adscode

“Kadın işsizliğinde alarm zilleri çalıyor”

Bahçeşehir Üniversitesi Betam, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Araştırma Görevlileri Hamza Mutluay ile Mehmet Cem Şahin tarafından hazırlanan “Kadın İşsizliğinde Alarm Zilleri Çalıyor” başlıklı araştırma notunu yayımladı.

“Kadın işsizliğinde alarm zilleri çalıyor”
Üniversiteler
Güncelleme : 12-Jan-22 18:13

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Araştırma Görevlileri Hamza Mutluay ile Mehmet Cem Şahin tarafından hazırlanan “Kadın İşsizliğinde Alarm Zilleri Çalıyor” başlıklı İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2022 araştırma notunu yayımladı.

Araştırmaya göre; istihdamda 228 binlik artış ile birlikte işsiz sayısında 39 binlik artış işgücünü 267 bin artırmış, genel işsizlik oranı da Ekim’den Kasım’a değişmeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Sektörel verilere göre tüm sektörlerde istihdam artışları görüldü. Sanayi ve inşaat sektörlerinde bir önceki ayda görülen azalışlar yerini artışa bıraktı. Sanayide 73 binlik, inşaat sektöründe de 10 binlik artışlar kaydedildi. Tarım ve hizmetler sektöründe sırasıyla 49 bin ve 96 binlik istihdam artışları yaşandı. Hizmetler sektöründe son üç ayda istihdam artışı 480 bine ulaştı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Ekim’den Kasım’a istihdam ve işgücünde sırasıyla görülen 74 ve 156 binlik artışlar sonucunda 0,6 yüzde puan artarak yüzde 14,5’e yükselirken, erkek işsizlik oranı istihdam ve işgücünde görülen 153 ve 111 binlik artış sonucu 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 9,6’ya geriledi. Bu dönemde kadınlarda işgücü artışı artışı istihdama kıyasla çok daha güçlü oldu, erkek işsiz sayısı bir önceki aya göre 43 bin azalırken kadın işsiz sayısında 80 binlik artış gerçekleşti. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 0,9 puanlık ciddi bir artışla yüzde 4,9’a yükseldi.

Bahçeşehir Üniversitesi Betam'ın yayınladığı araştırma aşağıda yer almaktadır:

 

 

 

İşsizlik oranı değişmedi

Mevsim etkilerinden arındırılmış aylık verilere göre istihdam edilenlerin sayısı Ekim’den Kasım’a  228 bin artarak 29 milyon 855 bin kişi olarak kaydedilmiş, işsiz sayısı da 39 bin artarak 3 milyon 777 bine yükselmiş ve bunun sonucunda da işgücü 267 bin artarak 33 milyon 632 bine ulaşmıştır (Şekil 1, Tablo 1). Bu gelişmelerin sonucunda Kasım’da işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 11,2 seviyesinde kalmıştır.

Şekil 1 : Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü, istihdam ve işsizlik oranı

Kaynak: TÜİK, Betam

Alternatif işsizlik oranlarındaki gelişmeler

TÜİK tarafından açıklanan alternatif işsizlik oranlarının nasıl hesaplandığı Kutu 1’de açıklanmaktadır. Alternatif işsizlik oranları, işgücü arzından yeterince faydalanılamayan çalışan (zamana bağlı eksik istihdam) ya da işgücü dışına çıkmış ama aslında çalışmak isteyen ve çalışmaya hazır kişileri (potansiyel işgücü) de içermektedir.   

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre “Genel işsizlik oranı” Ekim’den Kasım’a değişmeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. “Potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı” ise 0,5 yüzde puanlık azalışla yüzde 18,2’ye gerilemiştir. Bu gerilemenin nedeni işgücündeki artışlara bağlı olarak potansiyel işgücünün azalmakta olmasıdır. “Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı” ise Ekim’den Kasım’a 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 15,4 seviyesine gerilemiştir. Son iki alternatif işsizlik oranın bileşiminden oluşan “Atıl işgücü oranı” ise yüzde 22,8’den yüzde 22,1’e yükselerek 0,7 yüzde puan azalmıştır. (Şekil 2, Tablo 4).

