adscode

EĞİTİMDE PLANLAMA VE ÖNGÖRÜ

Eğitimde özlenen tabloya etkili lider yöneticilerle ulaşılabileceğimizi düşünüyorum. Eğitimde sorunların çözümüne; günü kurtarmak mı, geleceğe yön vermek mi? sorusunun cevabını vermekle başlamak gerektiğini düşünüyorum.

ikegitmeni@hotmail.com
Mevsimlerin değişmesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde Covid -19 Pandemisinde ikinci dalganın başladığı görülmektedir. Avrupa ülkeleri tekrar sınırlamalara gitmeye başladı.  Ülkemizde de yüz yüze eğitime kademeli geçiş yapılırken, Sağlık Bakanlığı metropol kentler başta olmak üzere birçok kentte vaka sayılarında ciddi artışların olduğunu açıkladı. Anlaşılan toplum olarak yeni normal olarak tanımlanacak yaşam tarzına yeterince uyum sağlayamıyoruz. İnsanlar yeni normali, normal olarak anlamış durumda. Kurumlardaki çalışanlarda, “nasıl olsa bizlere de bir şekilde bulaşacaktır” anlayışı hâkim. Bu nedenle, kurum ve kuruluşlarda kuralları harfi harfiyen uygulamak yerine, kuralları esnettikleri, hatta her şey olacağına varır anlayışının hâkim olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Okul bahçelerindeki öğrencilerin hareketlerinde de benzer durumu görmek mümkündür. Sınıflarda öğrenci sayıları ise 20 ile 25 arasında olduğu görülmektedir. Sosyal mesafeye göre çizgiler çizilmiş olsa da dersliklerdeki sıra aralıklarının bir buçuk metre ve öğrenci başına dört metrekare standardına tamamen uyulduğunu ifade etmekte zor görünmektedir. Okul yöneticileri ve eğitim çalışanlarının sürekli yazışma ve planlama yapmakla bunalmış durumda olduğunu söylemek hiçte abartı olmayacaktır. Peki, eğitim sorunlarında neden çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyemiyoruz?

Eğitimde özlenen tabloya etkili lider yöneticilerle ulaşılabileceğimizi düşünüyorum. Eğitimde sorunların çözümüne; günü kurtarmak mı, geleceğe yön vermek mi? sorusunun cevabını vermekle başlamak gerektiğini düşünüyorum. Covid-19 Pandemisiyle birlikte, dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitimde zor günler yaşamaktayız. Mart ayından bugüne kadar 8 ay geçmesine rağmen yüz yüze ve uzaktan eğitim konusunda planlamalarda sorun yaşıyorsak, eğitimdeki planlama ve öngörü becerileri konusundaki sorunlardan kaynaklandığını düşünüyorum.

Eğitimdeki sorunların ve çözümündeki yetersizliklerin; eğitim yönetimindeki planlama ve öngörü yeterliliğinin eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Eğitimde “planlama” ve “öngörü” önemli iki kavramdır. Peki, eğitimde planlama ve öngörü kavramları eğitimin hangi boyutuyla ilgilidir? Eğitimde planlama ve öngörü kavramları, yönetim süreçleri boyutuyla ilgilidir. Eğitim yönetiminde söz sahibi olan karar vericilerin eğitim yönetimindeki bu iki süreci çok iyi yönetmeleri gerekmektedir. Eğitim sistemimizde sürekli bir değişim ve dönüşüm çabası sürerken;  planlama ve öngörü ile ilgili yetersizlikler nedeniyle, enerjimizin çoğunu değişimin değişimini gerçekleştirmeye harcadığımız için, eğitimde anlamlı bir yol alınamıyor. Peki, eğitimde planlama nedir? Planlama ve öngörü arasında nasıl bir ilişki var? Etkili planlama nasıl yapılmalıdır?

Eğitimde planlama kavramını çok da akademik bir tanıma girmeden basit bir anlatımla; belirlenen amaçlara ulaşmak için gelecekte yapılacak etkinlikler ya da uygulanacak kararları hazırlama aşamaları olarak tanımlamak mümkündür. Geçmişteki yazılarımda planlama ve çeşitlerine ayrıntılı değinmiştim. Burada asıl sorgulamak istediğim planlama ile öngörü becerileri arasındaki ilişkilerdir. Öngörü kavramı TDK sözlüğüne göre, “bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma” olarak tanımlanmaktadır. Vizyon kelimesi öngörü olarak tanımlanmış olsa da vizyon kavramının öngörü kavramını birebir karşılamadığını düşünüyorum. Vizyon kavramı organizasyonlar için kullanıldığında organizasyonların gelecekteki durumu ve pozisyonuyla ilgili kullanılır. Vizyon kavramı, organizasyonların gelecekteki fotoğrafı ya da hayal edilen durumu için kullanılan bir kavramdır. Öngörü kavramı ise gelecekle ilgili kestirimde bulunma, önsezi olarak kullanılan bir kavramdır. Öngörü, hedefleme ve planlamayla ilişkili bir kavramdır.  

 Eğitimde planlama yapılırken öngörü becerilerinin etkili bir şekilde kullanılarak yapılamadığını düşünüyorum. Peki, eğitimdeki öngörü becerileri neden kullanılamıyor?  Eğitimde planlama ve öngörü becerilerinin etkili kullanılması için karar vericilerin, planlama ve öngörü becerileri yeterliliklerinin gelişmiş olması gerekmektedir.  Eğitim yönetiminde 21. yüzyıl yöneticilerinde bulunması gereken en önemli beceri, lider yönetici becerisidir. Karar vericilerde liderlik becerilerinin geliştirilmesi için yönetici seçimi, yöneticilerin eğitimi ve yetiştirilmesi süreçlerinin gözden geçirilmesi kaçınılmazdır.

Cumhuriyet Bayramımızı 29 Ekim 2020 Perşembe günü kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 97’nci yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatük’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anarken; Atatürk’ün “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.”sözünü tekrar tekrar hatırlamamızda yarar görüyorum. Geleceği aydınlık, yarınları umut dolu bir nesil için, “ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM”…

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)