adscode

BİR SİSTEM OLARAK OKULUN ETKİLİLİĞİ     

Bir sistemin, birbirine bağlanan parçalara sahip olan bir bütün olduğunu söyleyebiliriz… Bir sistemin parçaları duygular, düşünceler veya davranışlar da olabilir.     

hgunes0202@gmail.com
Bir sistem olarak okulun etkili, etkin verimli olabilmesi, büyük ölçüde okul yöneticileri, öğretmenler-öğrenci arasında duyguların, düşüncelerin veya davranışların eşgüdüm halinde olmasına bağlıdır. Ancak, okulu amaçlarının gerçekleştirilme düzeyine etki eden duygular ve düşünceler veya davranışların bilinmesi gerekiyor ki bir sistem olarak eşgüdüm ve okul açıklanabilsin.

     Sırasıyla, ele aldığımızda okul yöneticileri, öğretmenlerle ilişkilerinde  şu duygulara, düşüncelere veya davranışlara sahip olmalıdır: işbirliği, rehberlik, rehberlik, empati, liderlik, katılımcı yönetim, grup sürecini önemseme, otoriter davranışlardan kaçınma, öğretmenle çift yönlü iletişim, demokratik tutum ve davranışları önemseme.

     Öğretmenin öğrencilerle ilişkilerinde taşıması gereken duygular, düşünceler veya davranışlar ise şu şekildedir: öğrenci için uygun öğretim ilke ve yöntemleri belirlemek, grup sürecini vurgulamak, sınıf yönetimi konusunda yeterli  bilgiye sahip olmak, yeterli alan bilgisine sahip olmak.

      Tabii ki, öğrencinin sahip olması gereken tutum ve davranışlar da bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: Empati, işbirliği, dayanışma, derse hazır gelme, derse aktif katılım, sınıf kurallarına uyuma.

        Kuşkusuz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler arasında eşgüdüm zayıflığı görülmektedir. Burada ise okul yöneticilerin belli bir yönetim eğitiminden geçmemesinin önemli bir payı bulunmaktadır. 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)