adscode

EĞİTİM SİSTEMİNDE OKUL ARAYIŞLARI…

Eğitim sisteminde değişim ve dönüşüm şart! Ancak, değişim ve dönüşümü doğru stratejiyle yönetmek gerektiğine daha önceki yazımda ayrıntılı değinmiştim. Okullar, eğitim sisteminin merkezini ya da omurgasını oluşturmaktadır. Eğitim sisteminde değişim ve dönüşümün başlangıç noktasını okullar oluşturmalıdır. Okullar, eğitim sisteminin en önemli temel yapısını oluşturduğuna göre, doğru bir değişim ve dönüşüm de okullardan başlamalıdır.

ikegitmeni@hotmail.com
Eğitim sistemimizde okullarla ilgili arayışlar uzun yıllardır devam etmektedir. Kayıt dönemlerinde çocukları için okul arayışları içerisinde olan öğrenci velilerinin eğitim uzmanlarına en sık sordukları soru şudur: Hangi okulu önerirsiniz? Bu sorunun cevabını verebilmek için,  “bir okulu neye göre değerlendireceğiz?” sorusuna cevap aramak gerektiğini düşünüyorum. Sınav odaklı eğitim sistemlerinde öğrencilerin, velilerin ve toplumun eğitimden beklentisi sınav üzerine odaklanmaktadır. Okulların başarısı da öğrencilerin girdikleri merkezi sınavlardan aldıkları puanlarla ölçülmektedir. Bu nedenle, kayıt dönemleri başlamadan önce özel okullar, merkezi sınavlarda dereceye girmiş öğrencilerin isimlerini ve kazandıkları okulları ilan panolarında paylaşmaktadırlar. Son yıllarda kazanan öğrencilerin listelerini yayımlama kervanına, bazı devlet okulları da katıldı... Bazı özel öğretim kurumları kampanyalar başlatarak, başarılı öğrencileri çekebilmek için derece yapanlara araba, ev gibi büyük hediyeler vaat ettikleriyle ilgili haberler de alınmaktadır. Peki, eğitimde başarıyı sadece sınavı kazanan öğrenci sayısıyla değerlendirmek, ne kadar doğru?..

 

Eğitim sistemi sınav odaklı yapıdan kurtarılmadıkça, öğrencilerin ve öğrenci velilerinin eğitim kurumlarıyla ilgili başarı algılarında da sadece sınav odaklı bir bakış açısı gözlemlemek olasıdır. Her merkezi sınav döneminde sınav analizleri yapıldığında, öncelikle genel analizler, il analizleri, ilçe ve okul analizleri yapılır. Eğitim sisteminde sınav analizleri doğru okunup yorumlanarak, eksikleri gidermek yerine, sınav sonuçları başarının tek kriteri gibi algılanırsa, eğitim kurumlarında da süreçleri iyileştirmek yerine, sonuçlarla uğraşma derdine gidilir… Burada şu soruyu da sormak gerekir: Eğitimde başarıda sadece nicelik mi, nitelik mi değerlendirilmeli? Elbette ki nitel ve nicel büyüklükleri birlikte, doğru değerlendirmek gerekir. Yıllar önce merkezi sınavlarda önemli başarı kazanmış bir ilde yaptığım eğitim çalışmasında, eğitim yöneticilerden birinden ilginç bir itiraf cümlesi duymuştum. “Merkezi sınavlarda il sıralamasını daha yukarı çıkarabilmek için, il ya da ilçe yöneticisinin sınavlara çok vasat olan öğrencilerin girmemesi konusunda okul yöneticilerine telkinlerde bulunduğunu ifade etmişti. Bazı illerde merkezi sınavlarda daha başarılı olmak için, merkezi deneme sınavlarını da kapsayan projeler hazırladıkları görülmektedir. Eğitim sisteminde başarı ölçütlerinde kriter olarak sadece sınavlar ele alınırsa, illerden ilçelere ve okullara kadar başarı listelerinde daha üst sıralarda yer alabilmek için, eğitimde niteliklerden çok nicelikler üzerinde durulur ve daha çok nicelikler konuşulur…

 

Eğitim sistemimizde özel öğretim kurumlarını; uluslararası programları uygulayan özel okullar, geçmişteki başarılarıyla uzun yıllar varlığını sürdüren kökleşmiş kolejler, özel okular, dershanelerden dönüşen özel okullar diye sıralamak mümkündür. Yabancı dil programlarıyla markalaşmış bazı kolejlerin ve özel okulların dışındaki diğer özel okulların sınav merkezli bir program uyguladıklarını ve başarı açısından da çok farklı olmadıklarını söylemek mümkündür. Bazı özel okullar, farklı eğitim sistemlerindeki programları uyguladıklarını, uluslararası geçerli diplomalar verdiklerini beyan etmektedirler. Eğitimde kalite ve akreditasyon kitabımda, uluslar arası akreditasyonlara değinmiştim. Önceki yazımda da ifade ettiğim gibi eğitim sektöründe pazarı elinde bulunduran ülkeler, kendi eğitim ürünlerini dünyaya pazarlamak ve kendi akreditasyon kurumlarıyla işbirliği halinde uluslar arası eğitim kurumu ağı oluşturmak için belirli denetim standartları geliştirmişlerdir. Bu standartları yerine getiren farklı ülkelerin eğitim kurumlarını tanıyarak, eğitim ağlarını geliştirmektedirler. Eğitimdeki kalite ve akreditasyon kitabımda da ifade ettiğim gibi uluslararası standartlarda eğitim kalitesine ulaşmak güzel bir hedef ancak, bu hedefi sadece tescil belgesi olarak görmek yerine, gerçek bir başarı hedefi için, nitelik ve nicelik boyutunu çok iyi yerleştirmek gerekir.

 

Eğitim kurumları kendi iç dinamiklerini, kurumsal yapısını, toplumsal ve kültürel yapısına uygun bir değişim dönüşüm yönetimi oluşturmalıdırlar. Taklit ve takipten ibaret bir değişim ve dönüşümün eğitimde anlamlı bir katkı ve başarı sağlayamayacağına, daha önce “nasıl bir değişim ve dönüşüm?” başlığı adı altında değinmiştim. Eğitim sistemimizde okul merkezli bir yapı çerçevesinde, uluslararası eğitim standartlarıyla uyumlu, okul akreditasyonları ve eğitim akreditasyonları çalışmaları başlamalıdır. Türk akreditasyon kuruluşu, eğitimle ilgili standardizasyon ve akreditasyon çalışmalarını yapan belgelendirme kuruluşlarına, eğitim akreditasyonları konusunda yetkilendirme vermelidir.

 

Eğitim sistemimizde okul örgütleri geliştirilmelidir. Gelişen organizasyon ve gelişen örgütlerle ilgili çok sayıda yayın olduğu görülmektedir. Eğitim örgütlerinde de gelişen organizasyonlarla ilgili kaynaklar ele alındığında, literatür taramasından öteye gidilemediği görülmektedir. “Eğitim kurumlarında nasıl bir gelişme?” sorusunun cevabını aradığımızda, yabancı yayınlardan alınan alıntılar ve kavramsal çözümlemenin içerisinde pratik yaklaşımların yeterli olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, eğitim kurumlarında örgütsel gelişmenin okul örgütü çerçevesinde, okuldaki pratik uygulamalarla uyumlu bir çalışmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Organizasyonel gelişme temeline dayalı “GELİŞEN OKUL” modeli çalışmamdan bazı bölümleri gelecek yazılarımda paylaşmak dileğiyle… Geleceği aydınlık, yarınları umut dolu bir nesil için, “ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM”…

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)