adscode

LGS soruları bu konulardan çıkabilir

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav 6 Haziran’da yapılacak. Anadolu, fen gibi devlet liseleri ile yabancı kolejler, LGS ile öğrenci alacak. O nedenle yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin sınava girmesi bekleniyor.

LGS soruları bu konulardan çıkabilir
Eğitim

Bu yıl öğrenciler sınavda tüm müfredattan sorumlu ancak uzun paragraflı sorular ve dil bilgisi olmayacak. Milliyet'ten Aysek Bozan Yılmaz'ın haberine göre; okuduğunu anlama, yorumlama yeteneğinin de önemli olduğu LGS’de, soru çıkması beklenen konular şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavlar 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Anadolu, fen, sosyal bilimler, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile yabancı kolejlerin de aralarında bulunduğu pek çok özel lise LGS ile öğrenci alacak. MEB, 8. sınıf öğrencilerinin sınav başvurularını otomatik olarak yaptı ancak sınava girmek zorunlu değil. 8. sınıfta yaklaşık 1.4 milyon öğrenci var ve her yıl yüzde 90’a yakını sınava girdiği düşünüldüğünde, bu yıl LGS’ye yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin katılacağı tahmin ediliyor.


Sınavla öğrenci alan devlet okullarının kontenjanı ise 174 bin 160. Bu durumda öğrencilerin yüzde 15’i, sınavla öğrenci alan devlet liselerinden birine girebilecek. Ancak hem gözde okullar hem de kolejler LGS ile öğrenci alacağından öğrenciler için bu sınav çok önemli o nedenle son 5 günde, tüm enerjilerini hayalindeki liseye girmek için harcıyorlar. Peki, LGS’de hangi konulardan soru çıkması bekleniyor? Bu sorunun yanı sıra LGS’de bu yıl getirilen yenilikler konusunda FMV Işık Ortaokulu 8. Sınıflar Rehber Öğretmeni İrem Kilimci’den görüş aldık.

Dil bilgisi olmayacak

Geçen yıl öğrenciler pandemi nedeniyle sadece yüz yüze eğitimde işlenen konulardan sorumlu tutuldu. Bu yıl, müfredatın tamamından sorumlular. Geçen yıldan farklı olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 10 Nisan’da yaptığı açıklamayla 2021 LGS’de Türkçe’de dil bilgisi sorularının olmayacağını ve uzun paragrafların yer almayacağını açıkladı. MEB’in yayınladığı mayıs ayı örnek sorularında çok uzun paragraflara yer verilmedi. Sınavın başvuru, uygulama ve değerlendirme süreçleri geçen yıl ile aynı. Sınavda testlere göre şu konulardan soru çıkması bekleniyor:

TÜRKÇE: Türkçe konularından dil bilgisi kazanımları çıkarıldı. Bu nedenle “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam” başlıkları altındaki anlam sorularının ağırlığı arttı. Örnek sorular incelendiğinde bu konudaki soruların yoğun olarak örneklendirildiği görüldü. Öğrencilerin, “Anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları, metin türleri, söz sanatları, medya metinlerinin yazılış amaçları, yazım ve noktalama kuralları”nı tekrar etmeleri yararlı olacaktır. Ayrıca MEB ders kitaplarında ve örnek sorularda yer alan deyim ve atasözlerini gözden geçirmeleri öğrencilerin sınav başarılarını artıracaktır.

Karekök öne çıkıyor

MATEMATİK: Son 3 yıl LGS’de çıkmış soruların konulara göre dağılımları incelendiğinde 2021’de en fazla soru gelmesi beklenen konular kareköklü sayılar ve doğrusal denklemler. Çarpanlar katlar, üslü ifadeler, üçgenler, geometrik cisimler konularından da kısmen fazla soru çıkması beklenmekte. Sınav için kalan kısa zamanda öğrencilerin bu konuları tekrar etmeleri yararlı olacaktır. Ayrıca LGS’nin önceki yıllara göre biraz daha kısa ve az zorlayıcı sorulardan oluşacağı beklentisine göre, her konunun en temel kısımlarının üzerinden geçilmesi, her konunun hatırlanması gereken en önemli noktalarının tekrar edilmesi de avantaj sağlayacaktır.