Şekil 2 : Manşet işsizlik oranı ve Alternatif İşsizlik Oranları (%)

 

Tarım dışı işsizlik oranında ılımlı artış

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre  Ekim’den Kasım’a tarım dışı istihdam 179 binlik artışla 24 milyon 736 bine yükselirken (Şekil 3, Tablo 2) tarım dışı işsiz sayısı 59 binlik artışla 3 milyon 729 bine yükselmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda tarım dışı işsizlik oranı da 0,1 yüzde puanlık ılımlı artışla yüzde 13,1’e yükselmiştir.

Şekil 3 : Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücü, istihdam ve işsizlik oranı

 

 

 

Kasım ayında tüm sektörlerde istihdam artışları kaydedilmiştir. Sanayi sektörü istihdamı Ekim’deki 58 binlik azalıştan  sonra Kasım’da 73 bin kişi artmıştır. Son üç ayda sanayi istihdamında görülen artış 240 bin kişidir. Hizmetler sektöründe ise Ekim ayında görülen 206 binlik artıştan sonra Kasım’da da 96 binlik istihdam artışı kaydedilmiştir. İnşaat sektöründe bir önceki ayda görülen ılımlı azalış Kasım’da yerini 10 binlik sınırlı artışa bırakmıştır. Tarım istihdamında son aylardaki artış trendini devam ettirerek Kasım’da da 49 binlik artış kaydedilmiştir.

Şekil 4 : Sektörlerin istihdam değişimi (bin kişi)

 

 

Kadın işsizlik oranında ciddi artış

 

Şekil 5’te mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek işsizlik oranları verilmektedir. Kadın istihdamında son iki aydaki 281 binlik artışa ek olarak Kasım ayında da 74 binlik artış kaydedilmiştir. Buna rağmen işsiz sayısında 80 bin artış gerçekleşmiştir. İşgücündeki artış bir önceki aya kıyasla 156 bin seviyesindedir. Kasım’da kadın işgücündeki artışın istihdama kıyasla daha güçlü olması sonucunda işsizlik oranı 0,6 yüzde puanlık sert bir artışla 14,5 seviyesine yükselmiştir. Kasım’da erkek istihdamı 153 bin artarken işsiz sayısı da 43 bin kişi azalmış, erkek işsizlik oranı yüzde 9,9’dan yüzde 9,6’ya 0,3 yüzde puan gerilemiştir  (Tablo 5). Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarıdaki toplumsal cinsiyet farkı 0,9 yüzde puanlık artışla yüzde 4,9’a yükselmiştir.

Şekil 5 : Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek işsizlik oranları (%)

 

 

 

Kadın ve erkek istihdam oranları bir önceki aya kıyasla sırasıyla 0,1 ve 0,4 yüzde puan artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda Ekim’de yüzde 29,0 olan kadın istihdam oranı Kasım’da yüzde 29,1’e yükselmiştir. Kadın istihdam oranı pandemi öncesi seviyesinin (0cak 2020 %27,6)  1,5 yüzde puan üzerindedir. Kasım 2018’deki yüzde 29,2 zirvesine de çok yaklaşmıştır. Erkek istihdam oranı ise bu dönemdeki 153 binlik güçlü istihdam artışı sayesinde 0,4 yüzde puanlık önemli bir artışla yüzde 64,4 seviyesine yükselerek Kasım 2018 zirvesini yakalamıştır.

