adscode
adscode

2023 AYT'de sürpriz yok

"2023 AYT, öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını sağlayan bir sınav olarak hazırlanmıştı."

2023 AYT'de sürpriz yok
YKS

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin başvurduğu “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar 160 sorunun olduğu dört testten, alanlarına uygun olanları cevaplandırdı. Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru soruldu.
AYT; öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını sağlayan bir sınav olarak hazırlanmıştır.
2023 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları değerlendirdi:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK

2023 AYT’de bu sene de 24 sorunun 6’sı anlama ve yorumlamaya dayalı paragraf ve anlam bilgisine, 18’i edebiyat bilgi ve becerisini ölçmeye dayalı sorulardır. Türk Edebiyatı Dönemleri’nin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı bu sınav, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarına göre hazırlanmıştır. Sınavda söz sanatından 2, şiir bilgisinden 1, halk edebiyatından 4, divan edebiyatından 4, edebiyat akımından 1, Tanzimat edebiyatından 1, Servetifünun edebiyatından 1, Millî Edebiyat’tan 2, Cumhuriyet edebiyatından 2 soru sorulmuştur. Sorular hem bilgi hem de çıkarım yapmayı gerektiren sorulardan oluşmuştur.

TARİH BÖLÜM BAŞKANI TURGUT ÖZEL

(2022 AYT sınavına göre sorular daha kolaydı) AYT-Ed. Sos Bölümünde tarih soruların büyük çoğunluğu soruları ilgili konu ile ilgili temel bilgi sorularından oluşmuştur. Geçmiş yılarda olduğu gibi 9.sınıf kazanımlarından 4 soru, 10.11.sınıf kazanımlarından birer soru, 12.sınıf kazanımlarından da 4 soru sorulmuştur. 1 soru harita okuryazarlığını, 2 soru, kurucularından hareketle kurdukları devletin adı, Mekkeli Müslümanların maruz kaldıkları zulüm nedeniyle ilk göç ettikleri ülkenin adı gibi temel bilgi kazanımları ölçülmüştür. Osmanlı tarihi ve inkılap tarihi soruları da ilgili konu ile ilgili temel kazanımlardan oluşmaktadır. Sınavda tarih alanın ile ilgili 4 yılın kazanımlarına yer verilmiştir. Sorularda doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında, farklı disiplerdeki bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücü de ölçülmüştür. TYT sınavında olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmıştır. Kısaca alanına hâkim düzenli çalışan tarih okuryazarı öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülmektedir.

AYT Sosyal Bilimler -2 Bölümünde Tarih Soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi genel tarih ve kronoloji bilgisi sorgulanmıştır.

Tarih sos-II bölümünde 9.sınıf kazanımlarından 2 soru,10.sınıf kazanımlarından 2 soru, 11.sınıf kazanımlarından 3 soru,12 sınıf kazanımlarından 4 soru sorulmuştur. Sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygundur.

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI EMİN AVNİ ATALAR

2023 AYT Sosyal Bilimler 1 testinde coğrafyadan 6 soru ve Sosyal Bilimler 2 testinde ise coğrafyadan 11 soru yer almıştır. Sorular 11. ve 12. sınıflarda okutulan MEB müfredatındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu sınavda 12. sınıfın ikinci dönemindeki konulardan sorumlu olmadıkları için ağırlıklı olarak 11. sınıf kazanımlarından ve 12. sınıfın ilk kazanımlarından sorular gelmiştir. Sosyal Bilimler 1’de 4 soru 11. Sınıftan 2 soru da 12. Sınıftan sorulmuştur. Sosyal Bilimler 2’de 9 soru 11. sınıftan 2 soru da 12. sınıftan sorulmuştur.

Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, harita okuma ve alan bilgisini yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almıştır. Bu sınavda hem bilgiyi kullanma hem de harita okuma becerisinin ön plana çıktığı görülmektedir.

Alanındaki bilgilere hâkim olan ve düzenli çalışan, coğrafya okuryazarlığına sahip öğrencilerin başarabileceği, zorluk derecesi orta düzeyde olan, net ve anlaşılır nitelikte bir sınav olduğu görülmektedir.


FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI – HÜLYA GÜÇKAN TAŞKIN
AYT SOS-II-

FELSEFE GRUBU

FELSEFE 2023 AYT SOS2 sınavında çıkan felsefe sorularından 3’ü metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme biçiminde, 3 soruyu da kolay nitelikte sorular olarak değerlendirilebilir.

PSİKOLOJİ:
Psikoloji soruları bilgi gerektiren, orta kolay nitelikte sorular olarak tanımlanabilir. Bilen öğrencinin zorlanmayacağı türden sorular sorulmuş.

SOSYOLOJİ:
Metin analizi, metinden sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verilmiştir. Sosyoloji kolay diyebileceğimiz türden sorulardan oluşmuştur.
MANTIK:

Sorular, klasik mantık konularını içeriyor. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulanmış. Soruların tamamı kolay nitelikte sorulardan oluşmaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ YERİNE ÇÖZÜLECEK FELSEFE GRUBU SORULARI

Felsefeden 2 soru sorulmuş. 2 sorunun da paragraftan sonuç çıkarma şeklinde kolay sorular olduğunu söyleyebiliriz. Psikolojide 2 soru sorulmuş, her ikisi de bilgi gerektiren ancak kolay sorulardan oluşuyor. Sosyoloji ve mantıktan birer soru sorulmuş ve her iki soruda kolay sorular olarak tanımlanabilir.

