adscode
adscode

ÇAĞDAŞ BİR TOPLUM YARATMAK ÜZERİNE

Kültürel ortamın  yarattığı zihinsel tutum, nesne ya da olayların algılamasını etkiliyor. Bu durumun da toplumumuz açısından önem taşıdığını söyleyebiliriz. 

hgunes0202@gmail.com
Zihinsel tutum, nesne ya da olayların algılamasını etkileyen eğitim kültürü ne gibi özelliklere sahip olmak durumundadır? Bunun tartışılması gerekir.

     Amaç çağdaş bir toplum yaratmaktır. Bunun için kültürel bileşenlerinden eğitimin şu özelliklere sahip olması gerekmektedir:

1- Eğitim laik ve bilimsel olmalıdır.

2- Eğitimde fırsat ve eğitim eşitliği sağlanmalıdır.

3- Eğitim toplumsal hareketliliği sağlamalıdır.

4- Eğitim sisteminde ticarileşmeye son verilmelidir.

5- Eğitimde siyasi kadrolaşma yerine liyakate yer verilmelidir.

6- Sınav odaklı eğitimden vazgeçilmelidir.

7-Neoliberal müfredat yerine toplumsal bir anlayış beslenmelidir.

      Elbette bu niteliklere sahip eğitim kültürünün bireylerin zihinsel tutum ve olayların algılamasını olumlu anlamda  etkileyecektir.

Çünkü eğitim kültürü;

1- Bireylerin görüş ufkunu genişletecektir.

2- Bireylerin yaratıcı düşüncelere sahip olmasını sağlayacaktır.

3- Bireylerin yeni bilişsel şemalar edinmesinde yardımcı olacaktır.

4- Bireylerin çevresine uyum sağlamasında yardımcı olacaktır.

        Diğer taraftan, kültürün bileşenlerinden eğitim bireylerin algı dünyasını şu şekilde etkilemektedir:

1- Bireylerin olayları gerçekçi bir biçimde algılamasını sağlayacaktır.

2- Bireylerin olaylar arasındaki bağlantıları görmelerini sağlayacaktır.

3- Bireylerin olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini görmelerini sağlayacaktır.

4- Bireylerin olayların toplumsal siyasi, ekonomik yansımalarını görebilmelerini sağlayacaktır.

Buraya kadar normal koşullar altında olması gerekenlerdir. Ancak kültür bileşeni olarak eğitim öğesi olarak ülkemizde çağdaş bir toplum yaratmada çok uzaktır. Yine, kültür öğesi olarak eğitim sistemimizin zihinsel tutum ve olayların algılamasını olumlu anlamda etkilemediği görülmektedir. Bunun için herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)