 

Şekil 6 : Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek istihdam oranları (%)

 

Tablo 1 : Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergeleri (bin kişi) *

 

İşgücü

İstihdam

İşsizlik

İşsizlik Oranı

Aylık Değişimler

Kasım 18

32.331

28.386

3.945

12,2%

İşgücü

İstihdam

İşsizlik

Aralık 18

32.396

28.273

4.124

12,7%

65

-113

179

Ocak 19

32.055

27.738

4.317

13,5%

-341

-535

193

Şubat 19

32.423

27.931

4.492

13,9%

368

193

175

Mart 19

32.850

28.300

4.550

13,9%

427

369

58

Nisan 19

32.337

27.912

4.425

13,7%

-513

-388

-125

Mayıs 19

32.667

28.200

4.467

13,7%

330

288

42

Haziran 19

32.559

28.102

4.456

13,7%

-108

-98

-11

Temmuz 19

32.572

28.044

4.528

13,9%

13

-58

72

Ağustos 19

32.444

27.891

4.553

14,0%

-128

-153

25

Eylül 19

32.508

27.940

4.568

14,1%

64

49

15

Ekim 19

32.400

28.028

4.372

13,5%

-108

88

-196

Kasım 19

32.599

28.240

4.359

13,4%

199

212

-13

Aralık 19

32.575

28.219

4.356

13,4%

-24

-21

-3

Ocak 20

31.842

27.656

4.186

13,1%

-733

-563

-170

Şubat 20

31.638

27.600

4.038

12,8%

-204

-56

-148

Mart 20

30.362

26.394

3.968

13,1%

-1.276

-1.206

-70

Nisan 20

29.108

25.222

3.886

13,4%

-1.254

-1.172

-82

Mayıs 20

29.650

25.744

3.907

13,2%

542

522

21

Haziran 20

30.609

26.529

4.080

13,3%

959

785

173

Temmuz 20

30.791

26.349

4.442

14,4%

182

-180

362

Ağustos 20

30.846

26.851

3.995

13,0%

55

502

-447

Eylül 20

30.978

27.019

3.960

12,8%

132

168

-35

Ekim 20

31.097

27.026

4.070

13,1%

119

7

110

Kasım 20

31.216

27.154

4.061

13,0%

119

128

-9

Aralık 20

30.990

27.039

3.951

12,7%

-226

-115

-110

Ocak 21

31.620

27.598

4.022

12,7%

630

559

71

Şubat 21

31.864

27.673

4.191

13,2%

244

75

169

Mart 21

32.505

28.280

4.225

13,0%

641

607

34

Nisan 21

32.499

28.153

4.346

13,4%

-6

-127

121

Mayıs 21

32.202

28.148

4.053

12,6%

-297

-5

-293

Haziran 21

32.197

28.777

3.420

10,6%

-5

629

-633

Temmuz 21

32.866

28.982

3.884

11,8%

669

205

464

Ağustos 21

32.870

28.997

3.873

11,8%

4

15

-11

Eylül 21

33.257

29.448

3.809

11,5%

387

451

-64

Ekim 21

33.365

29.627

3.738

11,2%

108

179

-71

Kasım 21

33.632

29.855

3.777

11,2%

267

228

39

 

Kaynak: TÜİK, Betam

 

 

Tablo 2 : Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücü göstergeleri (bin kişi) *

 