DİN KÜLTÜRÜ YERİNE ÇÖZÜLECEK FELSEFE GRUBU SORULARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI SELAMİ ÖĞREDEN

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden AYT 2 ‘de toplam 6 soru sorulmuştur. Sorulardan 4’ü bilgi 2’sinin ise yorum olduğu görülmüştür. Sorulardan 1'inin kolay, 1’inin orta 4’ünün ise zor olduğu değerlendirilmektedir. Sorular 9, 11 ve 12.sınıf müfredat konuları içerisinde yer almıştır.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU

2023 AYT Matematik sınavı, matematik bilgi birikimine sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencilerin başarıyı yakalayabileceği bir sınav.

Sorularımız genel olarak orta güçlükteki sorulardan oluşmakla birlikte ayırt edici soru barındırmaktadır. Sorular MEB müfredatına uyumlu ve kazanımlar taranmıştır. MEB kazanım testleri ve yardımcı kaynakları incelemiş ve çözmüş adayların başarılı olacağı bir sınavdır. 12. Sınıf 2. Döneme ait konuların sınavda yer almaması özellikle 9 ve 10. sınıf kazanımlardan oluşan soru sayısında artış gözlemlenmiştir.

Sınav 2020 AYT matematiği ile konu dağılımı paralellik göstermektedir. Ayırt edici soruların işlem yeteneğindeki gücü ve bilgiyi dikkatli kullanmayı ölçtüğünü söyleyebiliriz.

2023 AYT geometri soruları eski yıllara paralel şekilde gelmiştir. Konu bilgisi ve yorum kabiliyeti yine ön planda tutulmuştur. 12. Sınıf 1. Döneme ait dönüşüm geometrisinden soru gelmemiştir. Genel olarak orta ve zor seviyede soruların olduğu bir sınavdı.

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR

Bilfen Liseleri Fizik Bölümü olarak 2023 AYT soruları son yılllardaki sınavlara benzer mantıkta hazırlandığı görülmektedir. 14 sorunun 9’u 11.sınıf, 5’i 12. sınıf kazanımlarına yönelik ve çoğunukla işlem gerektirmeyen sorulardır. 11. sınıfa ait Kuvvet ve Hareket ünitesinden beş adet, Elektrik ve Manyetizma ünitesinden ise dört adet soru; 12. sınıfa ait olan Basit Harmonik Hareket ve Dalga Mekaniği ünitelerinden birer; Çembersel Hareket ünitesinden ise üç soru sorulmuştur.

Sınavda yer alan sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmış ve emek veren öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluşmaktadır. Geçmiş yıllardaki sınavlarla uyumlu şekilde AYT 2023 sınavının yine matematiksel işlem yoğunluğu olmayan daha çok temel bilgiler üzerine kurulu sorulardan oluştuğu görülmüştür.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ

18 Haziran 2023 tarihinde yapılan AYT sınavında kimya testi, temel kavram ve ilkeleri iyi kullanan, ayrıntıları görebilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve iyi işlem becerisine sahip olan öğrencilerin çözebileceği düzeydedir. Soruların 9’u 11. sınıf, 4’ü 12. sınıf kazanımlarından sorulmuştur. Sınavdaki sorular müfredata uygun olup 11 ve 12. sınıf kimya dersi kazanımlarını detaylı bir şekilde ölçmektedir.

Ayrıca, bilgi donanımı iyi olan, analitik düşünebilen ve düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN

2023 AYT biyolojide sorulan 13 sorunun; 9’u 11. sınıf konularının, 4’ü ise 12.sınıf konularının kazanımlarından sorulmuştur. Sınav sorularının tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Geçen senenin sınavına göre bu yıl sorularının bilgi ve yorum açısından çok daha derinlikli bilgi isteyen sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Bu seneki sınavda bazı sorular önceki sınavlardan farklı olarak kavramların özelliklerini karşılaştırma şeklinde gelmiş ve konular arası bağlantı sağlanmaya çalışılmıştır. Bazı sorularda birden çok kazanımın sorgulandığı ve çeldiricilerin güçlü olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada konuyu tam olarak bilen öğrencilerin yapabileceği bir sınav denilebilir.

Sınav sorularının kazanımlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

1. İNSAN FİZYOLOJİSİ – Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi – İmpulsun Bir Sinir Hücresinden Diğerine Geçişi / 11.sınıf
2. İNSAN FİZYOLOJİSİ – Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar / 11.sınıf
3. İNSAN FİZYOLOJİSİ – Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar / 11.sınıf
4. İNSAN FİZYOLOJİSİ - Dolaşım sistemleri – Damarların Yapı, Göre ve İşleyişi / 11.sınıf
5. İNSAN FİZYOLOJİSİ – Sindirim Sistemi – Sindirim Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi / 11.sınıf
6. İNSAN FİZYOLOJİSİ – Solunum Sistemi – Gazların Kanda Taşınması / 11.sınıf
7. İNSAN FİZYOLOJİSİ – Boşaltım Sistemi – İdrar Oluşumu / 11.sınıf
8. KOMÜNİTE VE POPULASYON EKOLOJİSİ – Komünitenin Yapısına Etki Eden Faktörler / 11.sınıf
9. KOMÜNİTE VE POPULASYON EKOLOJİSİ – Populasyon Dinamiğine Etki Eden Faktörler / 11.sınıf
10. GENDEN PROTEİNE – Nükleik Asitlerin Çeşitleri ve Görevleri / 12.sınıf
11. GENDEN PROTEİNE – Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Uygulamaları / 12.sınıf
12. CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ – Fotosentez Reasksiyonları / 12.sınıf
13. CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ – Hücresel Solunum ve Fermantasyon / 12.sınıf


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)