adscode

AÇILIMLI İLETİŞİM

hgunes0202@gmail.com
Açılımlı iletişim” güvenli davranışların sergilendiği , karşısındaki kişiye yönelik suçlama, yargılama, olumsuz yönünü ve genellemenin yapılmadığı; bundan dolayı dinleyicinin kaynağı gayret ederek dinlediği ve iletişimin karşılıklı olarak ilerlediği iletişim modeli” ne verilen isimdir.

Kuşkusuz açılımlı iletişim teriminin okul müdürü- öğretmen ve öğretmen-öğrenci açısından olumlu sonuçları bulunmaktadır.

Okul müdürünün açılımlı iletişim halinde olması; öğretmenler açısından oldukça önemi bulunmaktadır. Burada önemlerine dair başlı başına yer verilmektedir.

Başta, okul müdürünün öğretmen karşısında açılımlı iletişim kurması onların okulun amaçları doğrultusunda güdüleyecektir. Yine, Okul müdürünün bu yönde iletişimi öğretme- öğrenme sürecinin etkililiğini dolaylı olarak etkileyecektir.

Diğer taraftan, okul yöneticisi bu tarz iletişim yoluyla öğretmenin moral ve iş doyumu düzeyini yüksek tutabilir. Kuşkusuz bu anlatılanların bileşkesi okul etkililiğidir.

Başka bir ifadeyle, iş doyumu, moral düzeyi yüksek olan öğretmenlerin okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayarak etkililiği sağlaması kaçınılmazdır.

Yine, açılımlı iletişim biçimi öğretmen- öğrenci açısından önemli sonuçlara da sahiptir.

Öğretmenlerin açılımlı iletişimi benimsemesi öğrencilerin öğretme- öğrenme sürecine yöneltecekleridir.

Diğer taraftan, öğrencilerin öz güveni ve öz saygıları artabilir. Böylece, öğrencilerin psikolojik olgunluk bakımından iyi olacağı gibi öğretme- öğrenme sürecine etkin katılımı sağlanacaktır.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)