İşgücü

İstihdam

İşsizlik

İşsizlik Oranı

Aylık Değişimler

Kasım 18

27.041

23.201

3.840

14,2%

İşgücü

İstihdam

İşsizlik

Aralık 18

27.106

23.121

3.985

14,7%

65

-80

145

Ocak 19

26.853

22.610

4.243

15,8%

-253

-511

258

Şubat 19

27.109

22.799

4.310

15,9%

257

189

68

Mart 19

27.586

23.200

4.386

15,9%

477

401

76

Nisan 19

27.188

22.811

4.377

16,1%

-398

-389

-9

Mayıs 19

27.456

23.118

4.338

15,8%

268

307

-39

Haziran 19

27.431

23.015

4.416

16,1%

-25

-103

78

Temmuz 19

27.446

22.972

4.474

16,3%

14

-43

57

Ağustos 19

27.237

22.770

4.467

16,4%

-209

-202

-7

Eylül 19

27.377

22.860

4.517

16,5%

140

90

50

Ekim 19

27.230

22.928

4.302

15,8%

-147

68

-215

Kasım 19

27.464

23.152

4.312

15,7%

233

224

9

Aralık 19

27.395

23.094

4.301

15,7%

-69

-58

-11

Ocak 20

26.929

22.863

4.066

15,1%

-466

-231

-235

Şubat 20

26.708

22.809

3.899

14,6%

-221

-54

-167

Mart 20

26.140

22.245

3.895

14,9%

-569

-564

-5

Nisan 20

24.235

20.454

3.781

15,6%

-1.905

-1.791

-114

Mayıs 20

24.904

21.044

3.860

15,5%

670

590

80

Haziran 20

25.727

21.714

4.013

15,6%

823

670

153

Temmuz 20

25.851

21.482

4.369

16,9%

123

-232

355

Ağustos 20

25.978

22.055

3.923

15,1%

127

573

-446

Eylül 20

26.072

22.187

3.885

14,9%

94

132

-38

Ekim 20

26.216

22.205

4.011

15,3%

144

18

126

Kasım 20

26.306

22.334

3.972

15,1%

90

129

-39

Aralık 20

26.126

22.233

3.893

14,9%

-181

-101

-80

Ocak 21

26.590

22.708

3.882

14,6%

464

475

-11

Şubat 21

26.879

22.820

4.059

15,1%

289

112

177

Mart 21

27.454

23.391

4.063

14,8%

576

571

5

Nisan 21

27.490

23.229

4.261

15,5%

36

-162

198

Mayıs 21

27.290

23.360

3.930

14,4%

-200

131

-331

Haziran 21

27.185

23.841

3.344

12,3%

-105

481

-586

Temmuz 21

27.813

24.003

3.810

13,7%

629

162

467

Ağustos 21

27.841

23.999

3.842

13,8%

28

-4

32

Eylül 21

28.159

24.414

3.745

13,3%

318

415

-97

Ekim 21

28.226

24.557

3.669

13,0%

67

143

-76

Kasım 21

28.465

24.736

3.729

13,1%

238

179

59

 

Kaynak: TÜİK, Betam

 

 

 

Tablo 3 : Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam (bin kişi) *

 

