adscode

Üniversiteler çökmüş, insanlar canlarından bezmiş; kimin umrunda!

YÖK'ün, ÖYP 50/d ve 2547 sayılı yasanın 35. Maddesi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasına ilşkin kararları tartışma yaratıyor. İşte bu duruma…

Üniversiteler çökmüş, insanlar canlarından bezmiş; kimin umrunda!
Eğitim
"YÖK ve hukuk” konusunun geldiği noktaya çok güncel bir örnek söz konusu. İnsanlar sıkıntıdaymış. Üniversiteler kan ağlıyormuş, hocasızlıktan artık kimse üniversiteleri tercih etmiyormuş; ne önemi var?
 
Malumunuz, 6569 sayılı Kanun’un 32. Maddesi ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 67. maddede “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır. Ancak, YÖK Yürütme Kurulunun 29.07.2015 tarihli toplantısında; bu hususun,  ÖYP, 50/d ve 2547 sayılı yasanın 35. Maddesi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına karar verilmiştir.
 
Bunun üzerine YÖK’ün söz konusu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay’a dava açılmıştır. Sonuçta Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 26.04.2017 günü oy birliği ile aldığı ve 27-28 Eylül 2017 tarihlerinde yayınlanan “YD İtiraz No: 2017/231” sayılı kararı ile “YÖK Yürütme Kurulunun bu kararının yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.
 
Bu nedenle, 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 67. Madde hükümleri,  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun “YD İtiraz No: 2017/231” sayılı kararı gereğince, ÖYP, 50/d ve 2547 sayılı yasanın 35. Maddesi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında da uygulanacaktır.


Malumunuz “50/d” statüsünün özelliği, lisansüstü eğitim süresince devam eden bir araştırma görevlisi kadrosu olup, doktora eğitimi süresince devam etmekte ve doktoranın bitmesiyle sona ermektedir. Dolayısıyla öğretim süresinin hesaplanmasına getirilen bu değişikliğin, 50/d araştırma görevliliği süresine de yansıtılması gerekir.


Ancak YÖK maalesef Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun söz konusu kararı üzerine yeni bir genelge yayınladı. İnternet sitelerine bu haber “YÖK, ÖYP/50-D ilişik kesilmesinde karar düzeltti” diye yayınlandı, oysa ki hiç alakası yok. YÖK yine bildiğini okuyor. YÖK’ün 16.10.2017 tarihinde üniversitelere yayınladığı yeni genelgede “bu kararın 50/d araştırma görevliliği süresine uygulanmayacağını, öğretim süresine uygulanacağını” belirtiyor.


Oysa ki, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun “YD İtiraz No: 2017/231” sayılı kararının incelenmesinden görüleceği üzere, dava sürecinde YÖK,  Danıştay’a gönderdiği savunmasında da aynı şeyi söylemiş yani “bu kararın 50/d araştırma görevliliği süresine uygulanmayacağını, öğretim süresine uygulanacağını” savunmuştur. Ancak kararda, “YÖK’ün bu savunmasına itibar edilmesine olanak bulunmadığı” açıkça belirtilmektedir.


Öyle olduğu halde YÖK bir kez daha araştırma görevlilerine karşı kendi kararında ısrar ediyor. 

Belli ki daha çok davalar açılacak, yıllar süren dava süreçleri beklenecek. Bu arada üniversiteler çökmüş, insanlar canlarından bezmiş; kimin umurunda.


Selam ve saygılarımı sunarım.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)