adscode

4/C'liler de Döner Sermayeden Yararlanacak

Danıştay 11. Dairesi, Türk Sağlık-Sen'in açtığı davada, Sağlık Bakanlığı genelgesinin, "4/C'lilere döner sermayeden ek ödeme yapılmasının mümkün olmadığına" ilişkin hükmünü iptal etti.

4/C'liler de Döner Sermayeden Yararlanacak
Türkiye'den Haberler
Türk Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15 Nisan 2011 tarihli genelgesinde yer alan "657 sayılı Kanun'un 4/C bendine göre işçi pozisyonunda istihdam edilenler, 209 sayılı Kanun kapsamında yer almadığından bunlara döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılması mümkün değildir" kuralının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı. 

Danıştay 11. Dairesi, genelgedeki kuralın iptaline karar verdi. Dairenin kararında, Anayasa'nın 90. maddesinde, uluslararası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğu yolundaki kural kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde, "herkesin herhangi bir ayrım gözetmeksizin eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır" hükmünün yer aldığı Avrupa Sosyal Şartı'na göre de "tüm çalışanların adil çalışma koşullarına ve eşit işe eşit ücret hakkına sahip oldukları" vurgulandı. 

Anayasaya göre, emeğin karşılığı ücretin, fiili katkı karşılığında ödenen döner sermaye ek ödemesini de kapsadığı ifade edilen kararda, "Aynı nitelikte, aynı zorluktaki işi yapan kişilerin aynı miktarda ücretten faydalandırılmasına ilişkin ilke uyarınca, ilgililerin kuruluşa katkıları ile orantılı döner sermaye ek ödemesinden faydalanmaları gerekmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu. 

Avrupa Topluluğu Adalet Divanının Jenkins davasında, "işlerin eşit olup olmamasında, yapılan işin genel tanımının değil, doğasının belirleyici olduğu, işin doğası aynıysa, tam süreli ya da kısmi süreli çalışmanın ve çalışma sürelerindeki farklılığa bağlı olarak iş tanımlarının değişmesinin, yapılan işin eşit iş olmasını değiştirmeyeceği" yaklaşımının benimsediğinin görüleceği vurgulandı. 

Bu nedenle döner sermaye gelirinin elde edilmesine katkıda bulunanların, yaptıkları katkı oranında döner sermaye ek ödemesinden faydalandırılması gerektiğine işaret edilen kararda, "Dava konusu genelgede yer alan '657 sayılı Kanun'un 4/C bendine göre işçi pozisyonunda istihdam edilenler, 209 sayılı Kanun kapsamında yer almadığından bunlara döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılması mümkün değildir' kuralı hukuka uygun bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Bu arada, Danıştayın kararının ardından Türk Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumuna başvuru yaparak, tüm 4-C'lilere döner sermaye ödemesi yapılmasını istedi.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)