adscode
Şikayetinizi Yazın
TEMEL LİSELER KONUSUNDA DUYARSIZLIK
5580 sayılı Özel Öğretim kurumları Kanunu'na yapılan bir ek ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren dört yıl süre ile dershane binamızda Temel Lise olarak eğitime başladık. Süremiz bu öğretim yılı sonunda bitiyor. Ancak 08.03.2017 tarih ve 3102744 sayılı ''Dönüşüm programında yer alan dershanelere irtifak hakkı tesis edilmesi ve kiralama yapılmasına ilişkin yönetmeliğin uygulanması'' ve 14.06.2017 tarih ve 9002396 sayılı ''Dönüşüm programı dershanelerine irtifak veya kiralama hakkı tesisi'' konulu bakanlık yazılarında verilen iş takvimlerinde, arsa tahsisinin en geç 18.07.2017 tarihinde bitirilmiş olması gerektiği belirtilmiş olmasına ve biz bu süre öncesinde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmamıza rağmen 05.06.2018 tarihinde yapılan ihale ile 25 yıllığına arsayı kiralama hakkını elde ettik. Arsanın Akhisar Tapu Dairesi'nden kullanım hakkı tesisi ise 14.11.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. (Temel lise kurucuları ile yaptığımız görüşmelerde henüz daha arsa taleplerine cevap bile alamayan pek çok kurumun olduğunu gördük.) Okulun projelendirilmesi, inşaatının bitirilmesi için önümde en fazla sekiz ay zaman kalmıştır. Bu durumu 28.11.2018 tarihinde MEB Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirdim. Dilekçemde 1-Arsa tahsisinin 16 ay gecikmesi ve bu süre içinde meydana gelen ekonomik sorunlar nedeniyle banka kredi faizlerinin 'lerden 5'lere çıkması nedeniyle temel liselere ek süre verilmesi düşünülüyor mu? soruma: bunun bakanlık kararıyla değil ancak yasal düzenlemeyle yapılabileceği cevabı verildi. 2-2015-2019 milli eğitim hedefler yönergesinde özel öğretim hedefi olarak hedefi koyulmuş olmasına rağmen, 2023 Vizyon Belgesinde özel öğretime dönük olarak böyle bir hedef bile koyulmamış, özel öğretimdeki nicel artış aynı oranda nitelikli sonuç doğurmamıştır denilerek özel öğretimde denetimlerin arttırılacağı belirtilmiş ve mesleki eğitime getirilecek teşviklerle orta öğretimde mesleki eğitim in ön plana çıkarılacağı üzerinde durulmuştur. Bunların gerçekleşmesi ülkem adına çok güzel sonuçlar doğurur, fakat bu durumda meslek liselerine ilgi artarken, resmi ve özel akademik liselere ilgi azalacaktır. Bu durumda temel liselerin meslek liselerine de dönüşebilmesi mümkün mü ? soruma: Bakanlıkta bu konuda bir değerlendirmenin yapıldığı cevabı verildi. 3-Yerleşim yerlerinin nüfusları, ekonomik durumları, o yerleşim yerindeki mevcut özel okulların kontenjanları ve doluluk oranları göz önünde bulundurularak, özel okullarda (ehliyet kurslarında, eczanelerde, noterlerde olduğu gibi) bir sınırlandırmaya gidilmesi düşünülüyor mu? soruma bir cevap verilmemiştir. Özel okulların 2019-2020 öğretim yılına dönük bursluluk sınavlarının ve öğrenci kayıtlarının yapılmaya başladığı şu günlerde, temel liselere, bu liselerde eğitim gören 212 bini aşkın öğrenciye, bu kurumlarda çalışan 20 bine yakın öğretmene ve 5 bin civarında yardımcı personele dönük olarak hiç bir açıklama yapılmaması bu kurumlara dönük duyarsızlıktan başka bir şey değildir.