adscode

Üniversitelerin 2020 Yılı Karnesi

YÖK 4 temel alanda 45 gösterge doğrultusunda hazırlanan 2020 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarını, internet sitesinde paylaştı. Her ne kadar pembe bir rapor gibi görünse de önemli ipuçları veriyor. En azından bir denetim söz konusu.

aguclu@milliyet.com.tr
Yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunda bir önceki Başkan Yekta Hoca gibi düşünüyor olması ve onun başlattığı projeleri destekliyor olması sevindirici:

"Üniversitelerimizin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesine ve kanıt temelli değerlendirmelerinin yapılmasına imkan sağlayan çalışmamızın yüksek öğretimimizde büyük verinin oluşturulmasında anahtar rolünün olacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde üniversitelerimizin bilimsel üretkenliği, akademik performansı, üniversite-sanayi işbirliği, Ar-Ge, uluslararasılaşma ve uluslararası bilim akademileri ve kurumlarıyla iş birliği, sosyal sorumluluk ve topluma hizmet hususlarını da yakından takip edeceğiz."

İşte bu yöndeki değerlendirmeler:

. 2018, 2019 ve 2020 yılı raporları karşılaştırıldığında 2020'de bazı gösterge verilerinde Kovid-19 salgınının etkisiyle cüzi düşüşler olsa da genel olarak yükseliş olduğu görüldü.

. 2018'e nazaran kayıtlı olunan program dışındaki diğer programlardan alınan ders oranı düzenli bir artış ile yüzde 14'ten yüzde 18,58'e, benzer şekilde akredite lisans programı sayısı 420'den 689'a ve öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 6,9'dan 8,2'ye yükseldi.

. Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı 2018'de 7 bin 250 iken 2019'da 8 bin 275'e yükselirken 2020'de bu sayı 7 bin 525 oldu.

. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı 2018'de 2 bin 222 iken 2019'da 3 bin 930'a yükseldi. 2020'de ise 2 bin 84 oldu.

. Teknokent veya TTO projelerine katılan öğrenci sayısı ise son üç yılda sırasıyla 13 bin 646, 24 bin 13 ve 17 bin 294 oldu.

2018, 2019 ve 2020 yılı verileri karşılaştırıldığında düzenli bir artış ile öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı 0,05'ten 0,20'ye ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayısı 0,31'den 0,40'a, en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı 16 bin 256'dan 25 bin 620'ye yükseldi.

 

 . TÜBİTAK ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 5 bin 357'den 8 bin 87'ye ve destek programı sayısı 3 bin 752'den 10 bin 576'ya, kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı 5 bin 770'ten 9 bin 15'e, dünya sıralamalarına giren üniversite sayısı 24'ten 34'e, endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı ise 3 bin 286'dan 6 bin 218'e yükseldi.

. Göstergeler setinin "uluslararasılaşma" ana alanındaki bazı göstergelere ilişkin 2018, 2019 ve 2020 yılı verileri karşılaştırıldığında; yabancı uyruklu öğrenci sayısı düzenli bir biçimde artarak 126 bin 681'den 184 bin 46'ya yükseldi.

. İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı ise 2018'de 1219 iken 2019'da 2 bin 85 ve 2020'de 2 bin 29 oldu.

. Uluslararası değişim programları kapsamında hareketliliğe katılan öğretim elemanı sayısı 2018'de 2 bin 512 ve 2019'da 2 bin 227 iken 2020'de 568, aynı kapsamdaki öğrenci sayısı sırasıyla 20 bin 917, 19 bin 556 ve 13 bin 681 olarak kayıtlara geçti.

. Uluslararası fon destekli proje sayısı 2018 yılına nazaran düzenli bir artış ile 1105'ten 1563'e yükseldi. Yurt dışı kurumlarla ortak yürütülen proje sayısı ise Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen cüzi bir düşüş yaşayarak 2019'da 1759 iken 2020'de 1724 oldu.

. "2018, 2019 ve 2020 yılı verileri karşılaştırıldığında düzenli bir artış ile kamu kurumları ile ortak yürütülen proje sayısı 2 bin 237'den 3 bin 61'e, dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı 2 bin 798'den 4 bin 749'a, Engelsiz Üniversite Ödülü sayısı 63'ten 418'e, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı 26'dan 102'ye ve yeşil, çevreci üniversite endekslerindeki yer alan üniversite sayısı 29'dan 55'e, öğrenci başına yapılan harcama miktarı 12 bin 735 liradan 15 bin 825 liraya yükseldi. Yıllara göre sırayla sosyal sorumluluk projesi sayısı 2 bin 793, 3 bin 850 ve 3 bin 424, verilen sertifika sayısı ise 171 bin 681, 291 bin 24, 281 bin 992 oldu.

193 üniversiteye ait 2020 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarının tamamını https://www.yok.gov.tr/universiteler/izleme-ve-degerlendirme-raporlari adresinde bulabilirsiniz...

Önemli Olan Detaylar!

Ayanın YÖK tarafından görünen yüzünde oldukça iyimser bir tablo söz konusu, peki ya görünmeyen yüzünde?

İşte bu yüzden daha önceki yazılarımızda paylaştığımız sivil Torul örgütlerinin raporlarına da göz atmakta yarar var.

Sayısal anlamda yükselmeler var ama nasıl bir yükselme iyi irdelemek gerekir!

Örneğin öğrenci sayısındaki artışın ne kadarı örgün ne kadarı açık öğretim, örneğin artan yabancı öğrenci sayısının ne kadarı AB ülkelerinden ne kadarı diğer ülkelerden, örneğin artan yayın sayılarının yüzde kaçı üretime yönelik, örneğin ERASMUSta son durum ne?..

 

 Mademizden şeffaflık ve kalite çok önemli, aykırı seslere de kulak vermekte yarar var...


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)