Tarım

Sanayi

İnşaat

Hizmetler

Aylık Değişimler

Kasım 18

5.185

5.659

1.764

15.778

Tarım

Sanayi

İnşaat

Hizmetler

Aralık 18

5.152

5.630

1.787

15.705

-33

-29

23

-73

Ocak 19

5.128

5.195

1.676

15.741

-24

-435

-111

36

Şubat 19

5.132

5.369

1.653

15.778

4

174

-23

37

Mart 19

5.100

5.609

1.719

15.872

-32

240

66

94

Nisan 19

5.101

5.366

1.597

15.848

1

-243

-122

-24

Mayıs 19

5.082

5.618

1.628

15.871

-19

252

31

23

Haziran 19

5.087

5.663

1.546

15.806

5

45

-82

-65

Temmuz 19

5.072

5.615

1.535

15.822

-15

-48

-11

16

Ağustos 19

5.121

5.589

1.472

15.709

49

-26

-63

-113

Eylül 19

5.080

5.519

1.486

15.855

-41

-70

14

146

Ekim 19

5.100

5.644

1.522

15.762

20

125

36

-93

Kasım 19

5.088

5.848

1.517

15.787

-12

204

-5

25

Aralık 19

5.125

5.812

1.476

15.806

37

-36

-41

19

Ocak 20

4.793

5.516

1.584

15.764

-332

-296

108

-42

Şubat 20

4.791

5.615

1.527

15.667

-2

99

-57

-97

Mart 20

4.149

5.604

1.399

15.242

-642

-11

-128

-425

Nisan 20

4.768

5.261

1.218

13.976

619

-343

-181

-1.266

Mayıs 20

4.700

5.263

1.452

14.329

-68

2

234

353

Haziran 20

4.815

5.424

1.571

14.719

115

161

119

390

Temmuz 20

4.867

5.287

1.613

14.582

52

-137

42

-137

Ağustos 20

4.796

5.386

1.617

15.052

-71

99

4

470

Eylül 20

4.832

5.609

1.614

14.964

36

223

-3

-88

Ekim 20

4.821

5.515

1.611

15.079

-11

-94

-3

115

Kasım 20

4.820

5.619

1.637

15.079

-1

104

26

0

Aralık 20

4.806

5.859

1.666

14.709

-14

240

29

-370

Ocak 21

4.890

5.871

1.661

15.176

84

12

-5

467

Şubat 21

4.853

5.722

1.695

15.403

-37

-149

34

227

Mart 21

4.889

6.200

1.766

15.425

36

478

71

22

Nisan 21

4.924

6.004

1.762

15.463

35

-196

-4

38

Mayıs 21

4.788

5.951

1.780

15.630

-136

-53

18

167

Haziran 21

4.936

6.249

1.780

15.813

148

298

0

183

Temmuz 21

4.979

5.964

1.719

16.320

43

-285

-61

507

Ağustos 21

4.998

6.196

1.800

16.004

19

232

81

-316

Eylül 21

5.034

6.421

1.811

16.182

36

225

11

178

Ekim 21

5.070

6.363

1.807

16.388

36

-58

-4

206

Kasım 21

5.119

6.436

1.817

16.484

49

73

10

96

 

Kaynak: TÜİK, Betam

 

 

 

Tablo 4 : İşsizlik Ve Alternatif İşsizlik Oranları (%) Ve Seviyeleri (Bin) *

 

İşsizlik Oranı (%)

İşsiz Sayısı (Bin)

Zamana Bağlı Eksik İstihdam Ve İşsizlerin Bütünleşik Oranı (%)

Zamana Bağlı Eksik İstihdam Seviyesi (bin)

Potansiyel İşgücü Ve İşsizlerin Bütünleşik Oranı (%)

Potansiyel İşgücü (bin)

Atıl İşgücü Oranı (%)