FEN BİLİMLERİ: Yedi ünite var. 20 soruluk bir testte her ünitenin içindeki konu başlıklarından soru çıkması mümkün gözükmemekte. Şimdiye kadar yapılan LGS soruları göz önünde bulundurulduğunda bazı konular ön plana çıkıyor. Öğrencilerin mutlaka göz atmasını önerdiğimiz konular şöyle: Mevsimlerin Oluşumu, DNA’nın Yapısı ve Eşlenmesi, Tek Karakter Çaprazlaması, Modifikasyon ve Mutasyonun Özellikleri, Canlıların Çevreye Uyumu, Katı, Sıvı ve Gaz Basıncı Özellikleri ve Günlük Hayatta Karşılaşılan Örnekleri, Periyodik Cetvel, Fiziksel ve Kimyasal Değişim, Kimyasal Tepkimeler, Asit-Bazların Özellikleri, Isınmanın Maddelerin Üzerindeki Etkisi, Maddenin Hal Değişimi ve Isınma Grafikleri Çizimi, Basit Makinelerin Özellikleri ve Sağladığı Avantajlar, Fotosentez ve Solunum Özellikleri, Elektrik Yüklü Cisimler ve Aralarındaki Etkileşimleri.


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Son yıllardaki LGS soruları değerlendirildiğinde şu konuları tekrar etmekte fayda görüyoruz: Selanik şehrinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı; Mustafa Kemal’in askeri görevlerinde, milli mücadele sürecinde ve inkılapları gerçekleştirmede sergilediği kişilik özellikleri; Büyük Millet Meclisi’nin “kurucu meclis, meclis hükümeti sistemi” kavramları iyi bilinmeli. Aynı zamanda “ulusal egemenlik, ulusal bağımsızlık, egemen devlet” kavramlarının her dönem üzerinde durulmuş kavramlar olduğunu unutmayalım.

Sevr Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması’nın önemi üzerinde durulmalı. Atatürk ilkeleri konusundan soru gelmesi kaçınılmazdır. Atatürk İlke ve İnkılaplarının temel esaslarının neler olduğu bilinmeli. Özellikle İzmir İktisat Kongresi ve Medeni Kanun’un konularına ağırlık verilmeli. Benzer konu Atatürk dönemi Türk dış politikası konusu için de geçerli. Bu yıl soru çıkma ihtimali çok yüksek olan bir konu. Bu konu kapsamında mütekabiliyet, milli menfaatlere dayanma, barışçıl, hukuka bağlılık gibi kavramlar da iyi bilinmeli.


Önceki yıllara dikkat

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: 5 ünite var. LGS’de her ünitenin içindeki konu başlıklarından soru çıkması mümkün. Tekrar edilmesi gereken konu başlıkları şöyle: Kader ve Kaza İnancı; İnsanın İradesi ve Kader; Kaderle İlgili Kavramlar; Zekât ve Sadaka İbadeti; Dinin Temel Gayesi; Hz. Muhammed’in Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği, Merhametli ve Affedici Oluşu, İstişareye Önem Vermesi, Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı; İslam Dininin Temel Kaynakları; Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları.

İNGİLİZCE: Öğrenciler şu konuları tekrar etmeliler: Önerilerde bulunma ve verilen önerilere cevap verebilme ifadelerini karşılayan dil yapıları (making suggestions); tercih ettikleri, beğendikleri ve hoşlanmadıkları durumları ifade eden cümle yapıları (preferences, likes and dislikes); herhangi bir süreci ifade edebilme ve takip edebilmek için kullanılan yapılar (describing a process); herhangi iki durumu veya düşünceyi karşılaştıran ifadeler (comparing and contrasting ideas). Sınavın İngilizce bölümünde, kelime bilgisi ön plana çıktığı için özellikle MEB kitabının kendisine ait kelime listeleri mutlaka sınavdan önce tekrar edilmeli.

Milliyet


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)