adscode

Öğretmenin Gücü

Bilgi toplumunda öğrenmenin ve bilginin önemi hiç olmadığı kadar artmıştır.

vedatdemirr@hotmail.com
Ülkelerin kalkınma ve büyüme anlayışları artık sadece fabrikalar açmak, ekonomik olarak büyümek değildir. Kişi başına düşen milli geliri arttırmak kadar bireylerin eğitim ve bilgi düzeyini arttırmak da kalkınmanın ve gelişmenin en önemli bileşenleri haline gelmiştir.

Küreselleşmenin en yoğun yaşandığı bu çeyrek asırda durmaksızın artan ve hızlı bir dolaşım geçiren bu bilgi yığınlarının içinde kaybolmadan gerekli olan bilgiyi öğrenmek ve kullanabilmek için en doğru yol göstericiler şüphesiz öğretmenlerdir.  Yüz binlerce ağacın olduğu bir ormanı küresel bilgi ağına benzetecek olursak güneş ışığının bile zor girdiği bu ormanlarda yolunu kaybedenlere çıkış yolunu nasıl bulabileceğini ve bu ormanda hayatını nasıl devam ettirebileceğini gösteren öğretmenin gücüdür.

Toplum olarak senede bir defa öğretmene olan teşekkür ve minnet borcumuzu bildirmek için belirlenmiş bir günü kutluyor olabiliriz. Ancak öğretmenlerimiz şunu çok iyi bilmeli ki nefes aldıkları her gün aslında onlar için öğretmenin ve öğretmenlerin günüdür. İlim öğrenmek kültürümüzde beşikten mezara kadar olduğu gibi ilim öğretmek de öğretmenlerimiz için aynen öyledir.

Ülkeleri kalkındıran ve refah seviyesini yükselten ne meclislerdir ne de fabrikalardır. Esas güç öğretmenlerin elinde, eğitimde ve öğretimdedir.

Öğretmenlerin gücünü anlayabilmek için öncelikle eğitimin gücünün farkında olmak önemlidir. İnsanlara herkes bir şeyler öğretebilir. Ama asıl önemli olan insani ve manevi değerlerle yetiştirebilecek ve bu değerlere gerçekten gönül veren ve bunu önce kendi şahsına nakşeden sonrada ilmek ilmek öğrencilerinin kişiliğine işleyebilen öğretmenlere sahip olabilmektir.

Güzel vatanımızın en ucra köylerine kadar her bir çocuğumuza temas eden, canlarına yüreklerine ve düşlerine dokunan öğretmenlerimiz olmazsa ülkemizin yeraltında olan bu hazinelerine ulaşacak ve bu değerli maden filizlerinden ülkemizi kalkındıracak, büyümesini sağlayacak; siyasetçileri, iş adamlarını, nitelikli işçileri, beyin gücünü, sporcu ve sanatçı gibi bu değerli cevherleri çıkaracak olan kimdir?

Bugün ülkelerin siyaset, kültür, ekonomi, bilim, sanat, spor gibi tüm alanlarındaki başarılarının ardında kuşkusuz öğretmenlerin emeği ve katkısı vardır. Toplumlar ve ülkeler öğretmenlerine verdiği değer kadar güçlü ve istikrarlıdır.

Yeri geldiğinde öğretmen adli makamların ve güvenlik güçlerinin suçu önleyici birimlerine yönelik katkı sağlamakta yeri geldiğinde ise koruyucu hekimlik uygulamasına insan sağlığıyla ilgili derslerle destek olabilmektedir. Ülkenin ekonomik kalkınmasının temelinde de öğretmen kilit taşı konumundadır. Çünkü hastanelerdeki ve adliyelerdeki yoğunlukta olduğu gibi trafikteki kazalar gibi ekser zarar ve ziyan oluşturan her türlü olayların temelinde eğitimsizlik olduğu düşünüldüğünde verilecek sağlıklı eğitim bu anlamda yüksek tasarruf sağlayarak can ve mal kaybını en asgari düzeye indirecektir.

Bunun için öğrencilerini keşfetmeyi beklediğimiz öğretmenler kadar öğretmenleri de keşfedecek kişi yapı ve yöneticilere de ihtiyacımız var.

Öğretmenin performansını futbolcunun performansına benzetecek olursak nasıl ki bir futbolcunun performans göstermesi için iyi bir saha, teknik direktör, kulüp başkanı ve seyirci desteği ve takım ruhuna ihtiyacı varsa aynı şeyleri öğretmen içinde söyleyebiliriz. İyi bir performans için yöneticilerin, iş arkadaşlarının, akademisyenlerin, okul şartlarının, veli, medya ve toplumun desteğini arkasında hissetmelidir. Nasıl ki milli bir başarı kazanan ve bayrağımızı dalgalandıran sporculara madalya ve prim veriliyorsa ülkemizin insanına, eğitimine ve bilimine katkı sağlayan ve bayrağımızı yücelten öğretmenlerine de kütüphane laboratuar ve arge  vb. destekler sağlanmalıdır.

Eğitim kurumunun en önemli yapı taşı olan ve sayıları bir milyonu aşan öğretmenin gücünün hem kendileri hem de toplumumuz tarafından fark edilmesini temenni eder, ülkemiz için beklenen gelişim ve değişim öğretmenlerin eliyle gerçekleşeceğine olan inancım, desteğim ve saygım ile tüm öğretmenlerimizi selamlıyorum.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)