Toplam

Kasım 18

12,2

3945

13,4

387

16,5

1664

17,6

5997

Aralık 18

12,7

4124

13,9

379

17,1

1708

18,2

6211

Ocak 19

13,5

4317

14,6

363

18,6

2021

19,7

6701

Şubat 19

13,9

4492

15,1

404

18,1

1681

19,2

6577

Mart 19

13,9

4550

15,2

443

18,4

1831

19,6

6825

Nisan 19

13,7

4425

14,8

361

17,9

1661

19,0

6446

Mayıs 19

13,7

4467

14,5

270

17,7

1598

18,5

6335

Haziran 19

13,7

4456

14,6

298

18,2

1797

19,1

6550

Temmuz 19

13,9

4528

14,9

325

18,3

1754

19,3

6607

Ağustos 19

14,0

4553

14,8

249

18,5

1778

19,2

6580

Eylül 19

14,1

4568

15,2

373

17,9

1524

18,9

6465

Ekim 19

13,5

4372

14,4

294

17,9

1739

18,7

6404

Kasım 19

13,4

4359

14,4

335

17,5

1631

18,5

6326

Aralık 19

13,4

4356

14,5

367

17,6

1671

18,7

6395

Ocak 20

13,1

4186

15,7

813

19,1

2343

21,6

7343

Şubat 20

12,8

4038

15,1

739

18,7

2310

20,9

7088

Mart 20

13,1

3968

16,1

920

20,5

2838

23,3

7726

Nisan 20

13,3

3886

18,2

1412

23,3

3776

27,6

9074

Mayıs 20

13,2

3907

18,9

1697

24,0

4222

29,1

9826

Haziran 20

13,3

4080

17,0

1124

22,4

3578

25,7

8781

Temmuz 20

14,4

4442

18,4

1224

22,6

3252

26,2

8917

Ağustos 20

13,0

3995

17,0

1249

21,5

3359

25,1

8603

Eylül 20

12,8

3960

16,1

1027

21,4

3396

24,3

8384

Ekim 20

13,1

4070

17,4

1341

21,9

3509

25,7

8920

Kasım 20

13,0

4061

17,0

1246

23,0

4050

26,5

9357

Aralık 20

12,7

3951

17,9

1596

24,0

4588

28,5

10135

Ocak 21

12,7

4022

20,2

2365

22,9

4175

29,5

10562

Şubat 21

13,2

4191

19,6

2054

22,3

3751

28,0

9997

Mart 21

13,0

4225

18,1

1658

21,0

3292

25,6

9176

Nisan 21

13,4

4346

19,5

1991

21,5

3365

27,0

9702

Mayıs 21

12,6

4053

18,6

1937

21,1

3475

26,6

9464

Haziran 21

10,6

3420

14,6

1281

18,7

3199

22,3

7900

Temmuz 21

11,8

3884

16,1

1407

19,5

3136

23,4

8428

Ağustos 21

11,8

3873

14,9

1025

18,8

2841

21,7

7738

Eylül 21

11,5

3809

15,1

1213

18,5

2876

21,8

7897

Ekim 21

11,2

3738

15,7

1500

18,7

3077

22,8

8315

Kasım 21

11,2

3777

15,4

1402

18,2

2866

22,1

8045

 

Kaynak: TÜİK, Betam

 

Tablo 5 : Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek genel işgücü göstergeleri (bin)

 

