adscode

Yöneticilere çekirdek ekibiyle göreve başlama fırsatı verilmeli

Yönetici önemlidir, değerlidir ama tek başına yönetici bir anlam ifade etmez. Yöneticiliğe atanan kişinin beraber çalışacağı çekirdek ekibini oluşturmasına müsaade edilmelidir. Yönetici çalışacağı sahada, kendi oluşturacağı ekipteki kişilerin yeterlilik alanlarını, hakim yönlerini bilir.

gurbetduymus@gmail.com
Kurumların sevk ve idaresi, ahengi, uyumu için en önemli unsurdur yönetici. Sahadaki ekibin bilgi, beceri ve donanımı önemlidir, elzemdir. Alan bilgisini tam ve yerinde kullanabilen, üreten, çoğaltan, bununla beraber olumlu enerjiyle çevresini güzelleştiren saha çalışanlarını bir orkestra şefi gibi sevk ve idaresini başaranları düşünün!  Verim, başarı…

MEB ve birçok kurumda yönetici atanırken alan bilgisinin yanı sıra, kişisel özellikleri, uyum ne tabiri caizse sahanın tozunu ne kadar yuttuğuna bakmak gerekir. Alandan bihaber, hiçbir donatısı olmayan, kendi kişisel gelişimini tamamlayamamış kişilerin lider olma, kuruma katkı yapma kurum kültürü oluşturup kurumu ileriye taşıma özelliği de olamaz . İş bu noktada konunun ehli olmaya, ehliyet ve liyakata dayanıyor. Okullardan başlayıp   hastanelere, emniyet birimlerine  altı, orta ve üst düzey yönetici atamalarında esas alınması gereken temel nokta ehliyet ve liyakattır.  Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, ileri gitmesi bayrağın gölgesinin varlığı esas alınmalıdır.

Yönetici önemlidir, değerlidir ama tek başına yönetici bir anlam ifade etmez. Yöneticiliğe atanan kişinin beraber çalışacağı çekirdek ekibini oluşturmasına müsaade edilmelidir. Yönetici çalışacağı sahada, kendi oluşturacağı ekipteki kişilerin yeterlilik alanlarını, hakim yönlerini bilir. Çekirdek ekibi içindeki görev dağılımını, ekipteki arkadaşlarının yeterlilik alanlarını dikkate alarak yapar. Bu ekipteki uzmanlar gerektiğinde birbirinin yerini alabilecek, birbirinin eksiğini görüp anında müdahaleyle eksiği dolduracak ,açığı kapatacak, sahada yöneticinin görmediğini görecek, açık sözlülükle olup biteni net olarak paylaşabilecek, iletişime, istişareye açık, çalışmaktan, üretmekten keyif alan ve bundan beslenen bireyler olacaktır. Bu noktada ihtiyaçları, eksikleri, zayıf yönleri doğru analiz edilen kuruma;  doğru çözüm seçenekleri üretilecek, işi bilen kademelerin, yerinde, etkili, doğru müdaheleri başarının kapılarını açacaktır.

Defaatle söylemek gerekir ki ehliyet ve liyakat şarttır.  İş bilenin, kılıç kuşananın olmalıdır. Sahadan bihaber koltuğun sıcaklığına gömülmüş ve koltukla var olanların ne kurumlara ne de ülkeye bir katkısı olamaz. Bu minvalde yönetici bir orkestra şefidir. Saha elemanlarına inisiyatif alma, hızlı hareket etme, ekibin zaman zaman deneysel davranmasına açık alan bırakma durumunda olmalıdır.

Her konuda ekibiyle görüş alışverişinde olan, uzmanlık ve yeterlilik alanlarını  bir kenara bırakıp öğrenmeye açık olan yönetici başarılı olur. Ekip arkadaşlarını gelişimine,  kendilerini geliştirmelerine başarılarını takdir etmeye, bilgi paylaşımına, uygulama sonucu edinilen tecrübelerini paylaşmaya ve gerektiğinde uygulamaya konmasına önem veren yönetici başarılı olur. Tüm bunların dayandığı nokta yönetici eğer bir göreve getirilecekse kendi çekirdek ekibiyle göreve gelmesine müsaade edilmesidir ve önünün açılmasıdır. Ehil kadrolar yerini korumak koşuluyla her yöneticiye belli kıstaslar ölçüsünde bu hak verilmelidir .

Temel done ehliyet ve liyakat, kurumsal verimliliğin üst düzeyde arttırılması ve ülkenin geleceğine bir tuğla koyma imkanının verilmesidir. Yoksa ötesi koltuk sevdasıdır, koltuk doldurmaktır.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)