adscode

Uzmanlar liseye giriş sınavı örnek sorularını değerlendirdi!

Doğa Koleji uzmanları MEB’in bugün yayınladığı LGS örnek sorularını değerlendirdi.

Uzmanlar liseye giriş sınavı örnek sorularını değerlendirdi!
Sınavlar

MEB Bugün saat 15:00’da bu sene uygulanacak olan liselere Geçiş Sınavı için örnek 45 soru yayınlamıştır. Gerçek sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sözel bölümde 50 soru(20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 Yabancı Dil) bulunmaktadır ve adaylara 75 dakika verilecektir. Sayısal bölüm 40 soru (20 Matematik, 20 Fen Bilimleri) ve 60 dakika şeklinde uygulanacaktır.

 

Örnek sorulara bakıldığında 10 Türkçe, 5 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 Yabancı Dil, 10 Matematik, 10 Fen Bilimleri sorusu yayınlanmıştır.

 

 

Örnek sorulardan anlaşılacağı üzere bilgiyi kullanma, farklı durumlara uyarlama, yorumlama becerilerinin ön planda olduğu görülmektedir. Sadece bilen öğrencilerin değil, bilgiyi kullanabilen, analiz ve sentez yapabilen öğrenciler bu sınavda daha başarılı olacaktır.

8 sınıf öğrencilerinin yeni sistemde PISA sorularına benzer sorularla karşılaşacağı söylenebilir.

Paragrafların ve soru öncüllerinin uzun olması sınavda zaman yönetimine de dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Akademik olarak güçlü, bilgiyi bilen aynı zamanda sorgulayıp eleştirel düşünen, test becerilerini geliştiren öğrenciler şüphesiz başarılı olacaktır.

Sınava hazırlanan tüm 8 sınıf öğrencilerine başarılar dileriz.


 

Örnek Soruları ders bazlı incelediğimizde;


 

TÜRKÇE DEĞERLENDİRMESİ (Türkçe Bölüm Başkanı; Hurihan YILDIRIM)


 

MEB’in açıklamış olduğu örnek sorular, 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Bu sorularda PISA mantığında olan sorulara yer verilmiştir. Metne bağlı sorularda ise ortak metin üzerinde hem okuma- anlama hem de dil bilgisini ölçen sorular bulunmaktadır. Dil bilgisi sorularında fiil çatısı, cümlenin ögeleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusundaki kazanımlar ölçülmektedir. Parçada Anlam konusuna ağırlık verildiğini gördüğümüz örnek sorulara göre, 8. sınıf öğrencilerimizin okuma-anlama çalışmalarına daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. Türkçe sınavının, okuma-anlama dil becerilerini ve mantık düzeyinde yorum yapma becerilerini ölçen, oldukça nitelikli sorulardan oluşacağını düşünmekteyiz.


 

MATEMATİK DEĞERLENDİRMESİ (Matematik Bölüm Başkanı; Elvin ÖVEN GÜÇBİLMEZ)

Öğrencilerimizi geçtiğimiz yıllarda uygulanan matematik sorularından çok farklı soruları kapsayan bir sınavın beklediğini söyleyebiliriz

Soruların hazırlanışında tamamen 8. Sınıf müfredatına bağlı kalınmış, 5.,6. ve 7. Sınıf müfredatlarından alıntılar gerçekleştirilmemiştir.

Örnek soruların tamamına yakınının matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği görülmektedir. Bu da seçiciliği yüksek bir sınavın öğrencilerimizi beklediğini göstermektedir.

Bunun yanı sıra, sorular ilk bakışta çoktan seçmeli soru kalıbında görünse de, hiçbir soruda şıkların öğrenciyi cevaba götürmesi söz konusu değildir. Bu özelliği ile PİSA sınavları ile benzerliği dikkat çekmektedir.

Akıl oyunu ya da zeka sorusu diye nitelendirebileceğimiz bir sorunun, örnek sorular içindeki varlığı, öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneğinin de ölçülmek istendiğinin bir göstergesidir.

Yayınlanan sorular geçmiş yıllara göre farklı olsa da, işlem gerektirmeyen, problem çözme, dikkat ve yorum becerisi gerektiren sorulardır.


 

FEN BİLİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ (Fen Bilimleri Bölüm Başkanı; Rezan BOZKURT)

MEB’in sınırladığı kazanımlara uygun olup temel bilgileri içermektedir. Geçtiğimiz yıllarda da karşımıza çıkan deneysel düzeneklerin sorgulandığı, grafik, tablo ve görsellerle ilişkili soruların ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Deneysel verilerin değerlendirildiği bilgiyi yorumlama ve muhakeme gücünü ölçen zorlayıcı soruların geleceğini öngörüyoruz. Yaparak ve yaşayarak öğrenen, sayısal düşünme becerisi güçlü öğrencilere bu sınavın avantaj sağlayacağına inanıyoruz.


 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DEĞERLENDİRMESİ (Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı; Ezgi DURSUN)


 

MEB tarafından 5 adet İnkılap tarihi sorusu yayınlanmıştır. Bu soruları incelediğimizde, soru metinlerine daha geniş yer verildiğini ve seçeneklerdeki çeldiricilerin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Sorular, ayırt edici düzeyde yoruma dayalı sorular olmakla birlikte öğrencilerin bilgilerini kullanma becerilerini de ölçen niteliktedir. Fakat bilgiyi direkt ölçen sorulara değil bilgiyi yorum yoluyla ölçen sorulara yer verilmiştir. Kısa ve direkt bilgiyi ölçen sorulara yer verilmemiştir. Tarihsel olayların yorumlanması önem kazanmaktadır.


 

İNGİLİZCE DEĞERLENDİRMESİ (İngilizce Bölüm Başkanı; Tuba MUMCU)


 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak olan Liselere Giriş Sınavı için yayınlanan 5 örnek soru, Ünite 1 “Friendship”, Ünite 5 “The Internet” ve Ünite 7 “Tourism” konularını kapsamaktadır. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı’nın sene başında yayınladığı müfredatla ve kazanımlarla örtüşmektedir. Örnek sorular TEOG sınav soruları ile karşılaştırıldığında soruların daha çok görsel ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bu sınavda yine paragraf sorularına yer verilmiş.  Sorularda dilbilgisi yapıları; günlük hayatta kullanılan İngilizce ifadeler, diyaloglar ve paragraflar içinde ölçülmektedir.


 

DİN KÜLTÜRÜ  ve AHLAK BİLGİSİ DEĞERLENDİRMESİ (Din Kültürü  ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı; Abdullah ALBAYRAK)

Din Kültürü  ve Ahlak Bilgisi örnek soruları bilgi, yorum ve okuduğunu anlama tarzında sorulardan oluşmakta. Ancak geçen seneki sınavlardan farklı olarak bilgi sorularının daha çok yoruma dayalı sorulardan oluştuğunu görmekteyiz. Sorulara baktığımızda yorumun bilgiye dayalı olması gerektiği açıkça ortaya çıkıyor. Yanı sıra paragraf tarzı soruların zorluk düzeyinin daha da arttığını görmekteyiz. Sonuç olarak Meb tarafından açıklanan örnek sorular perspektifinde bakacak olur isek  Haziran ayında yapılacak olan sınavın öğrencileri geçmiş yıllarda yapılan sınavlara göre daha fazla  zorlayabileceğini söyleyebiliriz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)