adscode

Bursluluk Sınavı Kontenjanı ve Gelir Miktarı Sınırı Değişmeli!

Anadolu Eğitim Sendikası: Eğitim Çalışanlarının Çocuklarının Bursluluk Sınavı Kontenjanı ve Gelir Miktarı Sınırı Değişmelidir 

Bursluluk Sınavı Kontenjanı ve Gelir Miktarı Sınırı Değişmeli!
Sendikalar
Güncelleme : 16-Nov-18 12:59

 

 

Anadolu Eğitim Sendikası Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, eğitim çalışanlarının çocuklarının DPYB (Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk) kontenjanının arttırılmasını ve fert başı gelir miktarının yeniden düzenlenmesini talep etti.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

 

  Sayı : 1103-18/5142               Tarih:15/11/2018

  Konu: Eğitim Çalışanlarının Çocuklarının DPYB Sorunu 

 

 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

 

 

  İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığının 29/8/2016 Tarihli Ve 9185858 Sayılı Milli Eğitim                                       

              Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul                                                     

              Pansiyonları Yönetmeliği                                                                                                                                                                                        

       

        

         Bilindiği üzere İlgi a) yönetmeliğinin 4. maddesi (5) ç bendinde “Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.” yazmaktadır.  Yine ilgi a) yönetmeliğinin 10. maddesi (1) a) b) bendinde “%5'i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına” yazmaktadır. Ayrıca 10. Madde (2) bendinde Öğretmen çocuğuna ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personeli çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması halinde kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.”yazmaktadır.

       Belirtmek gerekir ki; eğitimin merkezinde yükün büyük bölümünü çeken öğretmenlerimizin çocukları için ayrılmış kontenjanın sadece yüzde 5 olması, fert başına düşen net miktarın öğretmen çocuğu için bir haksızlıktır. Ayrıca 10. Maddede geçen ve dolmayan kontenjanın eğitim çalışanlarına devredilmesi, eğitim çalışanlarının çocukları için ayrı bir değersizlik göstergesidir. Çünkü fert başı miktardan dolmayan kontenjanı, siz bakanlık çalışanlarına devrediyoruz demek, yönetmeliğin eksikliğini açıkça ortaya koymaktadır.

       Sonuç olarak diyebiliriz ki; eğitim çalışanları için kontenjanın en az yüzde 20’ye çıkarılması, fert başı miktarın güncel ekonomik göstergeler içerisinde yüksek tutulması yerinde bir karar olacaktır.

       Gereğini arz ederiz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)