Toplam İşgücü, Kadın

Toplam İstihdam, Kadın

Toplam İşsiz, Kadın

Toplam İşgücü, Erkek

Toplam İstihdam, Erkek

Toplam İşsiz, Erkek

Kadın İşgücü / 15+

Kadın İstihdam / 15+

Erkek İşgücü / 15+

Erkek İstihdam / 15+

Kasım 18

10.492

8.989

1.503

21.839

19.397

2.442

34,1

29,2

72,6

64,4

Aralık 18

10.553

8.985

1.568

21.842

19.287

2.555

34,2

29,1

72,5

64,0

Ocak 19

10.649

8.957

1.692

21.407

18.782

2.625

34,5

29,0

71,0

62,3

Şubat 19

10.718

8.953

1.765

21.705

18.978

2.727

34,7

29,0

71,9

62,9

Mart 19

10.796

8.978

1.818

22.054

19.321

2.733

34,9

29,0

73,0

63,9

Nisan 19

10.735

8.989

1.746

21.602

18.923

2.679

34,6

29,0

71,4

62,5

Mayıs 19

10.745

8.976

1.769

21.922

19.224

2.698

34,6

28,9

72,3

63,4

Haziran 19

10.659

8.932

1.727

21.899

19.170

2.729

34,3

28,7

72,2

63,2

Temmuz 19

10.693

8.937

1.756

21.879

19.107

2.772

34,4

28,7

72,0

62,9

Ağustos 19

10.630

8.888

1.742

21.814

19.003

2.811

34,1

28,5

71,7

62,4

Eylül 19

10.700

8.920

1.780

21.807

19.019

2.788

34,3

28,6

71,6

62,4

Ekim 19

10.629

8.945

1.684

21.771

19.083

2.688

34,0

28,6

71,4

62,5

Kasım 19

10.726

8.964

1.762

21.873

19.276

2.597

34,3

28,6

71,6

63,1

Aralık 19

10.643

8.908

1.735

21.932

19.311

2.621

34,0

28,4

71,7

63,1

Ocak 20

10.340

8.670

1.670

21.502

18.986

2.516

33,0

27,6

70,2

62,0

Şubat 20

10.122

8.643

1.479

21.516

18.957

2.559

32,2

27,5

70,1

61,8

Mart 20

9.449

8.040

1.409

20.913

18.354

2.559

30,0

25,6

68,0

59,7

Nisan 20

9.153

7.879

1.274

19.956

17.344

2.612

29,0

25,0

64,8

56,3

Mayıs 20

9.310

7.988

1.322

20.340

17.756

2.584

29,5

25,3

65,9

57,5

Haziran 20

9.744

8.247

1.497

20.865

18.282

2.583

30,8

26,1

67,5

59,1

Temmuz 20

9.785

8.244

1.541

21.005

18.105

2.900

30,9

26,1

67,8

58,4

Ağustos 20

9.755

8.316

1.439

21.091

18.534

2.557

30,8

26,2

67,9

59,7

Eylül 20

9.726

8.315

1.411

21.253

18.704

2.549

30,6

26,2

68,3

60,1

Ekim 20

9.787

8.335

1.452

21.310

18.691

2.619

30,8

26,2

68,4

60,0

Kasım 20

9.764

8.355

1.409

21.451

18.799

2.652

30,7

26,3

68,7

60,2

Aralık 20

9.856

8.482

1.374

21.135

18.558

2.577

30,9

26,6

67,6

59,3

Ocak 21

10.003

8.549

1.454

21.617

19.049

2.568

31,3

26,8

69,0

60,8

Şubat 21

10.185

8.617

1.568

21.679

19.056

2.623

31,9

27,0

69,1

60,8

Mart 21

10.278

8.621

1.657

22.228

19.660

2.568

32,1

26,9

70,8

62,6

Nisan 21

10.436

8.803

1.633

22.064

19.350

2.714

32,6

27,5

70,2

61,6

Mayıs 21

10.211

8.661

1.550

21.990

19.487

2.503

31,8

27,0

69,9

61,9

Haziran 21

10.364

8.908

1.456

21.834

19.870

1.964

32,2

27,7

69,3

63,1

Temmuz 21

10.799

9.268

1.531

22.067

19.713

2.354

33,5

28,8

69,9

62,5

Ağustos 21

10.643

9.082

1.561

22.228

19.916

2.312

33,0

28,2

70,4

63,0

Eylül 21

10.777

9.223

1.554

22.480

20.225

2.255

33,4

28,6

71,1

63,9

Ekim 21

10.880

9.363

1.517

22.487

20.265

2.222

33,6

29,0

71,0

64,0

Kasım 21

11.035

9.437

1.597

22.597

20.418

2.179

34,1

29,1

71,3

64,4

 

Kaynak: TÜİK, Betam

 

 

 

Kutu 1: Alternatif İşsizlik Oranları İle İlgili Tanımlar

 

Zamana bağlı eksik istihdam: Referans haftasında istihdamda olan, esas işinde ve diğer işinde/işlerinde fiili olarak 40 saatten daha az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olduğu taktirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişilerdir.

 

Potansiyel işgücü: Referans haftasında ne istihdamda ne de işsiz olan çalışma çağındaki kişilerden; iş arayan fakat kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olmayanlarla, iş aramadığı halde çalışma isteği olan ve kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olan kişilerdir.

 

İşsiz: Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde aktif iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler işsiz nüfusa dahildir.

 

1) İşsizlik Oranı = [İşsiz/İşgücü] * 100      

2) Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizliğin bütünleşik oranı =

[(Zamana bağlı eksik istihdamdaki kişiler + İşsizler) / İşgücü] * 100

3) İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı =

   [(İşsiz + Potansiyel İşgücü) / (İşgücü + Potansiyel İşgücü)] * 100     

4) Atıl İşgücü Oranı =

   [(Zamana Bağlı Eksik İstihdam  + İşsiz + Potansiyel   İşgücü) / (İşgücü + Potansiyel İşgücü)] * 100

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)