adscode
adscode

TOPLUMSAL BENZEŞME VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİ    

Bilindiği gibi, toplumsal kültürlerin, değişik kültürlerden birey ya da grupların türdeş bir kültür bütünü oluşturacak biçimde kaynaşmalarına toplumsal benzeşme  denir.

hgunes0202@gmail.com
Okul açısından, toplumsal benzeşme önem taşımaktadır. Çünkü, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin toplumsal benzeşmeleri, örgüt olarak okulun etkililiğine katkıda bulunmaktadır.

     Öğretmenlerin örgüt olarak okulda toplumsal benzeşmenin sonucu ne olabilir? Öğretmenlerin toplumsal benzeşmelerinde çerçeve ve araçlar ne olmalıdır?

     Kuşkusuz, öğretmenler örgüt olarak okulda yer aldıklarında veya farklı kültürleri getiriyorlar. Öğretmenlerin tutum ve davranışları okulun amaç/amaçları doğrultusunda toplumsal benzeşme sağlanamaz ise okulun etkili olması beklenmemelidir. Bu nedenle, okul yönetimi öğretmenler arasında toplumsal benzeşmeyi sağlamak için birtakım stratejiler kullanmak zorundadır.

       Öğretmenler arasında  toplumsal benzeşmeyi sağlayacak ve çerçeve olabilecek kanun, yönetmelikler formal stratejiler arasında yer almaktadır. Yine, okullar sendikal faaliyetleri bir araç olarak kullanmak öğretmenleri  toplumsal anlamda benzeştirebilirler. Yine, sosyal etkinlikler bu anlamlı sürece katkıda bulunabilir.

     Diğer taraftan, öğrencilerde sınıflarına farklı değer ve tutumlarla gelirler. Bu nedenle, öğretme-öğrenme sürecinin etkililiği öğrencilerin farklı değer ve tutumları benzeşmelerine bağlıdır.

     Yine öğretmenlere şu roller düşmektedir:

1- Okulun ve eğitimin amaçları ayrıntılı olarak  öğrenciye hatırlatılmalıdır.

2- Farklı değer ve tutuma sahip öğrenciler arasında ortak amaç/amaçlar belirlenebilir.

3-Grup sürecine ağırlık veren öğretim ilke ve yöntemlerine ağırlık verilmelidir.

4-Öğrencilerin informal grup oluşumuna ağırlık verilmelidir.

5- Öğrenci okulun amaç/amaçları ve öğretme-öğrenme sürecinin önemi konusunda bilinçlendirilmelidir.

       Sonuç olarak toplumsal benzeşme okulun etkililiği için önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul yöneticilerine ve öğretmenlere önemli roller düşmektedir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)