemimizdeki pek çok sorunun ana kaynaklarından biri halen bu bakış açısıdır. Durum böyle olunca, her gelen iktidar, eğitimi önce bir kadrolaşma yeri olarak görmekte; eğitimle ilgili ilgisiz, uzman ya da olmadığına bakmaksızın kadrolaşılmaktadır.

Hangi iktidar ya da dönem olursa olsun, eğitim siyasetten ya da ideolojilerden mümkün mertebe uzak tutulmalı ve sürdürülebilir bir devlet politikası olarak uygulanmalıdır.

                   Eğitime İdeolojik Yaklaşılınca Uzmanlardan Da Yararlanamaz Mısınız?

Eğitimi bir devlet politikası olarak götüremezseniz, beraberinde eğitime ideolojik yaklaşımın bir sonucu olarak, uzmanlardan yararlanmama problemi de baş gösterecektir. Yani teknik ve uzmanlık gerektiren alanlara, burayı yönetecek insanlar getirilmeyecektir. Yine bu ideolojik ve siyasi yaklaşımların sonucu olarak; eğitimin millileştirilememesi sorunu da gündeme gelecektir. Ve bu sorunlar bir silsile şeklinde eğitim yönetiminde, öğretim programlarının oluşturulmasında, öğretmen yetiştirilmesi politikalarında, vb.’ de de görülecektir.

Tüm bunlardan dolayı, ülkemizin eğitim politikalarına yön verirken siyasi tercihler ön plana çıkarılmamalıdır. Bunun yerine, siyaset üstü ortak bir devlet aklıyla, eğitimin tüm paydaşlarının katılımcı süreçleriyle, MEB’in ve eğitimimizin öncelikli sorunları akla ve bilime uygun olarak belirlenmelidir. Çözümler ise sürdürülebilir, veri temelli, tüm sistemi bütünsel olarak görebilecek şekilde oluşturulmalıdır. Eğitim politikalarımıza yön verenler, aynı zamanda tüm Türkiye’nin kaderini kurguladıklarını unutmamalıdır; bunun için de eğitimimizi millileştirip, partiler üstü bir devlet politikası haline getirmelidirler. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

 

 

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)